Uči i provjeri gradivo uz bogatu kwiznicu znanja!

15.000+ pitanja i objašnjenja s karticama iz svih lekcija osnovne škole, uz stručnu pomoć profesora i stručnjaka.

Tisuće verificiranih lekcija
Po kurikulumu ministarstva

Uberi svježe znanje

Trenutno učimo - 5. razred

Razvoj pisma i znanosti na Starom Istoku

Znaš li koji je najstariji oblik pisma? Koliko slova je imao fenički alfabet?

U hrani je zarobljena Sunčeva energija

Znaš li koji organizmi vrše proces fotosinteze? Koji je oblik energije potreban za proces fotosinteze u biljkama?

Elementi prezetacije tehničke tvorevine

Znaš li kako se naziva element prezentacije tehničke tvorevine u kojem je važna analiza publike i argumentiranje ključnih pojmova?

Geografska mreža

Znaš li na koje dvije polutke paralele dijele Zemlju? A na koje ih dijele meridijani?

Trenutno učimo - 6. razred

Hrvatska u razvijenom srednjem vijeku

Znaš li koje se godine odigrala bitka na Krbavskom polju? Koje godine je potpisan mir u Zadru?

Prirodna bogatstva

Znaš li kako nazivamo tvari koje uzimamo iz prirode radi njihove daljnje prerade?

Međuodnosi u ekosustavu

Znaš li kako nazivamo suživot dviju jedinki? Što su potrošači višeg reda?

Graditeljski materijal

Znaš li kako se naziva smjesa gline i vapnenca? Kako dobivamo pijesak i šljunak?

Vrećice pune znanja

Trenutno učimo - 7. razred

Radništvo i radnički pokret

Znaš li kako se zove pokret koji je osnovao Karl Marx? Gdje je osnovana Prva internacionala?

Prostorno kretanje stanovništva Europe

Znaš li nabrojati pull (privlačane) faktore koji utječe na migracije?

Prehrana čovjeka

Znaš li od čega se sastoji probavni sustav čovjeka? Gdje nastaje žuč?

Proizvodnja i svojstva metala

Znaš li kojim svojstvma metala pripadaju: kovnost, lijevnost i plastičnost?

Trenutno učimo - 8. razred

Reljef Azije

Znaš li kako se zove nizina u Istočnoj Aziji koju tvore Žuta i Modra rijeka?

Kako se razmnožavaju biljke, alge i gljive

Znaš li u kojem dijelu cvijeta se stvaraju peludna zrnca? Od čega se sastoji plod?

Određivanje formule spoja

Znaš li što prikazuje empirijska formula? Što nam pokazuje molekulska formula?

Znanost i tehnologija u međuratnom razdoblju

Znaš li koje je godine izveden prvi samostalni let zrakoplovom preko Atlantskog oceana bez slijetanja?