1 / 18

U drugom stoljeću Rimskog Carstva Rimljani su gradili brojne prometnice koje su bile od gospodarske i kakve još važnosti?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Rimljani su morali trgovati kako bi nabavljali sirovine koje se nisu nalazile na Apeninskom poluotoku. Tako su razvijali i gradili prometnice koje su bile od gospodarske i vojne važnosti.
2 / 18

U rano doba Carstva vlast je zbog značanja gospodarskih, upravnih i kulturnih središta nekog područja poticala osnivanje:

Vlasti su u razdoblju Rimskog Carstva poticale osnivanje gradova kao uporišta širenja rimske kulture, a poticali su osnivanje gradova najviše u zapadnom dijelu Carstva.
3 / 18

Car koji je kao pobjednik izašao iz sukoba nakon Dioklecijanovog odstupanja s vlasti zvao se:

Dioklecijan se dobrovoljno odrekao vlasti, a nakon toga su izbili sukobi za nasljednika. Iz tih sukoba je kao pobjednik izašao Konstantin.
4 / 18

Tko je izabrao Dioklecijana za cara?

U to vrijeme vojnici su često samovoljno postavljali i svrgavali careve. U jednom ratnom pohodu, rimska vojska je na povratku iz Perzije ostala bez cara i izabrala Dioklecijana.
5 / 18

Nakon građanskih ratova August je nastavio osvajanja, ali je u državi zavladao:

Mirno razdoblje koje je nastalo Augustovom vladavinom naziva se rimski mir. To razdoblje označilo je gospodarski razvoj Rima i njegovih provincija.
6 / 18

Što znači Oktavijanovo novo ime August?

Gaju Oktavijanu Senat dodjeljuje počasni naslov August što znači uzvišeni te mu predaje na upravu sve važne državne funkcije.
7 / 18

Dioklecijan je rodom bio iz:

Dioklecijan je bio rodom iz Dalmacije, a kasnije si je sagradio palaču iz koje je nastao današnji grad Split.
8 / 18

Koje razdoblje rimske povijesti počinje 27. g. pr. Kr.?

Republika nikada nije ukinuta, ali je Senat dao važne državne poslove Oktavijanu i zato mnogi povjesničari smatraju da je 27. g. pr. Kr. počelo razdoblje Rimskog Carstva.
9 / 18

Koji počasni naslov Senat dodjeljuje Oktavijanu 27. g. pr. Kr.?

Nakon što je pobjedio u građanskom ratu protiv svojih protivnika, Oktavijan je vratio većinu ovlasti Senatu kako bi održao republiku. Senat mu je zato kao počasni naslov dao ime August, što znači uzvišeni.
10 / 18

Diklecijan je uveo promjene u upravi, preuredio je vojsku i podijelio vlast na koliko vladara?

Dioklecijan je Rimsko Carstvo podijelio na četiri dijela i dao svaki dio jednom vladaru na upravu. Takav sustav vladavine naziva se tetrarhija.
11 / 18

Kako se naziva središnji gradski trg u Rimu?

Gradovi su bili pažljivo isplanirani, a ulice su se sjekle pod pravim kutom. U središtu se nalazio glavni trg ili forum. Glavni rimski trg zvao se Forum Romanum (Rimski trg).
12 / 18

Navedi drugo ime grčke kolonije Bizantij.

Car Konstantin nije želio upravljati Carstvom iz Rima kao prijestolnice pa je dao podignuti novu prijestolnicu na mjestu stare grčke kolonije Bizantij i dao mu ime Konstantinopol, što znači Konstantinov grad.
13 / 18

Kako se zove car iz 3. st. koji je želio obnoviti Rimsko Carstvo?

U 3. stoljeću Rimsko Carstvo ušlo je u razdoblje pobuna, samovoljnog ponašanja vojske i bezvlašća. Vojska je novim carem proglasila Dioklecijana, koji je želio obnoviti snagu Carstva.
14 / 18

Građevina u koju su Rimljani došli radi zabave, opuštanja i kako bi se kupali zove se:

Rimljanima su terme ili kupališta bili izvor opuštanja, sastanaka i zabave. Terme su imale izvore tople i hladne vode, a u sklopu termi bile su i saune.
15 / 18

Koja titula u Rimskom Carstvu označava cara?

Carevi su u Rimskom Carstvu imali titulu imperatora, što je značilo i vrhovni vojni zapovjednik vojske.
16 / 18

Kako se naziva granica utvrđena jarcima, nasipima, ogradama i kulama?

Uglavnom su rijeke tvorile prirodne granice prema drugim područjima, izvan Carstva. Tamo gdje nije bilo rijeka, gradile su se utvrđene granice koje se nazivaju limes.
17 / 18

Proces širenja rimske kulture i latinskog jezika u provincijama naziva se:

August je stanovnicima provincija dijelio rimsko građansko pravo, poticao širenje rimske kulture i latinskog jezika. Širenje rimske kulture i jezika naziva se romanizacija.
18 / 18

Trgovina se osim kopnenim putem odvijala i:

Budući da se Apeninski poluotok nalazi usred Sredozemnog mora, u Rimu se razvija i pomorstvo i zato se trgovina počinje odvijati i pomorskim putevima.