Zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe naziva se:

Zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe naziva se održivim razvojem. Razmisli i pokušaj se prisjetiti na koje načine možeš biti sudionik održivog razvoja.

Kako se naziva prijelaz vode iz plinovitog u tekuće agregatno stanje?

Kondenzacija je prijelaz vode iz plinovitog u tekuće agregatno stanje. Isparavanje je s druge strane suprotna pojava od kondenzacija i označava prijelaz vode iz tekućeg u plinovito agregatno stanje.

Kako se naziva voda koja ispunjava sve praznine u podzemlju?

Temeljnica je voda koja ispunjava sve praznine u podzemlju. Razmisli i pokušaj navesti neke razloge zašto su nam podzemne vode jako bitne.

Koja od navedenih radnji može utjecati na onečišćenost vode na Zemlji?

Korištenjem kemikalija, ispuštanjem otpadnih voda ili bacanjem smeća u vodu možemo onečistiti vodu na Zemlji. Razmisli i pokušaj se prisjetiti još nekog načina kako čovjek utječe na onečišćenje vode.

U koliko se različitih agregatnih stanja voda može pronaći u prirodi?

Voda se u prirodi može pronaći u 3 agregatna stanja, a to su: tekuće, plinovito i kruto agregatno stanje.

Kako se naziva prijelaz vode iz tekućeg u plinovito agregatno stanje?

Isparavanje je prijelaz vode iz tekućeg u plinovito agregatno stanje. Voda isparava pri temperaturi od 100°C koja je njena točka vrenja.

Kako se nazivaju pogoni za dobivanje struje putem snage vode?

Pogoni za proizvodnju struje uz pomoć snage vode nazivaju se hidroelektranama. U Hrvatskoj imamo niz hidroelektrana od koji su najpoznatije Jaruga na rijeci Krki, Zakučac na Cetini i Dubrava na Dravi. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene rijeke i hidroelektrane.

Najveći udio vode na Zemlji nalazi se u:

Najveći udio vode na Zemlji nalazi se u tekućem agregatnom stanju. Voda koja se nalazi u tekućem agregatnom stanju može se pronaći u jezerima, rijekama, močvarama ili podzemlju.

Na Zemlji se nalazi više slatke u odnosu na slanu vodu.

Na Zemlji imamo čak 97% slane vode u odnosu na 3% slatke vode. Od sve vode na Zemlji nama je omogućeno tek 0,5% vode koju možemo konzumirati.

Kojom su bojom na preglednim geografskim kartama prikazane vode?

Plavom bojom na preglednim geografskim kartama prikazuju se vode. Razmisli i pokušaj se prisjetiti što se prikazuje zelenom bojom na preglednim geografskim kartama.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe naziva se:

B

Održivi razvoj

Zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe naziva se održivim razvojem. Razmisli i pokušaj se prisjetiti na koje načine možeš biti sudionik održivog razvoja.
check

Pitanje br. 2

Kako se naziva prijelaz vode iz plinovitog u tekuće agregatno stanje?

C

Kondenzacija

Kondenzacija je prijelaz vode iz plinovitog u tekuće agregatno stanje. Isparavanje je s druge strane suprotna pojava od kondenzacija i označava prijelaz vode iz tekućeg u plinovito agregatno stanje.
check

Pitanje br. 3

Kako se naziva voda koja ispunjava sve praznine u podzemlju?

C

Temeljnica

Temeljnica je voda koja ispunjava sve praznine u podzemlju. Razmisli i pokušaj navesti neke razloge zašto su nam podzemne vode jako bitne.
check

Pitanje br. 4

Koja od navedenih radnji može utjecati na onečišćenost vode na Zemlji?

D

Korištenje kemikalija

Korištenjem kemikalija, ispuštanjem otpadnih voda ili bacanjem smeća u vodu možemo onečistiti vodu na Zemlji. Razmisli i pokušaj se prisjetiti još nekog načina kako čovjek utječe na onečišćenje vode.
check

Pitanje br. 5

U koliko se različitih agregatnih stanja voda može pronaći u prirodi?

A

3

Voda se u prirodi može pronaći u 3 agregatna stanja, a to su: tekuće, plinovito i kruto agregatno stanje.
check

Pitanje br. 6

Kako se naziva prijelaz vode iz tekućeg u plinovito agregatno stanje?

D

Isparavanje

Isparavanje je prijelaz vode iz tekućeg u plinovito agregatno stanje. Voda isparava pri temperaturi od 100°C koja je njena točka vrenja.
check

Pitanje br. 7

Kako se nazivaju pogoni za dobivanje struje putem snage vode?

D

Hidroelektrane

Pogoni za proizvodnju struje uz pomoć snage vode nazivaju se hidroelektranama. U Hrvatskoj imamo niz hidroelektrana od koji su najpoznatije Jaruga na rijeci Krki, Zakučac na Cetini i Dubrava na Dravi. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene rijeke i hidroelektrane.
check

Pitanje br. 8

Najveći udio vode na Zemlji nalazi se u:

C

Tekućem agregatnom stanju

Najveći udio vode na Zemlji nalazi se u tekućem agregatnom stanju. Voda koja se nalazi u tekućem agregatnom stanju može se pronaći u jezerima, rijekama, močvarama ili podzemlju.
check

Pitanje br. 9

Na Zemlji se nalazi više slatke u odnosu na slanu vodu.

B

Netočno

Na Zemlji imamo čak 97% slane vode u odnosu na 3% slatke vode. Od sve vode na Zemlji nama je omogućeno tek 0,5% vode koju možemo konzumirati.
check

Pitanje br. 10

Kojom su bojom na preglednim geografskim kartama prikazane vode?

C

Plavom

Plavom bojom na preglednim geografskim kartama prikazuju se vode. Razmisli i pokušaj se prisjetiti što se prikazuje zelenom bojom na preglednim geografskim kartama.