Koji počasni naslov Senat dodjeljuje Oktavijanu 27. g. pr. Kr.?

Nakon što je pobjedio u građanskom ratu protiv svojih protivnika, Oktavijan je vratio većinu ovlasti Senatu kako bi održao republiku. Senat mu je zato kao počasni naslov dao ime August, što znači uzvišeni.

Kako se zove car iz 3. st. koji je želio obnoviti Rimsko Carstvo?

U 3. stoljeću Rimsko Carstvo ušlo je u razdoblje pobuna, samovoljnog ponašanja vojske i bezvlašća. Vojska je novim carem proglasila Dioklecijana, koji je želio obnoviti snagu Carstva.

Nakon građanskih ratova August je nastavio osvajanja, ali je u državi zavladao:

Mirno razdoblje koje je nastalo Augustovom vladavinom naziva se rimski mir. To razdoblje označilo je gospodarski razvoj Rima i njegovih provincija.

Car koji je kao pobjednik izašao iz sukoba nakon Dioklecijanovog odstupanja s vlasti zvao se:

Dioklecijan se dobrovoljno odrekao vlasti, a nakon toga su izbili sukobi za nasljednika. Iz tih sukoba je kao pobjednik izašao Konstantin.

Proces širenja rimske kulture i latinskog jezika u provincijama naziva se:

August je stanovnicima provincija dijelio rimsko građansko pravo, poticao širenje rimske kulture i latinskog jezika. Širenje rimske kulture i jezika naziva se romanizacija.

U rano doba Carstva vlast je zbog značanja gospodarskih, upravnih i kulturnih središta nekog područja poticala osnivanje:

Vlasti su u razdoblju Rimskog Carstva poticale osnivanje gradova kao uporišta širenja rimske kulture, a poticali su osnivanje gradova najviše u zapadnom dijelu Carstva.

Diklecijan je uveo promjene u upravi, preuredio je vojsku i podijelio vlast na koliko vladara?

Dioklecijan je Rimsko Carstvo podijelio na četiri dijela i dao svaki dio jednom vladaru na upravu. Takav sustav vladavine naziva se tetrarhija.

Trgovina se osim kopnenim putem odvijala i:

Budući da se Apeninski poluotok nalazi usred Sredozemnog mora, u Rimu se razvija i pomorstvo i zato se trgovina počinje odvijati i pomorskim putevima.

Što znači Oktavijanovo novo ime August?

Gaju Oktavijanu Senat dodjeljuje počasni naslov August što znači uzvišeni te mu predaje na upravu sve važne državne funkcije.

Tko je izabrao Dioklecijana za cara?

U to vrijeme vojnici su često samovoljno postavljali i svrgavali careve. U jednom ratnom pohodu, rimska vojska je na povratku iz Perzije ostala bez cara i izabrala Dioklecijana.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koji počasni naslov Senat dodjeljuje Oktavijanu 27. g. pr. Kr.?

A

August

Nakon što je pobjedio u građanskom ratu protiv svojih protivnika, Oktavijan je vratio većinu ovlasti Senatu kako bi održao republiku. Senat mu je zato kao počasni naslov dao ime August, što znači uzvišeni.
check

Pitanje br. 2

Kako se zove car iz 3. st. koji je želio obnoviti Rimsko Carstvo?

A

Dioklecijan

U 3. stoljeću Rimsko Carstvo ušlo je u razdoblje pobuna, samovoljnog ponašanja vojske i bezvlašća. Vojska je novim carem proglasila Dioklecijana, koji je želio obnoviti snagu Carstva.
check

Pitanje br. 3

Nakon građanskih ratova August je nastavio osvajanja, ali je u državi zavladao:

C

Rimski mir

Mirno razdoblje koje je nastalo Augustovom vladavinom naziva se rimski mir. To razdoblje označilo je gospodarski razvoj Rima i njegovih provincija.
check

Pitanje br. 4

Car koji je kao pobjednik izašao iz sukoba nakon Dioklecijanovog odstupanja s vlasti zvao se:

C

Konstantin

Dioklecijan se dobrovoljno odrekao vlasti, a nakon toga su izbili sukobi za nasljednika. Iz tih sukoba je kao pobjednik izašao Konstantin.
check

Pitanje br. 5

Proces širenja rimske kulture i latinskog jezika u provincijama naziva se:

B

Romanizacija

August je stanovnicima provincija dijelio rimsko građansko pravo, poticao širenje rimske kulture i latinskog jezika. Širenje rimske kulture i jezika naziva se romanizacija.
check

Pitanje br. 6

U rano doba Carstva vlast je zbog značanja gospodarskih, upravnih i kulturnih središta nekog područja poticala osnivanje:

B

Gradova

Vlasti su u razdoblju Rimskog Carstva poticale osnivanje gradova kao uporišta širenja rimske kulture, a poticali su osnivanje gradova najviše u zapadnom dijelu Carstva.
check

Pitanje br. 7

Diklecijan je uveo promjene u upravi, preuredio je vojsku i podijelio vlast na koliko vladara?

B

4

Dioklecijan je Rimsko Carstvo podijelio na četiri dijela i dao svaki dio jednom vladaru na upravu. Takav sustav vladavine naziva se tetrarhija.
check

Pitanje br. 8

Trgovina se osim kopnenim putem odvijala i:

A

Pomorskim putem

Budući da se Apeninski poluotok nalazi usred Sredozemnog mora, u Rimu se razvija i pomorstvo i zato se trgovina počinje odvijati i pomorskim putevima.
check

Pitanje br. 9

Što znači Oktavijanovo novo ime August?

C

Uzvišeni

Gaju Oktavijanu Senat dodjeljuje počasni naslov August što znači uzvišeni te mu predaje na upravu sve važne državne funkcije.
check

Pitanje br. 10

Tko je izabrao Dioklecijana za cara?

C

Vojska

U to vrijeme vojnici su često samovoljno postavljali i svrgavali careve. U jednom ratnom pohodu, rimska vojska je na povratku iz Perzije ostala bez cara i izabrala Dioklecijana.