1 / 27

Kako se zove zelena alga koja je poznata i kao alga ubojica?

Kaulerpa je zelena alga koja je poznata i kao alga ubojica. Razmnožava se vegetativno (kidanjem pojedinih dijelova) te onemogućuje rast svim drugim algama i biljkama. Pošto se niti jedan drugi organizam ne hrani njome, dolazi do jako brzog širenja na uzurpiranom području. Ovo je unesena vrsta (invazivna vrsta) na području Hrvatske.
2 / 27

Bijele i Samarske stijene u Gorskom skupinu spadaju pod:

Bijele i Samarske stijene u Gorskom kotaru kao i Hajdučki i Rožanski kukovi na Velebitu spadaju pod stroge rezervate.
3 / 27

Unesene (invazivne) vrste

Unesene ili invazivne vrste su vrste koje prirodno ne žive na prostoru Republike Hrvatske već su unesene slučajno ili namjerno s nekog drugog prostora te su se dalje proširile. Unesene vrste uglavnom nemaju prirodnog neprijatelja pa se brzo "udomaće" i šire te rade velike štete u prirodnim sustavima gdje se nađu.
4 / 27

Ugrožava li lov vrste?

Prekomjerni lov i ribolov te krivolov mogu smanjiti populacije životinja te mogu čak dovesti do izumiranja cijelih vrsta. Primjer takvog izumiranja je golub selac koji je izlovljen do istrebljenja u 19. i ranom 20. stoljeću u Sjevernoj Americi.
5 / 27

Što je bioraznolikost?

Bioraznolikost je pojam koji ukazuje na bogatstvo živog svijeta i staništa nekog prostora. Uključuje broj vrsta koje žive na tom prostoru (raznolikost vrsta), raznolikost staništa te raznolikost gena. Uglavnom, kada se govori o bioraznolikosti misli se na bogatstvo vrsta nekog prostora. Hrvatska je jedna od zemalja s najvećom bioraznolikošću u Europi.
6 / 27

Koja životinja je endem u Hrvatskoj, a živi u podzemlju Dinare?

Čovječja ribica je endem dinarskog podzemlja. Ovo je vodozemac potpuno prilagođen životu u podzemlju. Tijelo joj je bijele boje, ima dva para udova i rep. Diše plućima i škrgama.
7 / 27

Što nije dozvoljeno u parku prirode?

U parku prirode dozvoljene su turističke i rekreativne aktivnosti koje ne ugrožavaju prirodu i vrste koje žive unutar parka. Dozvoljena je i provedba edukacija i znanstvenih istraživanja.
8 / 27

__________ su štetni za i ugrožavaju kukce.

Pesticidi (i razni drugi biocidi) su izrazito štetni za kukce. Negativno utječu na pčele, leptire i bumbare koji su važni oprašivači i nužni su za zdravi, funkcionalni ekosustav.
9 / 27

Zašto prenamjena zemljišta (npr. livada ili šuma u obradive površine) ugrožava životinje i biljke?

Krčenje šuma i livada te isušivanje močvara da se dobije površina za uzgoj hrane ili gradnju dovodi do gubitka staništa za životinjske i biljne vrste koje žive na tom prostoru. Vrste su prilagođene na određene uvjete i tip staništa. Ne mogu živjeti na nekom prostoru ako se ti uvjeti okoliša promjene.
10 / 27

Je li strogi rezervat namijenjen isključivo za turističke obilaske?

Strogi rezervat je namijenjen za posjetu znanstvenika i provođenje znanstvenih istraživanja, nije dopuštena turistička aktivnost. Strogi rezervati su područja pod najvišim stupnjem zaštite u RH. Imamo dva stroga rezervata: Bijele i Samarske stijene i Hajdučki i Rožanski kukovi.
11 / 27

Ugrožene vrste

Ugrožene vrste su vrste kojima prijeti izumiranje na nekom području ili globalno. Neki od razloga ugroze vrsta su gubitak staništa (izgradnja prometnica, sjeća šuma i širenje gradiva), pretjerani lova i sakupljanje, ometanje i onečišćenje.
12 / 27

Bioraznolikost

Bioraznolikost je pojam koji pokazuje na bogatstvo živog svijeta i staništa nekog prostora. Uključuje broj vrsta koje žive na tom prostoru (raznolikost vrsta) i raznolikost staništa. Hrvatska je jedna od zemalja s najvećom bioraznolikošću u Europi.
13 / 27

Čime je propisana zaštita prirode u Hrvatskoj?

