1 / 22

U kojem razdoblju dijete nauči govoriti i hodati?

U djetinjstvu dijete nauči hodati te počinje govoriti. Osim toga, u djetinjstvu dijete nauči kontrolirati stolicu i mokraću, počinje samostalno jesti te počinje oponašati osobe s kojima provodi duži period dana.
2 / 22

U kojem razdoblju postupno završava rast i spolni razvoj?

Postupno završavanje rasta i spolnog razvoja se događa u mladenaštvu. Iako rast i spolni razvoj postupno završavaju, psihičko sazrijevanje se nastavlja.
3 / 22

Koliko postoji životnih razdoblja čovjeka nakon rođenja?

Nakon rođenja, razlikujemo šest razdoblja života čovjeka. To su dojenačka dob, djetinjstvo, pubertet, mladenaštvo, zrela dob i staračka dob.
4 / 22

U kojem razdoblju započinje nagli psihički i fizički (spolni) razvoj djeteta?

Nagli psihički i fizički razvoj djeteta započinje u pubertetu. U tom razdoblju dolazi do lučenja spolnih hormona koji utječu na rast i razvoj spolnih organa. Nakon što spolni organi dovoljno sazriju dolazi do stvaranja spolnih stanica.
5 / 22

Dojenačka dob

Prvo razdoblje nakon rođenja je dojenačko doba. Tijekom dojenačke dobi, dijete je potpuno ovisno o majci zato što siše majčino mlijeko iz kojeg dobiva potrebne hranjive tvari. Ua ovo razdoblje je karakterističan izrazito brz tjelesni rast.
6 / 22

Životna razdoblja

Ovo su različita razdoblja u životu čovjeka. Svako razdoblje ima svoje karakteristike. Prvo razdoblje je razdoblje prije rođenja. Zatim (nakon rođenja) razlikujemo šest razdoblja života čovjeka: dojenačka dob, djetinjstvo, pubertet, mladenaštvo, zrela dob i staračka dob.
7 / 22

Pubertet (doba života)

Pubertet je razdoblje naglih psihičkih i fizičkih promjena. U tom razdoblju dolazi do lučenja spolnih hormona koji utječu na rast i razvoj spolnih organa. Nakon što spolni organi dovoljno sazriju dolazi do stvaranja spolnih stanica. U pubertetu se javljaju i promjene u ponašanju (npr. pobune i prve simpatije).
8 / 22

Dojenačka dob je razdoblje _________ rasta.

Tijekom dojenačkog doba dijete raste naglo, a unutar prvih 6 mjeseci života može udvostručiti svoju masu. Za rast je potrebna velika količina energije pa dojenčad puno spava, a bude se kada je kada je vijeme za hranjenje.
9 / 22

Djetinjstvo

Djetinjstvo je razdoblje u kojem rastu mliječni zubi i djeca počinju samostalno jesti. Također dijete tijekom djetinjstva nauči hodati, počinje govoriti, počinje kontrolirati stolicu i mokraću te počinje oponašati osobe koje se nalaze u njegovu okruženju.
10 / 22

Matične stanice

Stanice od kojih se razviju sve druge stanice u tijelu nazivamo matične stanice. One mogu regenerirati oštećeno tkivo. Matične stanice se mogu izolirati i pohraniti u bankama matičnih stanica te kasnije koristiti za liječenje bolesti.
11 / 22

Razdoblje prije rođenja

Razdoblje razvoja dok se dijete nalazi unutar tijela majke naziva se razdoblje prije rođenja. Nakon oplodnje oplođena jajna stanica se počinje dijeliti te nastaje zametak koji se kasnije razvija u plod (fetus) u maternici majke.
12 / 22

Mladenaštvo

Razdoblje gdje postupno završava rast i spolni razvoj je mladenaštvo. Iako rast i spolni razvoj postupno završavaju, psihičko sazrijevanje se nastavlja. U ovom razdoblju ljudi završavaju školovanje, traže zaposlenje i postaju aktivni u svojoj zajednici.
13 / 22

U kojem životom razdoblju ljudi najčešće odlaze u mirovinu?

U starosti ljudi najčešće odlaze u mirovinu. U starosti dolazi do usporavanja procesa u organizmu - pokreti postaju sporiji, kretanje je otežano. Kosa posijedi te se javljaju staračke pjege i jaka izboranost kože. Ovo je zadnje razdoblje života čovjeka koje završava smrću.
14 / 22

Životni vijek

Životni vijek je očekivano (i prosječno) trajanje života. Životni vijek ljudi je oko 70 godina s time da žene prosječno žive dulje od muškaraca.
15 / 22

Tijekom kojeg razdoblja se djetetu počinju razvijati mliječni zubi te kada počinje samostalno jesti?

Djetetu se mliječni zubi počinju razvijati u djetinjstvu, a u istom tom razdoblju počinje samostalno jesti. Osim navedenih promjena, dijete tijekom djetinjstva nauči hodati, počinje govoriti, počinje kontrolirati stolicu i mokraću te počinje oponašati osobe koje se nalaze u njegovu okruženju.
16 / 22

U Republici Hrvatskoj je prosječan životni vijek žena ____ godina, a muškaraca ____. godine

U Republici Hrvatskoj je prosječan životni vijek žena 78 godina, a muškaraca 73 godine. Globalno, životni vijek ljudi je oko 70 godina s time da žene prosječno žive dulje od muškaraca.
17 / 22

Odmah nakon oplodnje jajne stanice počinje __________.

Nakon oplodnje oplođena jajna stanica se počinje dijeliti te nastaje zametak koji se kasnije razvija u plod (fetus) u maternici majke. Ovo razdoblje razvoja dok se dijete nalazi unutar tijela majke naziva se razdoblje prije rođenja.
18 / 22

U kojem razdoblju su ljudi sposobni samostalno se brinuti za sebe i svoju obitelj?

U zreloj dobi ljudi su potpuno fizički i psihički razvijeni. Sposobni su brinuti se za sebe i druge članove svoje obitelji. Posebno je bitna briga o djeci i starijim i nemoćnim osobama koje se više ne mogu brinuti sami za sebe.
19 / 22

U kojem je razdoblju dijete potpuno ovisno o majci?

Tijekom dojenačke dobi, dijete je potpuno ovisno o majci zato što siše majčino mlijeko iz kojeg dobiva potrebne hranjive tvari. Ali (!) jednu stvar je bitno naglasiti. Ukoliko majka ne može ili ne želi dojiti, dijete će umjesto majčina mlijeka primati adaptirano mlijeko.
20 / 22

Starost

Starost je zadnje razdoblje života čovjeka koje završava smrću. U starosti ljudi najčešće odlaze u mirovinu. Dolazi do usporavanja procesa u organizmu - pokreti postaju sporiji i otežani, kosa posijedi te se javljaju staračke pjege i jaka izboranost kože.
21 / 22

Kako se nazivaju stanice od kojih se razvijaju sve druge stanice u tijelu?

Stanice od kojih se razviju sve druge stanice u tijelu nazivamo matične stanice. One mogu regenerirati oštećeno tkivo. "Mlade" matične stanice se mogu naći u krvi pupčane vrpce, mogu se izolirati i pohraniti u bankama matičnih stanica. Ovako sačuvane matične stanice mogu se kasnije koristiti za liječenje bolesti.
22 / 22

Zrela dob

U zreloj dobi ljudi su potpuno fizički i psihički razvijeni. Sposobni su brinuti se za sebe i druge članove svoje obitelji. Posebno je bitna briga o djeci i starijim i nemoćnim osobama koje se više ne mogu brinuti sami za sebe.