Mjesta sa spremnicima za razvrstavanje različitog otpada nazivaju se:

Uređenjem divljih odlagališta otpada ili povećanjem odgovarajućih mjesta za odlaganje otpada, smanjuje se onečišćenje prirode. Postavljaju se "zeleni otoci" sa spremnicima za razvrstavanje različitog otpada, dok se za sakupljanje veće količine otpada koji se može reciklirati, uređuju reciklažna dvorišta.

Je li strogi rezervat namijenjen isključivo za turističke obilaske?

Bijele i Samarske stijene strogi su rezervat koji se nalazi na Velikoj Kapeli, a uz njih drugi strogi rezervat u Hrvatskoj su Hajdučki i Rožanski kukovi koji se nalaze na Velebitu. Strogi rezervati nisu otvoreni za turističke posjete već se koriste u svrhe znanstvenih istraživanja zbog iznimne očuvanosti prirode u navedenim područjima.

Jedina vrsta tuljana koja živi u Sredozemnom moru i Jadranu je:

Sredozemna medvjedica je jedina vrsta tuljana koja živi u Sredozemnom moru i Jadranu te iako je smatrana izumrlim jadranskim sisavcem, u našem je moru moguće povremeno vidjeti jedinku. Ribari su je najčešće ubijali jer bi im uništavala ulov i mreže. Dobri dupin vrsta je dupina koja živi i u Jadranu. Dupini se ubrajaju u najpoznatije i najomiljenije morske sisavce, a dobri dupin je vjerojatno najbolje poznata i jedna od najrasprostranjenijih vrsta u skupini dupina. Dobrom dupinu prijete mnoge opasnosti poput buke i prometa na njihovim staništima, a prekomjerni izlov ribe smanjuje im dostupnost hrane. Dodatno ih ugrožava i onečišćenje morske vode.

Kopački rit, Medvednica, Velebit, Lonjsko polje, Papuk, Učka, Lastovsko otočje spadaju u jedanaest područja u Hrvatskoj koje nazivamo:

Parkovi prirode su područja koja imaju znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu, u Hrvatskoj je jedanaest područja proglašeno parkovima prirode.

Tko se od navedenih životinja nalazi na Crvenom popisu ugroženih biljaka i životinja Hrvatske?

Plemenita periska je ugrožena vrsta u Republici Hrvatskoj. Pretjerani izlov je razlog njezine ugroženosti.

Je li rekreacija dozvoljena u parkovima prirode?

Rekreacija u parku prirode je dozvoljena sve dok ne dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže. Jedan od primjera je mogućnost skijanja na Medvednici.

Kako bi ekološki otisak doveli do minimuma, ne smijemo:

Kako bi smanjili ekološki otisak trebamo prestati koristiti plastične vrećice i u upotrebu uvesti višekratne platnene vrećice. Osim toga, trebamo štedjeti što više energije, planirati kupovinu namirnica unaprijed, razvrstavati otpad, odlagati otpad na predviđena mjesta itd.

Bijele i Samarske stijene u Gorskom skupinu spadaju pod:

Bijele i Samarske stijene strogi su rezervat koji se nalazi na Velikoj Kapeli, a uz njih drugi strogi rezervat u Hrvatskoj su Hajdučki i Rožanski kukovi koji se nalaze na Velebitu. Strogi rezervati nisu otvoreni za turističke posjete već se koriste u svrhe znanstvenih istraživanja zbog iznimne očuvanosti prirode u navedenim područjima.

Kako se naziva endemska alga Jadranskog mora?

Jadranski bračić je endemska alga Jadranskog mora. Poznat je kao biološki pokazatelj čistoće morske vode.

Lišajevi rastu na mjestima gdje je zrak _____.

Lišajevi potpuno nestaju s područja na kojima je zrak jače onečišćen, a s obzirom da žive na staništima gdje je zrak čist, lišajevi su biološki pokazatelji čistoće zraka.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Mjesta sa spremnicima za razvrstavanje različitog otpada nazivaju se:

A

"Zeleni otoci"

Uređenjem divljih odlagališta otpada ili povećanjem odgovarajućih mjesta za odlaganje otpada, smanjuje se onečišćenje prirode. Postavljaju se "zeleni otoci" sa spremnicima za razvrstavanje različitog otpada, dok se za sakupljanje veće količine otpada koji se može reciklirati, uređuju reciklažna dvorišta.
check

Pitanje br. 2

Je li strogi rezervat namijenjen isključivo za turističke obilaske?

