Uvjeti korištenja

21.11.2023.

1. Opće odredbe

Pristup web stranici kwizard.hr (u daljnjem tekstu “Stranica”), kao i korištenje njezinog sadržaja podložni su ovim Općim uvjetima korištenja. Činjenica da pristupate i pregledavate Stranicu predstavlja Vaše bezuvjetno prihvaćanje ovih Općih uvjeta korištenja.

2. Priroda i opseg informacija objavljenih na stranici

2.1. Stranica nudi pristup kviz vježbama, karticama za učenje s odgovorima, pitanjima i odgovorima s objašnjenjima, i edukativnom asistentu. Društvo SCOOL d.o.o., Podvornica 23, 23 206 Sukošan, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 05422710 (dalje u tekstu SCOOL d.o.o.) upravlja internet stranicom www.kwizard.hr

2.2. Stranica također nudi pristup mišljenjima ili izjavama obrazovnih stručnjaka ili korisnika kwizard.hr. Takve informacije odnose se samo na konzultirane osobe i ne odražavaju nužno mišljenje Društva.

2.3. Sve ove informacije objavljene su na stranici samo u informativne svrhe i kao pomoć u razumijevanju školskih programa. Informacije ni na koji način ne predstavljaju zamjenu za službene školske programe.

2.4. Slijedom toga, prihvaćate da se Društvo SCOOL d.o.o. ne može smatrati odgovornom za informacije ponuđene na stranici i prihvaćate da se korištenje ovih informacija provodi pod vašom isključivom i potpunom odgovornošću, kontrolom i vodstvom.

3. Jamstva i odgovornosti

3.1. Sadržaj Stranice razvijen je s najvećom pažnjom s obrazovnim stručnjacima i pažljivo je provjeren od strane Društva SCOOL d.o.o., koja nastoji osigurati da su informacije dostupne na Stranici točne i redovito ažurirane. Međutim, Društvo ne daje nikakva izričita ili prešutna jamstva u vezi s cijelim ili dijelom Stranice i nije odgovorna za pravovremenost, točnost, potpunost ili kvalitetu informacija objavljenih na Stranici.

3.2. SCOOL d.o.o. se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, izravnu ili neizravnu, bez obzira na uzrok, podrijetlo, prirodu ili posljedice, koja proizlazi iz konzultacija i/ili korištenja stranice.

3.3. Osim toga, društvo SCOOL d.o.o. odbija svaku odgovornost u slučaju prekida ili nedostupnosti Stranice, pojave bugova ili bilo kakve štete nastale prijevarnim radnjama (kao što su upadi) trećih strana sa Stranice.

3.4. DruštvoSCOOL d.o.o. primjenjuje sredstva namijenjena osiguravanju povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka prikupljenih na Stranici. Međutim, Društvo SCOOL d.o.o. ne kontrolira rizike povezane s radom interneta te skreće pozornost na postojanje mogućih rizika u pogledu povjerljivosti podataka koji prolaze mrežom.

4. Hiperveze

4.1. Ove stranice mogu sadržavati hipertekstualne veze na druge web stranice kojima upravljaju treće strane. Hipertekstualne veze na web stranice trećih strana namijenjene su olakšavanju navigacije korisnicima interneta. SCOOL d.o.o. nema trenutnu ili buduću kontrolu nad proizvodnjom, sadržajem, ažuriranjem, vjerodostojnošću ili točnošću vanjskih stranica dostupnih preko hiperveza, niti nad njihovim ponudama, njihovim oglasima i poveznicama na koje upućuju. SCOOL d.o.o. se stoga ne može smatrati odgovornom za nezakonite, pogrešne ili nepotpune sadržaje prisutne na web stranicama trećih strana, a posebno za štetu nastalu korištenjem informacija dostupnih na tim stranicama.

4.2. SCOOL d.o.o. također ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva koje može proizaći iz pristupa web stranici treće strane putem hipertekstualne veze.

5. Intelektualno vlasništvo

5.1. Sadržaj na stranici zaštićen je autorskim pravima. Stranica je zamišljena je kao mjesto na kojem ćete naći pitanja i rješenja vezana za sadržaj osnovne škole. Naš je cilj pružati točne i cjelovite informacije a sve prema nacionalnom kurikulumu. Ako nas obavijestite o pogreškama putem obrasca ili maila bok@kwizard.hr, poduzet ćemo sve potrebne korake da se one što prije isprave.

