1 / 15

Koja pojava je zaslužna za kretanje vode od korijena prema listovima biljke?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Kapilarnost je kretanje vode prema gore u uskim cjevčicama. Ta pojava omogućuje vodi da stigne od korijena biljke do njezinih listova.
2 / 15

Kako se naziva proces kojim voda prelazi iz vodene pare u tekućinu?

Kondenzacija je proces u kojem voda prelazi iz vodene pare u tekućinu. Taj proces se odvija u oblacima i njime nastaju padaline. Kada voda ishlapi i digne se u visoke slojeve atmosfere, u oblake, ona se tamo hladi i prelazi u tekuće stanje, već spomenutim procesom - kondenzacijom. Kad oblaci otežaju, ta se voda ponovno u obliku padalina (kiša, tuča ili snijeg) vraća na Zemlju. Najviše vode hlapi iz oceana, a isto tako na njih pada i najviše oborina. Dio vode koja oborinama dolazi na kopno hlapi, dio otječe površinom kopna, a dio prodire kroz tlo stvarajući podzemne vode.
3 / 15

Kako se naziva proces kojim voda prelazi iz tekućine u vodenu paru?

Hlapljenje je proces u kojem voda prelazi iz tekućine u vodenu paru. Voda može hlapiti iz vodenih površina (jezera, rijeke, mora), ali i iz vlažnog tla. Vodena para nastala hlapljenjem je čista voda koja ne sadrži otopljene tvari i ona se uglavnom diže u visoke slojeve atmosfere, u oblake. Tamo se hladi i prelazi u tekuće stanje.
4 / 15

Koji dio prirode je posebno ugrožen zagađivanjem?

Jedno od najugroženijih područja su obale. Obale su u visokom riziku od zagađenja jer se na obalnim područjima u more izlijevaju nepročišćene otpadne vode, a to zagađenje se lako širi vodom i onečišćuje velike površine.
5 / 15

Kako možemo podijeliti površinsku slatku vodu na Zemlji?

Slatka voda koja se nalazi na Zemlji može se podijeliti na dvije velike kategorije: tekućice (voda koja teče, npr. rijeke) i stajaćice (voda koja ne teče, npr. močvare i jezera). Tekućice su vode koje teku od izvora prema ušću. Njima pripadaju potoci i rijeke. Stajaćicama pripadaju i bare, ribnjaci, lokve.
6 / 15

Što su bioindikatori?

Bioindikatori su organizmi koji svojom prisutnošću ukazuju na stupanj zagađenja okoliša. Neki organizmi su bioindikatori zagađenog okoliša (žive samo na zagađenim staništima), a neki čistog okoliša (žive samo na čistim staništima).
7 / 15

Od kuda hlapi najviše vode?

Najviše vode hlapi iz oceana (tako da voda prelazi iz tekućine u vodenu paru), a isto tako na njih pada i najviše oborina i to procesom kondenzacije kada voda prelazi iz vodene pare u tekućinu.
8 / 15

Kako se naziva pojava isparavanja vode kroz puči na listovima?

Transpiracija je pojava isparavanja vode kroz puči na listovima. Do transpiracije dolazi kada biljka ima dovoljno vode, pa višak izlazi transpiracijom. Što je transpiracijska površina veća, a zasićenost atmosfere vodenom parom manja, to je veća i potencijalna transpiracija. No stvarna transpiracija ovisi i o drugim čimbenicima, npr. o mogućnosti biljke da izgubljenu vodu nadoknadi apsorpcijom iz tla, o građi listova, stanju puči, koje mogu biti više ili manje otvorene ili zatvorene, i dr.
9 / 15

Kako možemo podijeliti slatku vodu na Zemlji?

Sva slatka voda na Zemlji može se podijeliti u tri velike kategorije: površinsku vodu koja se nalazi na površini Zemlje u tekućem stanju, podzemnu vodu koja je ispod površine Zemlje i led koji je zamrznuta slatka voda.
10 / 15

Čime se uređuju različiti oblici zaštita voda u Republici Hrvatskoj?

Zakonom o zaštiti voda se uređuju različiti oblici zaštita voda u Republici Hrvatskoj. Zakon o zaštiti voda strogo propisuje da je zabranjeno onečišćavati prirodne vode otpadnim vodama ili drugim otpadom. Očuvanje voda je važno jer nam je voda svima potrebna za piće, a na Zemlji je sve manje pitke vode.
11 / 15

Koji oblik zagađenja je izrazito opasan za sve vodene organizme?

Izlijevanje nafte jedan od je od najopasnijih oblika zagađenja za sve organizme koji žive u vodi. Kada se nafta izlije u vodu, dugo se zadržava na njezinoj površini i truje sve biljke i životinje koje žive u vodi, ali i oko nje.
12 / 15

Čime je prekrivena većina Zemljine površine?

Većina Zemljine površine pokrivena je vodom. Voda je važna za sva živa bića. Smatra se da su se prva živa bića pojavila u vodi, a danas je voda sastavni dio svih živih bića. Oko 71% Zemljine površine prekriveno je vodom, a ostatak čini kopno.
13 / 15

Kako se nazivaju organizmi koji su jako osjetljivi na onečišćenja?

Postoje organizmi koji su jako osjetljivi na onečišćenja. Takve organizme nazivamo bioindikatorima čistih voda. U Jadranskome moru takva je vrsta alga jadranski bračić, a bioindikatori čiste slatke vode su potočna pastrva i riječni rak. Ako je u moru prisutna morska salata, ona predstavlja bioindikator onečišćenog mora.
14 / 15

Kako se nazivaju otvori na listovima kroz koje izlazi višak vode u obliku vodene pare?

Puči su otvori na listovima kroz koje izlazi višak vode. Najčešće se nalaze s donje strane lista, a ako biljci nedostaje vode, mogu se zatvoriti tako da voda ne može izlaziti iz biljke.
15 / 15

Što opisuje većinu vode na Zemlji?

Većina vode na Zemlji je slana voda koja se nalazi u morima i oceanima. Samo manji dio vode je slatka voda. Odnosno, od ukupne količine vode na Zemlji 97% otpada na slanu vodu mora i oceana, dok 3% čine slatke vode.