A

Ne

Bijele i Samarske stijene strogi su rezervat koji se nalazi na Velikoj Kapeli, a uz njih drugi strogi rezervat u Hrvatskoj su Hajdučki i Rožanski kukovi koji se nalaze na Velebitu. Strogi rezervati nisu otvoreni za turističke posjete već se koriste u svrhe znanstvenih istraživanja zbog iznimne očuvanosti prirode u navedenim područjima.
check

Pitanje br. 3

Jedina vrsta tuljana koja živi u Sredozemnom moru i Jadranu je:

A

Sredozemna medvjedica

Sredozemna medvjedica je jedina vrsta tuljana koja živi u Sredozemnom moru i Jadranu te iako je smatrana izumrlim jadranskim sisavcem, u našem je moru moguće povremeno vidjeti jedinku. Ribari su je najčešće ubijali jer bi im uništavala ulov i mreže. Dobri dupin vrsta je dupina koja živi i u Jadranu. Dupini se ubrajaju u najpoznatije i najomiljenije morske sisavce, a dobri dupin je vjerojatno najbolje poznata i jedna od najrasprostranjenijih vrsta u skupini dupina. Dobrom dupinu prijete mnoge opasnosti poput buke i prometa na njihovim staništima, a prekomjerni izlov ribe smanjuje im dostupnost hrane. Dodatno ih ugrožava i onečišćenje morske vode.
check

Pitanje br. 4

Kopački rit, Medvednica, Velebit, Lonjsko polje, Papuk, Učka, Lastovsko otočje spadaju u jedanaest područja u Hrvatskoj koje nazivamo:

A

Parkovi prirode

Parkovi prirode su područja koja imaju znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu, u Hrvatskoj je jedanaest područja proglašeno parkovima prirode.
check

Pitanje br. 5

Tko se od navedenih životinja nalazi na Crvenom popisu ugroženih biljaka i životinja Hrvatske?

C

Plemenita periska

Plemenita periska je ugrožena vrsta u Republici Hrvatskoj. Pretjerani izlov je razlog njezine ugroženosti.
check

Pitanje br. 6

Je li rekreacija dozvoljena u parkovima prirode?

A

Da

Rekreacija u parku prirode je dozvoljena sve dok ne dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže. Jedan od primjera je mogućnost skijanja na Medvednici.
check

Pitanje br. 7

Kako bi ekološki otisak doveli do minimuma, ne smijemo:

A

Koristiti plastične vrećice

Kako bi smanjili ekološki otisak trebamo prestati koristiti plastične vrećice i u upotrebu uvesti višekratne platnene vrećice. Osim toga, trebamo štedjeti što više energije, planirati kupovinu namirnica unaprijed, razvrstavati otpad, odlagati otpad na predviđena mjesta itd.
check

Pitanje br. 8

Bijele i Samarske stijene u Gorskom skupinu spadaju pod:

C

Strogi rezervat

Bijele i Samarske stijene strogi su rezervat koji se nalazi na Velikoj Kapeli, a uz njih drugi strogi rezervat u Hrvatskoj su Hajdučki i Rožanski kukovi koji se nalaze na Velebitu. Strogi rezervati nisu otvoreni za turističke posjete već se koriste u svrhe znanstvenih istraživanja zbog iznimne očuvanosti prirode u navedenim područjima.
check

Pitanje br. 9

Kako se naziva endemska alga Jadranskog mora?

D

Jadranski bračić

Jadranski bračić je endemska alga Jadranskog mora. Poznat je kao biološki pokazatelj čistoće morske vode.
check

Pitanje br. 10

Lišajevi rastu na mjestima gdje je zrak _____.

B

Čist

Lišajevi potpuno nestaju s područja na kojima je zrak jače onečišćen, a s obzirom da žive na staništima gdje je zrak čist, lišajevi su biološki pokazatelji čistoće zraka.