U Republici Hrvatskoj zaštita prirode temelji se na Zakonu o zaštiti prirode čiji je cilj odrediti "sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova".
14 / 27

Crveni popis zaštićenih vrsta

Ovo je popis na kojem se nalaze sve zaštićene biljne i životinjske vrste. Ukoliko su vrste ugrožene ili im prijeti izumiranje, nužno ih je zaštiti zakonom.
15 / 27

Republika Hrvatska ima _____________ bioraznolikost.

Hrvatska je jedna od država s najvećom bioraznolikošću u Europi. Tome doprinosi relativno mala površina na kojoj se može naći jako veliki broj različitih staništa (planinski vrhovi, morska obla, močvare, travnjaci, pustinje, krško podzemlje...) gdje žive različite biljne i životinjske vrste.
16 / 27

Endemi

Biljne ili životinjske vrste koje žive na malom, ograničenom prostoru nazivamo endemima. Primjerice, neka vrsta može živjeti samo u jednom jezeru ili samo na jednoj planini. Primjer endema u Hrvatskoj je biljka velebitska degenija, a vodozemac čovječja ribica je endem Dinarida.
17 / 27

Zaštićeno područje

Zaštićeno područje je jasno određeno područje u kojem se štite prirodna dobra i vrste. Ovo su područja osobite ljepote i prirodne vrijednosti a zaštićena su Zakonom o zaštiti prirode.
18 / 27

Zakon o zaštiti prirode

U Republici Hrvatskoj zaštita prirode temelji se na Zakonu o zaštiti prirode čiji je cilj odrediti "sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova". U zakonu su propisane mjere zaštite područja i vrsta te je naveden popis svih vrsta koje su zaštićene zakonom u RH.
19 / 27

Kako nazivamo biljne ili životinjske vrste koje žive na malim arealima tj. određenim područjima na Zemlji?

Biljne ili životinjske vrste koje žive na malom, ograničenom prostoru nazivamo endemima. Primjerice, neka vrsta može živjeti samo u jednom jezeru ili samo na jednoj planini. Primjer endema u Hrvatskoj je biljka velebitska degenija, a vodozemac čovječja ribica je endem Dinarida.
20 / 27

Koja životinja je unesena na Mljet radi reduciranja broja poskoka?

Mungos je unesen na Mljet radi redukcije broja poskoka. Nedugo nakon, kad mu je ponestalo hrane, počeo se hraniti pticama, manjim sisavcima i domaćim životinjama.
21 / 27

Park prirode

Park prirode je zaštićeno područje velike ljepote i zanimljivog biljnog i životinjskog svijeta. U parku prirode dozvoljene su turističke i rekreativne aktivnosti koje ne ugrožavaju prirodu. Dozvoljena je provedba edukacija i znanstvenih istraživanja, a ospodarska aktivnost je jako ograničena i kontrolirana. U RH postoji 12 parkova prirode.
22 / 27

U kojem popisu su navedene sve zaštićene biljne i životinjske vrste?

Sve zaštićene biljne i životinjske vrste se nalaze u Crvenom popisu. Ukoliko su vrste ugrožene ili im prijeti izumiranje, nužno ih je zaštiti zakonom.
23 / 27

Nacionalni park

Nacionalni park je zaštićeno područje netaknute prirode gdje su dozvoljene aktivnosti koje ne ugrožavaju prirodu (edukacija, znanstveni rad i turističko-rekreativne posjeti). Strogo je zabranjeno narušavanje prirodne ravnoteže, iskorištavanje prirodnih dobara i uznemiravanje živog svijeta. U RH ima osam nacionalnih parkova.
24 / 27

Zaštićene vrste

Zaštićene vrste su biljne ili životinjske vrste koje su zakonski zaštićene Zakon o zaštiti prirode. Vrste mogu biti zaštićene jer su ugrožene, rijetke ili od velike važnosti za neko područje. Neke od zaštićenih vrsta u RH su: vuk, velebitska degenija, ris, bjeloglavi sup.
25 / 27

Koliko nacionalnih parkova postoji u Hrvatskoj?

Na području Republike Hrvatske se nalazi osam nacionalnih parkova. To su Brijuni, Paklenica, Kornati, Mljet, Krka, Sjeverni Velebit, Plitvička jezera i Risnjak.
26 / 27

Zašto su proljetnice zaštičene zakonom?

Biljke proljetnice su zakonom zaštićene da se spriječi njihovo prekomjerno branje koje bi moglo ugrožiti njihove populacije.
27 / 27

Strogi rezervat

Strogi rezervati su područja pod najvišim stupnjem zaštite u RH. Strogi rezervat je namijenjen za posjetu znanstvenika i provođenje znanstvenih istraživanja, nije dopuštena turistička aktivnost. U RH imamo dva stroga rezervata.