Uvjeti prodaje

21.11.2023.

1. Uvod

Svrha ovih uvjeta prodaje je definirati prava i obveze strana koje proizlaze iz online prodaje usluga (u daljnjem tekstu “Usluge”) koje nudi Društvo SCOOL d.o.o., Podvornica 23, 23 206 Sukošan, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 05422710 (dalje u tekstu SCOOL d.o.o.) upravlja internet stranicom www.kwizard.hr (u daljnjem tekstu “Društvo”) kupcu (u daljnjem tekstu “Kupac”), na web stranici kwizard.hr (u daljnjem tekstu “Stranica”). 

Uvjeti poslovanja Internet stranice kwizard.hr sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO).

Usluge označavaju sve proizvode i usluge koje tvrtka nudi na prodaju na stranici i na mobilnoj aplikaciji.

2. Prodavatelj (prodajno mjesto)

 • Scool d.o.o. 
 • Adresa: Podvornica 23, 23206 Sukošan,, Zadar, Hrvatska
 • Mobitel: +385 95 59 000 58
 • Email: info@kwizard.hr
 • OIB 35814836382
 • Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem 05422710
 • Temeljni kapital: 20.000,00 kn
 • Broj računa u banci: HR74 2402006 1101 033 668

Prodavatelj (www.kwizard.hr) nema izložbenog prostora, te su svi proizvodi dostupni na stranici koja služi kao internet prodajno mjesto (www.kwizard.hr/trgovina).

Potvrđivanje narudžbe podrazumijeva prihvaćanje bez ograničenja ili rezerve, od strane Kupca, ovih uvjeta, isključujući bilo koji drugi dokument kao što je prospekt ili katalog koji izdaje Društvo Scool d.o.o., te predstavlja sklapanje ugovora (u daljnjem tekstu nakon “Ugovor”) s Društvom. Nijedan poseban uvjet ne može, osim službenog i pisanog prihvaćanja Društva, prevladati nad ovim uvjetima, koji predstavljaju Ugovor sklopljen između Korisnika i Društva. 

Pretplata na plaćenu uslugu ograničena je na korisnike koji imaju najmanje 18 godina. Ako korisnik još nije navršio potrebnu minimalnu dob, plaćenu ponudu mora pretplatiti punoljetna osoba kao zakonski zastupnik. 

Nositelj roditeljskog prava registriranog maloljetnika biti će odgovoran za pridržavanje maloljetnika uvjetima korištenja kao i ovim uvjetima prodaje. Kupac stariji od 18 godina ima mogućnost sklopiti pretplatu u ime korisnika mlađeg od 18 godina.

3. Usluga pretplate

3.1. Opis pretplate

Društvo Scool d.o.o. nudi na prodaju pretplatu koja vam omogućuje da:

 • Pristupite dijelu aplikacije pod nazivom Pitaj profesora usluzi s koordinatorima i učiteljima, odgovarajući na pitanja kupaca pod uvjetima navedenim u ponudi. Navedeno je da Društvo nudeći ovu uslugu pruža pomoć u izvršavanju obveza, ali nema namjeru zamijeniti Klijenta u izvršavanju potonjih. Slijedom toga, Društvo može odbiti svaki zahtjev Klijenta da se dužnost izvrši umjesto njega ili da se potonji ispravi.
 • Usluga uključuje:
  • Prikaz odgovora i pitanja za domaću zadaću i edukativnu asistenciju za predmete Hrvatski jezik, Biologija, Kemija, Fizika, Matematika, Povijest, Geografija, Priroda.
  • Mjesečno do 10 pitanja iz svih predmeta uz najbrže moguće odgovore naših učitelja i koordinatora.
 • Detalji usluge:
  • Zadatci iz matematike, fizike i kemije koji uključuju računske radnje odgovaraju se u roku od 24 sata od postavljanja pitanja. Obično odgovori stignu u nekoliko minuta.
  • Usluga je dostupna dijelu aplikacije pod nazivom Pitaj profesora od ponedjeljka do nedjelje od 0 do 24. Odgovori se obrađuju od 08:00 do 21:00. Vikendom, blagdanima i praznicima su moguća odstupanja.
  • Naš tim učitelja spreman je na većinu pitanja odgovoriti u roku od 5 minuta. Zadržavamo pravo da u slučaju gužve obrada pitanja bude do nekoliko sati. 
  • Sva pitanja podnesena aktualnog dana iza 20 sati biti će odgovorena sljedećeg dana.