Materijali na web stranicama kwizard.hr zaštićeno su autorsko pravo SCOOL d.o.o., ili drugih pravnih osoba. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo intelektualno su vlasništvo SCOOL d.o.o. ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Želite li naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret. Materijali kwizard.hr ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni ili na bilo koji drugi način distribuirani ako se prethodno o tome ne obavijesti uredništvo slanjem e-maila na info@kwizard.hr i ako se ne navede direktni izvor (uključujući poveznicu odnosno link prema izvornom članku ili, u dogovoru s uredništvom, prema naslovnoj stranici). Ako na portalu kwizard.hr naiđete na sadržaj koji je povrijedio vaša autorska prava, javite nam kako bismo izvršili provjeru i uklonili sadržaj utvrdimo li da je vaša pritužba utemeljena. 

5.2. Slijedom toga, strogo je zabranjeno umnožavanje, predstavljanje i izmjena cijele ili dijela stranice na bilo kojem mediju, za korištenje osim za osobne i privatne u nekomercijalne svrhe, osim uz prethodno izričito odobrenje Društva SCOOL d.o.o..

5.4. Za kršenje ovih odredaba predviđene su kazne u skladu s odredbama Zakona o intelektualnom vlasništvu i Kaznenog zakona, posebice u pogledu kršenja zakona o autorskom pravu i žigu.

5.5. Međutim, ako sadržaj Stranice krši prava intelektualnog vlasništva trećih strana, Društvo SCOOL d.o.o. se obvezuje da će odmah povući svoju objavu, nakon što je obaviješteno o povredi, predmetu spora i/ili će objaviti istinitu autora ili vlasnika prava.

6. Autori fotografija

Spomenuto na svakom ikonografskom elementu gdje je primjenjivo.

7. Osobni podaci

7.1. Da biste konzultirali i posjetili stranicu, ne morate priopćiti nikakve osobne podatke.

7.2. Imate mogućnost korištenja sadržaja ( kviz vježbama, dijelu kartica za učenje s odgovorima, brzim informacijama po izboru) koji nudi stranica bez potrebe za priopćavanjem vaših osobnih podataka. Da biste pristupili svim sadržajima koje nudi Društvo SCOOL d.o.o., morate stvoriti osobni račun na Stranici i imati odgovarajuću pretplatu..

7.3. SCOOL d.o.o. može prikupljati vaše osobne podatke kada kreirate osobni račun na stranici ili za bilo koju pretplatu na pretplatu koju nudimo. SCOOL d.o.o. će također vjerojatno prikupiti vaše osobne podatke kada ih zatražite putem odjeljka “kontakt” kako bi odgovorili na sva vaša pitanja.

7.4. Prikupljeni osobni podaci mogu se odnositi na maloljetne osobe. Ovi podaci su strogo potrebni za pružanje usluge i Društvo SCOOL d.o.o. će ih obrađivati ​​samo uz prethodnu suglasnost roditelja prikupljenu putem potvrdnog okvira na obrascu za prikupljanje za maloljetnike mlađe od 15 godina.

7.5. Kada dajete osobne podatke, pristajete na davanje točnih informacija koje ne dovode u pitanje interese i/ili prava trećih strana.

7.6. Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (obrazac za upis na newsletter, odgovori na upite, prijave za posao, kontakt obrazac, registracijski obrazac, prijavnica, kupnju mjesečnih i godišnjih pretplata, chat komunikaciju) i time date privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi kojih su prikupljeni i za koje je dana privola.

7.7. Vaše osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila obveza određena propisima ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva: 

  • na e-mail adresu: info@kwizard.hr 
  • poštom na adresu: Podvornica 23, 23 206 Sukošan. 

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podaci više ne budu potrebni za ispunjenje gore navedenih svrha, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje obvezno sukladno relevantnim propisima.

7.8. Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade, možete ostvariti sljedeća prava:

  • pravo na informacije o obradi te pristup i kopiju podataka
  • pravo na ispravak netočnih i/ili dopunu nepotpunih podataka
  • pravo na brisanje podataka (ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu ili pohranu). Ako je primjenjivo, ovisno o načinu obrade podataka i pravnoj osnovi, dostupna su vam i sljedeća prava:
  • pravo na ograničenje obrade
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo prigovora na obrade koje se temelje na našem legitimnom interesu
  • pravo na povlačenje prethodno dane privole za obradu podataka.

7.9. Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 183, 10000 Zagreb, azop@azop.hr.

7.10. Društvo SCOOL d.o.o., kao Voditelj obrade, u svrhu potpunog usklađenja s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, skraćeno GDPR, donosi i objavljuje ova pravila privatnosti.

