1 / 21

Koji se naziv koristi za najuži i najniži dio Dinarida?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Hrvatski prag naziv je najužeg i najnižeg dijela Dinarida koji se nalaze u Gorskoj Hrvatskoj.
2 / 21

Hrvatska je smještena na sjeveru Europe?

Hrvatska je smještena na jugu Europe. Odnosno, gledajući europske regije Hrvatska se nalazi u dvije regije: Južnoj i Srednjoj Europi.
3 / 21

Koje godine je Republika Hrvatska primljena u Ujedinjene narode?

Republika Hrvatska primljena je 1992. godine u Ujedinjene narode.
4 / 21

Koliko se različitih štitova nalazi u grbu Republike Hrvatske?

U grbu Republike Hrvatske nalazi se 5 različitih štitova gdje svaki simbolizira određenu regiju ili prostor.
5 / 21

Koji je naziv treće prirodne cjeline koja omeđuje Hrvatsku uz Jadransko more i Panonsku nizinu?

Dinarsko gorje, Panonska nizina i Jadransko more tri su velike prirodne cjeline koje omeđuju Hrvatsku. Pomoću svoga školskog geografskog atlasa pokušaj pronaći navedene prirodne cjeline koje omeđuju Hrvatsku.
6 / 21

Kojeg datuma je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije?

Republika Hrvatska od 01.07.2013. punopravna je članica Europske unije.
7 / 21

Koji je naziv mora zahvaljujući kojemu je Hrvatska sredozemna država?

Hrvatska je zahvaljujući Jadranskom moru sredozemna država. Jadransko more jedno je od većih mora povezanih sa Sredozemnim morem, a odvaja ih Jonsko more.
8 / 21

U Hrvatskoj razlikujemo četiri glavne prirodnogeografske regije?

U Hrvatskoj razlikujemo tri velike prirodno-geografske regije: Nizinsku, Gorsku i Primorsku Hrvatsku. Nizinska Hrvatska obuhvaća prostor središnje i istočne Hrvatske, Primorska Hrvatska obuhvaća prostor Istre, riječkog primorja te Dalmaciju, a Gorska Hrvatska obuhvaća prostor Like i Gorskog Kotara.
9 / 21

Kroz povijest na prostoru Hrvatske miješali su se utjecaji iz južne, jugoistočne i srednje Europe.

Današnji izgled hrvatske posljedica je brojnih povijesnih događaja koji su mijenjali državne granice. Kada kažemo povijesni događaji, misli se na brojne ratove i sukobe koje je Hrvatska vodila kroz prošlost kako bi očuvala svoj prostor.
10 / 21

Koji je naziv regije u kojoj se nalazi najniži i najuži dio Dinarida, često nazivan hrvatskim pragom?

Hrvatski prag naziv je najužeg i najnižeg dijela Dinarida koji se nalaze u Gorskoj Hrvatskoj.
11 / 21

Koji je naziv Hrvatske regije koja obuhvaća trećinu površine Republike Hrvatske i gdje živi trećina stanovništva Republike Hrvatske?

Primorska Hrvatska je regija koja se prostire u smjeru sjeverozapad - jugoistok, a na njenom području nalazi se najveći broj otoka, otočića i hridi. Kornati su najveća otočna skupina u Jadranu, a sastoji se od 90-ak otoka, otočića i hridi.
12 / 21

Koji je naziv rijeke u koju se ulijevaju Sava i Drava?

Sava i Drava ulijevaju se u rijeku Dunav pa zbog toga možemo reći da je Hrvatska i podunavska država.
13 / 21

Na sjeveru i zapadu Republike Hrvatske prostire se Panonska Hrvatska?

Nizinska Hrvatska nalazi se u Panonskoj nizini i njezinog prijelaznog područja prema Dinaridima. Prostor Nizinske Hrvatske omeđuju rijeke Sava i Drava.
14 / 21

Koji događaj iz Hrvatske povijesti vežemo uz 15. 01. 1991.?

Međunarodno priznanje Hrvatske vezuje se uz 15.01.1992. godine kada je niz europskih i svjetskih država priznao Hrvatsku.
15 / 21

Koji je državni simbol Hrvatske uz himnu i zastavu?

Zastava, grb i himna tri su državna simbola Republike Hrvatske.
16 / 21

Jadransko more dio je Sredozemnog mora?

Hrvatska je zahvaljujući Jadranskom moru sredozemna država. Jadransko more jedno je od većih mora povezanih sa Sredozemnim morem, a odvaja ih Jonsko more.
17 / 21

Koji je naziv površinom najmanje hrvatske regije?

Površinom najmanja regija Republike Hrvatske je Gorska Hrvatska koja u odnosu na Primorsku i Panonsku Hrvatsku ima i najmanji broj stanovnika. Razmisli i pokušaj navesti razloge zašto je Gorska Hrvatska slabo naseljen prostor.
18 / 21

Kojeg je datuma Republika Hrvatska proglasila državnost?

Hrvatska je svoju državnost proglasila 25.06.1991. godine.
19 / 21

Koji je naziv hrvatske regije u kojoj se nalazi najveći broj otoka, otočića i hridi?

Primorska Hrvatska je regija koja se prostire u smjeru sjeverozapad - jugoistok. a na njenom području nalazi se najveći broj otoka, otočića i hridi.
20 / 21

Koji je naziv dvaju najvažnijih rijeka Panonske Hrvatske?

Sava i Drava dvije su najvažnije rijeke na prostoru Panonske Hrvatske, a ujedno čine i granicu prema susjednim državama.
21 / 21

Kada su se gradile prve hrvatske ceste?

Prve hrvatske ceste gradile su se u 18. i 19. stoljeću i to su bile ceste namijenjene za promet zaprežnim kolima na relaciji Karlovac-more. Radi se o cestama čiji su nazivi: Jozefina, Lujzijana i Karolina.