Društvo Scool d.o.o. pridržava pravo na sve izmjene, brisanja i poboljšanja Pretplate po vlastitom izboru, posebno povezana s tehničkim razvojem, unutar ograničenja dopuštenih zakonom. Društvo se obvezuje da tijekom trajanja sklopljene Pretplate neće doći do povećanja cijena, promjene kvalitete ili značajnih izmjena funkcionalnosti.

Nadalje, Društvo Scool d.o.o. zadržava pravo, bez obavijesti ili naknade, privremeno obustaviti pristup Pretplati iz pravnih ili regulatornih razloga ili izvršiti operacije održavanja, popravka, održavanja ili ažuriranja. Ažuriranje Usluga, povezano s tehnološkim razvojem ili potrebni za kontinuitet ovih usluga. Klijent oslobađa Društvo Scool d.o.o. svake odgovornosti u tom pogledu i odriče se bilo kakvog potraživanja i/ili postupaka protiv nje kao rezultat toga. O privremenim prekidima usluge će se, koliko je to moguće, obavijestiti putem Stranice i/ili Mobilne aplikacije najmanje 24 (dvadeset četiri) sata prije nego što se pojave, osim kada su ti prekidi hitne prirode.

Društvo Scool d.o.o. također zadržava pravo, bez naknade, definitivno raskinuti Pretplatu. O svakom konačnom raskidu Pretplate bit će obaviješteno putem web stranice i/ili mobilne aplikacije najmanje 1 (jedan) mjesec prije nego što se dogodi. Kupac više neće biti odgovoran za bilo kakva plaćanja od datuma prekida Pretplate i bit će mu vraćeni iznosi plaćeni za njegovu pretplatu pro rata temporis od datuma stupanja na snagu raskida.

2.2. Trajanje pretplate

Društvo Scool d.o.o. nudi sklapanje mjesečne i godišnje samoobnavljajuće pretplate za više razrede osnovne škole prema sljedećim detaljima:

 • “Mjesečna pretplata”: Pretplata stupa na snagu od potvrde narudžbe od strane Društva i traje mjesec dana. Na primjer, ako pretplata stupi na snagu 20. studenog 2023., vrijedi do 19. studenog 2023. u 23:59;
 • “Godišnja pretplata”: Pretplata stupa na snagu od potvrde narudžbe od strane Društva i traje 365 dana. Na primjer, ako pretplata stupi na snagu 20. studenog 2023., vrijedi do 19. studenog 2024. u 23:59;

Ponuda daje Kupcu pravo registracije jednog korisnika po Pretplati. 

Pretplate koje nudi Društvo Scool d.o.o. su na određeno vrijeme i obnavljaju se automatski sve do otkazivanja pretplate (pretplatu s prešutnom obnovom možete otkazati u bilo kojem trenutku). Osim ako je Kupac ne raskine prema gore opisanim uvjetima, pretplata će se prešutno obnoviti na razdoblje identično onom za koje je prvobitno pretplaćena. Trajanje svake pretplate navedeno je u svakoj ponudi na stranici kwizard.hr/trgovina

Moguće je da se na stranici ponude probne pretplate ili testne ponude, besplatne ili ne, promjenjivog trajanja, privremeno ili ne. Osim ako nije drugačije navedeno, ove probne pretplate ili testne ponude podliježu ovim uvjetima i bit će ograničene na jednu registraciju (ista IP (Internetski protokol) adresa i/ili ista adresa e-pošte) i na jedno sredstvo plaćanja.

