__________ su štetni za i ugrožavaju kukce.

Pesticidi (i razni drugi biocidi) su izrazito štetni za kukce. Negativno utječu na pčele, leptire i bumbare koji su važni oprašivači i nužni su za zdravi, funkcionalni ekosustav.

Ugrožava li lov vrste?

Prekomjerni lov i ribolov te krivolov mogu smanjiti populacije životinja te mogu čak dovesti do izumiranja cijelih vrsta. Primjer takvog izumiranja je golub selac koji je izlovljen do istrebljenja u 19. i ranom 20. stoljeću u Sjevernoj Americi.

Koja vrsta biljke je unesena (invazivna) vrsta?

Bagrem i pajasen su neke od invazivnih biljnih vrsta na području RH.

Republika Hrvatska ima _____________ bioraznolikost.

Hrvatska je jedna od država s najvećom bioraznolikošću u Europi. Tome doprinosi relativno mala površina na kojoj se može naći jako veliki broj različitih staništa (planinski vrhovi, morska obla, močvare, travnjaci, pustinje, krško podzemlje...) gdje žive različite biljne i životinjske vrste.

Čime je propisana zaštita prirode u Hrvatskoj?

U Republici Hrvatskoj zaštita prirode temelji se na Zakonu o zaštiti prirode čiji je cilj odrediti "sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova".

Što je bioraznolikost?

Bioraznolikost je pojam koji ukazuje na bogatstvo živog svijeta i staništa nekog prostora. Uključuje broj vrsta koje žive na tom prostoru (raznolikost vrsta), raznolikost staništa te raznolikost gena. Uglavnom, kada se govori o bioraznolikosti misli se na bogatstvo vrsta nekog prostora. Hrvatska je jedna od zemalja s najvećom bioraznolikošću u Europi.

Koja životinja je unesena na Mljet radi reduciranja broja poskoka?

Mungos je unesen na Mljet radi redukcije broja poskoka. Nedugo nakon, kad mu je ponestalo hrane, počeo se hraniti pticama, manjim sisavcima i domaćim životinjama.

Je li strogi rezervat namijenjen isključivo za turističke obilaske?

Strogi rezervat je namijenjen za posjetu znanstvenika i provođenje znanstvenih istraživanja, nije dopuštena turistička aktivnost. Strogi rezervati su područja pod najvišim stupnjem zaštite u RH. Imamo dva stroga rezervata: Bijele i Samarske stijene i Hajdučki i Rožanski kukovi.

Kako se zove zelena alga koja je poznata i kao alga ubojica?

Kaulerpa je zelena alga koja je poznata i kao alga ubojica. Razmnožava se vegetativno (kidanjem pojedinih dijelova) te onemogućuje rast svim drugim algama i biljkama. Pošto se niti jedan drugi organizam ne hrani njome, dolazi do jako brzog širenja na uzurpiranom području. Ovo je unesena vrsta (invazivna vrsta) na području Hrvatske.

Koliko nacionalnih parkova postoji u Hrvatskoj?

Na području Republike Hrvatske se nalazi osam nacionalnih parkova. To su Brijuni, Paklenica, Kornati, Mljet, Krka, Sjeverni Velebit, Plitvička jezera i Risnjak.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

__________ su štetni za i ugrožavaju kukce.

A

Pesticidi

Pesticidi (i razni drugi biocidi) su izrazito štetni za kukce. Negativno utječu na pčele, leptire i bumbare koji su važni oprašivači i nužni su za zdravi, funkcionalni ekosustav.
check

Pitanje br. 2

Ugrožava li lov vrste?

D

Da

Prekomjerni lov i ribolov te krivolov mogu smanjiti populacije životinja te mogu čak dovesti do izumiranja cijelih vrsta. Primjer takvog izumiranja je golub selac koji je izlovljen do istrebljenja u 19. i ranom 20. stoljeću u Sjevernoj Americi.
check

Pitanje br. 3

Koja vrsta biljke je unesena (invazivna) vrsta?

B

Bagrem

Bagrem i pajasen su neke od invazivnih biljnih vrsta na području RH.
check

Pitanje br. 4

Republika Hrvatska ima _____________ bioraznolikost.

D

Veliku

Hrvatska je jedna od država s najvećom bioraznolikošću u Europi. Tome doprinosi relativno mala površina na kojoj se može naći jako veliki broj različitih staništa (planinski vrhovi, morska obla, močvare, travnjaci, pustinje, krško podzemlje...) gdje žive različite biljne i životinjske vrste.
check

Pitanje br. 5

Čime je propisana zaštita prirode u Hrvatskoj?

A

Zakonom o zaštiti prirode

U Republici Hrvatskoj zaštita prirode temelji se na Zakonu o zaštiti prirode čiji je cilj odrediti "sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova".
check

Pitanje br. 6

Što je bioraznolikost?

A

Bogatstvo vrsta na nekom prostoru

Bioraznolikost je pojam koji ukazuje na bogatstvo živog svijeta i staništa nekog prostora. Uključuje broj vrsta koje žive na tom prostoru (raznolikost vrsta), raznolikost staništa te raznolikost gena. Uglavnom, kada se govori o bioraznolikosti misli se na bogatstvo vrsta nekog prostora. Hrvatska je jedna od zemalja s najvećom bioraznolikošću u Europi.
check

Pitanje br. 7

Koja životinja je unesena na Mljet radi reduciranja broja poskoka?

C

Mungos

Mungos je unesen na Mljet radi redukcije broja poskoka. Nedugo nakon, kad mu je ponestalo hrane, počeo se hraniti pticama, manjim sisavcima i domaćim životinjama.
check

Pitanje br. 8

Je li strogi rezervat namijenjen isključivo za turističke obilaske?

D

Ne

Strogi rezervat je namijenjen za posjetu znanstvenika i provođenje znanstvenih istraživanja, nije dopuštena turistička aktivnost. Strogi rezervati su područja pod najvišim stupnjem zaštite u RH. Imamo dva stroga rezervata: Bijele i Samarske stijene i Hajdučki i Rožanski kukovi.
check

Pitanje br. 9

Kako se zove zelena alga koja je poznata i kao alga ubojica?

A

Kaulerpa

Kaulerpa je zelena alga koja je poznata i kao alga ubojica. Razmnožava se vegetativno (kidanjem pojedinih dijelova) te onemogućuje rast svim drugim algama i biljkama. Pošto se niti jedan drugi organizam ne hrani njome, dolazi do jako brzog širenja na uzurpiranom području. Ovo je unesena vrsta (invazivna vrsta) na području Hrvatske.
check

Pitanje br. 10

Koliko nacionalnih parkova postoji u Hrvatskoj?

B

8

Na području Republike Hrvatske se nalazi osam nacionalnih parkova. To su Brijuni, Paklenica, Kornati, Mljet, Krka, Sjeverni Velebit, Plitvička jezera i Risnjak.