1 / 21

Što pridonosi održavanju idealne temperature na Zemlji?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Pomoću atmosfere i oceana održava se idealna temperatura na Zemlji. Ta temperatura povoljna je za život, nije niti ledena niti prevruća.
2 / 21

Kako nazivamo svu vodu na Zemlji?

Hidrosfera ili vodeni omotač označava svu vodu na planeti Zemlji u plinovitom, tekućem i krutom agregatnom stanju. Hidrosfera je dio biosfere.
3 / 21

Kako dijelimo prirodu?

Priroda se dijeli na živu i neživu prirodu. Živu prirodu čine sva živa bića, a neživu prirodu sve što nije živo i što čovjek nije stvorio. Neživa priroda omogućuje život živoj prirodi.
4 / 21

Što tvori litosferu?

Litosferu tvori gornji sloj plašta i kontinentalna kora. Litosfera je gornji dio Zemlje koji je dio biosfere, što znači da je u njemu moguć život.
5 / 21

Koja dva kemijska elementa su najzastupljeniji u Zemljinoj unutrašnjoj jezgri?

Dva najzastupljenija kemijska elementa u Zemljinoj jezgri su željezo i nikal. Oni se mogu jako ugrijati, što omogućuje Zemljinoj jezgri da bude užarena na jako visokim temperaturama.
6 / 21

Koji je drugi naziv za hidrosferu?

Hidrosfera ili vodeni omotač označava svu vodu na planeti Zemlji u plinovitom, tekućem i krutom agregatnom stanju. Dio je biosfere. Biosfera je dio Zemlje u kojem je moguć život.
7 / 21

Od čega nas štiti atmosfera?

Atmosfera štiti Zemlju od Sunčevog zračenja koje je u prevelikim količinama štetno. Time atmosfera omogućuje siguran život na Zemlji.
8 / 21

Što je jedinka?

Jedinka označava jedan organizam, tj. jedno živo biće. Na primjer, jedan čovjek je jedinka ljudske vrste.
9 / 21

Od čega su građeni svi dijelovi biosfere?

Sve je građeno od atoma između kojih se nalazi međuprostor. Atomi grade molekule.
10 / 21

Koliko vrsta Zemljine kore razlikujemo?

Razlikujemo dvije vrste Zemljine kore: kontinentalnu i oceansku. Kontinentalna kora je deblja i nalazi se ispod kontinenata, tj. kopna, a oceanska kora je tanja i nalazi se pod oceanima.
11 / 21

Što izgrađuju tvari u živim bićima?

Tvari u živim bićima izgrađuju stanice. Stanice su osnovne gradivne jedinice svih živih bića.
12 / 21

Koji su slojevi u građi Zemlje?

Slojevi u građi Zemlje su kora, plašt i jezgra. U središtu Zemlje nalazi se jezgra, nju obavija plašt, a na samoj površini Zemlje nalazi se kora.
13 / 21

Koliko slatke, pitke vode se nalazi na Zemlji?

0.3 % vode na Zemlji je slatka voda. Nalazi se u rijekama, potocima, jezerima, ledenjacima.
14 / 21

Na kojim je planetima moguć život?

Zemlja je jedini planet na kojem su uvjeti povoljni za život. Jedan od najbitnijih faktora za stvaranje uvjeta povoljnih za život je udaljenost Zemlje od Sunca. Točno ta udaljenost od Sunca omogućuje održavanje temperature idealne za preživljavanje živih bića.
15 / 21

Zašto Zemlju nazivamo plavim planetom?

Zemlju ujedno nazivamo i plavim planetom, jer je 71 % površine Zemlje prekriveno vodom. Kada se promatra iz svemira, Zemlja je većinom plava.
16 / 21

Gdje je nastao prvi život na Zemlji?

Prvi život na Zemlji nastao je u hidrosferi, tj. u morima i oceanima. Iako su s vremenom i evolucijom brojne vrste prešle iz vode na kopno, vodena staništa i dalje su bogata različitim vrstama živih bića.
17 / 21

Što je rezultat pomicanja litosfernih ploča?

Potresi su rezultat pomicanja litosfernih ploča. Osjetimo ih kao podrhtavanje tla.
18 / 21

Kako se nazivaju organizirani skupovi čestica?

Tvari su organizirani skupovi čestica. Različite tvari izgrađuju živu i neživu prirodu.
19 / 21

Zašto je unutrašnja jezgra Zemlje čvrsta iako temperatura može dosegnuti čak 6 000 °C?

Zbog velikog pritiska, odnosno tlaka unutrašnja jezgra Zemlje je čvrsta unatoč visokoj temperaturi.
20 / 21

Što je atmosfera?

Atmosfera je plinoviti omotač koji se sastoji najviše od kisika i dušika. Ona obavija Zemlju i pomaže u održavanju idealne temperature te štiti od Sunčeva zračenja, čime omogućuje opstanak živim bićima.
21 / 21

U kojem je agregacijskom stanju Zemljin plašt?

Unutrašnji dio Zemljinog plašta je u tekućem agregacijskom stanju, a vanjski dio plašta je u čvrstom agregacijskom stanju. Zemljin plašt izgrađen je od mineralnih tvari.