Svaka Pretplata je na snazi ​​do roka koji je ugovoren kada ju je Korisnik sklopio.

2.3. Raskid

Kupac ima pravo prekinuti svoju Pretplatu u bilo kojem trenutku pod sljedećim uvjetima: Kupac mora podnijeti izričit zahtjev putem svog osobnog računa ili obavijestiti korisničku podršku e-poštom na raskid@kwizard.hr prije završetka pretplate ili prije datuma i vremena završetka navedenog na korisničkom računu za probnu ponudu. Obrazac za raskid ugovora se nalazi ovdje

Raskid će stupiti na snagu dan nakon posljednjeg dana tekućeg razdoblja pretplate.

Osim ako je Kupac ne raskine prema gore opisanim uvjetima, pretplata će se prešutno obnoviti na razdoblje identično onom za koje je prvobitno pretplaćena. U slučaju prešutne obnove, cijena koja je na snazi ​​na stranici i/ili na mobilnoj aplikaciji u vrijeme obnove dotične pretplate bit će u potpunosti primjenjiva na Korisnika.

Osim ako nije drugačije naznačeno na web-mjestu  i osim ako je kupac raskine prema gore opisanim uvjetima, svaka probna ponuda automatski će se transformirati, na kraju ponude, u plaćenu pretplatu, čija će primjenjiva cijena biti ona navedena u ponudi i dovest će do odgovarajućeg zaduženja.

3. Naručivanje usluga

Kako bi izvršio bilo koju narudžbu za uslugu na stranici, posebno pretplatu, korisnik mora slijediti sljedeće korake:

 • Slijedite upute na stranici a posebno upute potrebne za otvaranje korisničkog računa;
 • Ispunite obrazac za narudžbu i potvrdite da ste pročitali uvjete i odredbe označavanjem odgovarajućeg okvira;
 • Potvrdite narudžbu;
 • Slijedite upute sigurnog poslužitelja za online plaćanje kako biste nastavili s plaćanjem.

Kupac će zatim primiti e-poštom bez odgađanja,  potvrdu plaćanja, kao i potvrdu primitka koja je ekvivalentna potvrdi narudžbe i poveznicu na ove uvjete prodaje. Kada kupac prođe cijeli postupak ugovor se smatra sklopljenim. Prodavatelj (kwizard.hr) je dužan ispostaviti kupcu potvrdu primitka.

4. Cijena – Uvjeti plaćanja

Cijene Pretplate su one koje su na snazi ​​na stranici na dan potvrde narudžbe. Cijene Pretplate mogu se promijeniti, ali će se promjene cijena primjenjivati ​​samo na nove Pretplate ili produženja trenutnih. Društvo će kupca obavijestiti e-poštom o svakoj promjeni tarife prije njenog stupanja na snagu. Kupac će imati mogućnost odbiti ovu promjenu cijene raskidom svoje Pretplate. Ovaj prekid će stupiti na snagu na kraju trenutne Pretplate.

U trenutku potvrde narudžbe cijena koju treba platiti podrazumijeva cijenu koja uključuje porez (PDV).

Cijena koja se plaća uključuje sve troškove dostave, sukladno narudžbi. S druge strane, telekomunikacijski troškovi povezani s pristupom stranici i mobilnoj aplikaciji ostaju isključiva odgovornost Korisnika.

Plaćanje cijene od strane Kupca vrši se sljedećim sredstvima na stranici: bankovnim karticama. Kada Kupac priopći Društvu svoje bankovne podatke, Društvo će ih vjerojatno zadržati kako bi se omogućilo redovno plaćanje Pretplate ili olakšale sve naknadne kupnje na Stranici.

Kupac može zatražiti od Društva da prestane čuvati njegove bankovne podatke pod uvjetima navedenim u članku 8. ovih uvjeta.

Kupčeve bankovne podatke također može čuvati sigurni pružatelj usluga internetskog plaćanja, neovisan o Društvu, pod uvjetima koje ono odredi.