Sigurnost vaših podataka naš je prioritet. Koristimo niz tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba. Prihvaćanjem Politike privatnosti jamčite da ste upoznati i suglasni s odredbama iz ovoga dokumenta.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste doznali kako prikupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

PODACI O VODITELJU OBRADE I KONTAKT:

Voditelj obrade osobnih podataka: SCOOL D.O.O., vl. Ivan Tokić

Kontakt: info@kwizard.hr

Adresa: Podvornica 23, 23 206 Sukošan, Zadar

8. Kolačići

8.1. Stranica će vjerojatno instalirati kolačiće za vaše korištenje..

8.2. Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje jer spremaju vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri njezinu ponovnom pokretanju iznova aktiviraju. Tako su informacije prilagođene vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje vi u potpunosti morate dati pristup. Ako im vi to niste omogućili, kolačići ne mogu pristupiti datotekama na vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića vama nisu vidljive, no u postavkama izabranog internetskog preglednika možete odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

8.3. Isključivanjem kolačića ne dopuštate njihovo pohranjivanje na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari – stranice na engleskom jeziku). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

8.4. Kao takva, stranica koristi Google Analytics i Facebook. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. (“Google”) za procjenu vaše upotrebe stranice, sastavljanje izvješća o aktivnostima stranice i pružanje drugih usluga povezanih s aktivnošću stranice. Podatke generirane Google Analytics kolačićima (uključujući vašu IP adresu) Google će prenijeti i pohraniti na poslužiteljima koji se nalaze u Sjedinjenim Državama. Googleova pravila o privatnosti podataka možete pogledati klikom na sljedeću poveznicu: https://policies.google.com/privacy?hl=hr . Korištenje Google Analytics kolačića može se onemogućiti korištenjem sljedećeg Google alata: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr. Facebook je usluga društvene mreže čiji modul koristimo da vam omogućimo povezivanje s Kartableom pomoću vaših vjerodajnica za Facebook. Politiku privatnosti podataka Facebooka i način deaktiviranja ovog mehanizma možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

9. Osobni račun i lozinka

9.1. Ako odaberete ili ako vam Društvo SCOOL D.O.O pošalje identifikacijski kod, lozinku ili bilo koju drugu informaciju koja vam omogućuje povezivanje s vašim osobnim računom, s tim informacijama morate postupati kao s povjerljivima. Ne smijete ih otkriti trećoj strani.

9.2. Tvrtka zadržava pravo u bilo kojem trenutku suspendirati bilo koji identifikacijski kod ili lozinku, ako se niste pridržavali gore navedenih odredbi.

9.3. Ako znate ili sumnjate da treća strana zna vaš identifikacijski kod ili lozinku, morate obavijestiti SCOOL D.O.O na info@kwizard.hr.

10. Izmjena ovih općih uvjeta korištenja

10.1. Društvo SCOOL D.O.O izričito zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja, s iznimkom klauzula koje se odnose na trajanje, karakteristike i cijene usluga koje nudi Društvo SCOOL D.O.O, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

10.2. Ove se izmjene objavljuju postavljanjem online i smatraju se prihvaćenima bez rezerve kada pristupite Stranici nakon što su objavljene online.

10.3. Društvo također zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja cjelokupnog ili dijela sadržaja Stranice ili ponude koju tamo predstavlja bez prethodne najave, privremeno ili trajno.

10.4. Stoga preporučujemo da redovito pregledavate ovaj odjeljak.

11. Ponašanje posjetitelja

Internetskom stranicom upravljaja SCOOL d.o.o. koji je ujedno i nositelj svih prava na stranici. Svako korištenje stranice mora biti sukladno ovim uvjetima, a od posjetitelja se zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem čine u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu SCOOL d.o.o., drugim posjetiteljima ili trećim osobama, Također je zabranjeno objavljivanje bilo kakvih informacija koje sadrže oglašavanje ili ponudu čijih proizvoda i usluga bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja SCOOL d.o.o..

12.Nadzor i javnost komunikacije

SCOOL d.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj stranici, uključujući bilo koji chat, radi provjere i osiguranja poštivanja ovih Uvjeta, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane SCOOL d.o.o. kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. SCOOL d.o.o. nisu obvezne odgovoriti na interaktivne sadržaje. SCOOL d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primat

Pametnijim učenjem do boljih ocjena

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje

Naziv igre
Odaberi tip
Odaberi trajanje
PIN je uspješno kreiran!
Vaša provjera znanja je spremna i možete ju podijeliti.
123456
Unesi PIN

Unesi PIN i Kreni!

Unesi PIN

Hvala ti, pitanje je poslano!

Odgovor je već na putu prema tebi. Sve što trebaš je malo strpljenja i eto ga u inboxu - čarobni odgovor na tvoje pitanje!