Plaćanje Usluga podliježe potpunom plaćanju prilikom slanja narudžbe, bilo da se radi o jednokratnoj kupnji ili Pretplati. Transakcija se odmah tereti s bankovne kartice Kupca nakon provjere njezinih podataka i primitka autorizacije zaduženja od tvrtke koja je izdala bankovnu karticu koju koristi Kupac.

Kupac ovlašćuje Društvo Scool d.o.o. da tereti njegovu bankovnu karticu za iznos koji odgovara cijeni Usluge/Pretplate na dan narudžbe.

Društvo Scool d.o.o. poduzima sva sredstva kako bi osigurala povjerljivost i sigurnost podataka koje Korisnik prenosi na stranici.

5. Pravo na odustanak

Kupac izričito potvrđuje i prihvaća da isporuka Pretplate počinje nakon potvrde narudžbe, dakle prije isteka roka za odustajanje od 14 (četrnaest) dana predviđenog po Zakonu o zaštiti potrošača i da se izričito odriče svog prava odustanka. Posljedično, nijedan zahtjev za otkazivanje ili nadoknadu neće biti prihvatljiv za pretplaćeno razdoblje.

6. Jamstvo – odgovornost

Usluga koju isporučuje Društvo Scool d.o.o. i predmet narudžbe mora se koristiti u skladu s indikacijama koje se pojavljuju na stranici.

Kupac izjavljuje da je upoznat s ograničenjima interneta i mobilnih internetskih mreža. Slijedom toga, Društvo Scool d.o.o. se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati odgovornom za kvarove u pristupu Uslugama, brzine otvaranja i pregledavanja stranica, privremenu ili trajnu nedostupnost Usluga.

Shodno tome, odgovornost je Korisnika da zaštiti svoje računalo ili drugu opremu, posebno od bilo kakvog oblika upada i/ili zaraze virusima. Društvo Scool d.o.o. se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za ovu činjenicu. Društvo Scool d.o.o. se ne može smatrati odgovornom za bilo kakav kvar ili pogoršanje opreme Korisnika.

Društvo Scool d.o.o. se ni pod kojim uvjetima ne može smatrati odgovornom u slučaju da se ponuđene Usluge pokažu nekompatibilnima s određenom opremom i/ili funkcionalnostima računalne opreme Korisnika.

Korisnik je isključivo odgovoran za korištenje usluga i ne može smatrati tvrtku odgovornom za bilo kakvu tužbu i/ili postupak protiv njega kao rezultat toga. Korisnik se također obvezuje da će biti osobno odgovoran za sve pritužbe, zahtjeve ili prigovore i općenito za sve postupke koje protiv Društvo Scool d.o.o. pokrene treća strana, a koji mogu biti povezani s njegovim korištenjem Usluga.

Lozinka koja se koristi za povezivanje s osobnim računom je strogo osobna, a Korisnik je odgovoran za održavanje njezine sigurnosti i povjerljivosti. Korisnik je odgovoran za bilo kakvu upotrebu svoje lozinke na stranici i/ili na mobilnoj aplikaciji, a Društvo Scool d.o.o. se ne može smatrati odgovornom za bilo kakve gubitke koje bi korisnik mogao pretrpjeti kao rezultat lažne upotrebe njegove lozinke.

7. Intelektualno vlasništvo

Stranica u cjelini, te svaki od elemenata koji ih čine (kao što su određeni tekstovi, kviz, vježbe, brze informacije, odgovori, softver, animacije, slike, dizajni i modeli, robne marke, fotografije, ilustracije, dijagrami, logotipi, zvukovi, glazba i svi elementi za preuzimanje, itd.) su, osim ako nije drugačije navedeno, isključivo vlasništvo Društva Scool d.o.o., koje je jedino ovlašteno koristiti povezana prava intelektualnog vlasništva.

Slijedom toga, reprodukcija, kopiranje, distribucija, snimanje, prijenos, predstavljanje i izmjena cijelog ili dijela web-mjesta i/ili mobilne aplikacije na bilo kojem mediju, za korištenje osim za osobne i privatne u nekomercijalne svrhe, strogo su zabranjeni, osim uz izričito i prethodno odobrenje Društva Scool d.o.o..

Za kršenje ovih odredaba predviđene su kazne u skladu s odredbama Zakona o intelektualnom vlasništvu i Kaznenog zakona, posebice u pogledu kršenja zakona o autorskom pravu i žigu, kao i građanske odgovornosti.

Međutim, ako sadržaj Stranice krši prava intelektualnog vlasništva trećih strana, Društva Scool d.o.o. se obvezuje odmah povući iz svoje objave, nakon što je obaviješteno o povredi, predmetu spora i/ ili će objaviti pravog autora ili vlasnika prava.

8. Viša sila

Izvršavanje obveza Društva prema uvjetima ovih Općih uvjeta obustavit će se u slučaju pojave slučajnog događaja ili više sile koji bi spriječili ili odgodili njezino izvršenje.

Društvo će obavijestiti Korisnika o nastanku takvog slučajnog događaja ili više sile u roku od 7 (sedam) dana od dana nastanka događaja.

Kada obustava izvršavanja obveza Društva potraje dulje od 30 (trideset) dana, Kupac ima mogućnost raskinuti trenutnu narudžbu, a Društvo će izvršiti povrat novca za narudžbu u roku od 30 (trideset) dana. od dana prestanka narudžbe.

Društvo će izvršiti povrat uplaćenog iznosa izravno na bankovnu karticu koju je Korisnik koristio za plaćanje.

9. Ništavost klauzule

Svaka od odredbi ovih uvjeta prodaje  je neovisna. Ako bi bilo koja od odredbi ovih uvjeta prodaje bila poništena, ta ništetnost ne bi povlačila za sobom ništetnost ostalih odredbi koje će ostati na snazi ​​između stranaka.

10. Dodjela

Kupac ne smije ni pod kojim okolnostima ustupiti ili prenijeti trećoj strani, uz plaćanje ili besplatno, u bilo kojem obliku, Ugovor, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne pisane suglasnosti Društva Scool d.o.o..

Društvo Scool d.o.o. pridržava pravo prenijeti Ugovor i sva svoja prava ili obveze, u cijelosti ili djelomično, na treću stranu.

11. Promjene odredbi i uvjeta

Scool d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta prodaje.

Promjene uvjeta i uvjeta primjenjivat će se na svaku novu narudžbu na stranici.

Sve promjene ne utječu na trenutne pretplate, koje ostaju podložne uvjetima i odredbama primjenjivim u trenutku preuzimanja pretplate.

Scool d.o.o. će obavijestiti Kupce najkasnije mjesec dana prije kraja Pretplate e-poštom o svakom dodavanju, modificiranju ili brisanju bilo koje od klauzula ovih pravila..

Tom prilikom Kupac će imati mogućnost raskinuti Pretplatu prije isteka pod uvjetima iz članka 2.3 ovih uvjeta prodaje ili je nastaviti prema novim uvjetima prodaje.

Obnavljanje pretplate podrazumijeva prihvaćanje novog prodajnog pravilnika i njegovih izmjena od strane Korisnika.

12. Mjerodavno pravo i reklamacija

12.1 Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU, najprije pokušate riješiti bez uključivanja sudova.

12.2 Reklamacije i prigovori

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: +385 59 000 58
 • na e-mail adresu: info@kwizard.hr,
 • na adresu: Scool d.o.o., Podvornica 23,23 206 Sukošan, Zadar.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa. 

Pametnijim učenjem do boljih ocjena

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje

Naziv igre
Odaberi tip
Odaberi trajanje
PIN je uspješno kreiran!
Vaša provjera znanja je spremna i možete ju podijeliti.
123456
Unesi PIN

Unesi PIN i Kreni!

Unesi PIN

Hvala ti, pitanje je poslano!

Odgovor je već na putu prema tebi. Sve što trebaš je malo strpljenja i eto ga u inboxu - čarobni odgovor na tvoje pitanje!