Test znanja

0/10
Pojašnjenje

Koji dio prirode je posebno ugrožen zagađivanjem?

Pojašnjenje
Jedno od najugroženijih područja su obale. Obale su u visokom riziku od zagađenja jer se na obalnim područjima u more izlijevaju nepročišćene otpadne vode, a to zagađenje se lako širi vodom i onečišćuje velike površine.
Pojašnjenje

Koja pojava je zaslužna za kretanje vode od korijena prema listovima biljke?

Pojašnjenje
Kapilarnost je kretanje vode prema gore u uskim cjevčicama. Ta pojava omogućuje vodi da stigne od korijena biljke do njezinih listova.
Pojašnjenje

Koji oblik zagađenja je izrazito opasan za sve vodene organizme?

Pojašnjenje
Izlijevanje nafte jedan od je od najopasnijih oblika zagađenja za sve organizme koji žive u vodi. Kada se nafta izlije u vodu, dugo se zadržava na njezinoj površini i truje sve biljke i životinje koje žive u vodi, ali i oko nje.
Pojašnjenje

Kako se naziva proces kojim voda prelazi iz vodene pare u tekućinu?

Pojašnjenje
Kondenzacija je proces u kojem voda prelazi iz vodene pare u tekućinu. Taj proces se odvija u oblacima i njime nastaju padaline. Kada voda ishlapi i digne se u visoke slojeve atmosfere, u oblake, ona se tamo hladi i prelazi u tekuće stanje, već spomenutim procesom - kondenzacijom. Kad oblaci otežaju, ta se voda ponovno u obliku padalina (kiša, tuča ili snijeg) vraća na Zemlju. Najviše vode hlapi iz oceana, a isto tako na njih pada i najviše oborina. Dio vode koja oborinama dolazi na kopno hlapi, dio otječe površinom kopna, a dio prodire kroz tlo stvarajući podzemne vode.
Pojašnjenje

Kako se naziva pojava isparavanja vode kroz puči na listovima?

Pojašnjenje
Transpiracija je pojava isparavanja vode kroz puči na listovima. Do transpiracije dolazi kada biljka ima dovoljno vode, pa višak izlazi transpiracijom. Što je transpiracijska površina veća, a zasićenost atmosfere vodenom parom manja, to je veća i potencijalna transpiracija. No stvarna transpiracija ovisi i o drugim čimbenicima, npr. o mogućnosti biljke da izgubljenu vodu nadoknadi apsorpcijom iz tla, o građi listova, stanju puči, koje mogu biti više ili manje otvorene ili zatvorene, i dr.
Pojašnjenje

Kako se naziva proces kojim voda prelazi iz tekućine u vodenu paru?

Pojašnjenje
Hlapljenje je proces u kojem voda prelazi iz tekućine u vodenu paru. Voda može hlapiti iz vodenih površina (jezera, rijeke, mora), ali i iz vlažnog tla. Vodena para nastala hlapljenjem je čista voda koja ne sadrži otopljene tvari i ona se uglavnom diže u visoke slojeve atmosfere, u oblake. Tamo se hladi i prelazi u tekuće stanje.
Pojašnjenje

Koji organizam je bioindikator čistih staništa?

Pojašnjenje
Potočna pastrva je bioindikator čistih staništa. Potočne pastrve se mogu naći samo u čistim, nezagađenim potocima. Riječni rak je također bioindikator čiste slatke vode, dok je bioindikator u Jadranskome moru vrsta alga jadranski bračić.
Pojašnjenje

Kako možemo podijeliti slatku vodu na Zemlji?

Pojašnjenje
Sva slatka voda na Zemlji može se podijeliti u tri velike kategorije: površinsku vodu koja se nalazi na površini Zemlje u tekućem stanju, podzemnu vodu koja je ispod površine Zemlje i led koji je zamrznuta slatka voda.
Pojašnjenje

Kako se nazivaju otvori na listovima kroz koje izlazi višak vode u obliku vodene pare?

Pojašnjenje
Puči su otvori na listovima kroz koje izlazi višak vode. Najčešće se nalaze s donje strane lista, a ako biljci nedostaje vode, mogu se zatvoriti tako da voda ne može izlaziti iz biljke.
Pojašnjenje

Čime se uređuju različiti oblici zaštita voda u Republici Hrvatskoj?

Pojašnjenje
Zakonom o zaštiti voda se uređuju različiti oblici zaštita voda u Republici Hrvatskoj. Zakon o zaštiti voda strogo propisuje da je zabranjeno onečišćavati prirodne vode otpadnim vodama ili drugim otpadom. Očuvanje voda je važno jer nam je voda svima potrebna za piće, a na Zemlji je sve manje pitke vode.

Test znanja uspiješno završen, vaša ocjena je:

Ispod se nalaze rezultati testa znanja sa točnim odgovorima i objašnjenjima

Igraj još

1/10

Koji dio prirode je posebno ugrožen zagađivanjem?

C
Obale.
Jedno od najugroženijih područja su obale. Obale su u visokom riziku od zagađenja jer se na obalnim područjima u more izlijevaju nepročišćene otpadne vode, a to zagađenje se lako širi vodom i onečišćuje velike površine.

2/10

Koja pojava je zaslužna za kretanje vode od korijena prema listovima biljke?

A
Kapilarnost.
Kapilarnost je kretanje vode prema gore u uskim cjevčicama. Ta pojava omogućuje vodi da stigne od korijena biljke do njezinih listova.

3/10

Koji oblik zagađenja je izrazito opasan za sve vodene organizme?

A
Izlijevanje nafte.
Izlijevanje nafte jedan od je od najopasnijih oblika zagađenja za sve organizme koji žive u vodi. Kada se nafta izlije u vodu, dugo se zadržava na njezinoj površini i truje sve biljke i životinje koje žive u vodi, ali i oko nje.

4/10

Kako se naziva proces kojim voda prelazi iz vodene pare u tekućinu?

A
Kondenzacija.
Kondenzacija je proces u kojem voda prelazi iz vodene pare u tekućinu. Taj proces se odvija u oblacima i njime nastaju padaline. Kada voda ishlapi i digne se u visoke slojeve atmosfere, u oblake, ona se tamo hladi i prelazi u tekuće stanje, već spomenutim procesom - kondenzacijom. Kad oblaci otežaju, ta se voda ponovno u obliku padalina (kiša, tuča ili snijeg) vraća na Zemlju. Najviše vode hlapi iz oceana, a isto tako na njih pada i najviše oborina. Dio vode koja oborinama dolazi na kopno hlapi, dio otječe površinom kopna, a dio prodire kroz tlo stvarajući podzemne vode.

5/10

Kako se naziva pojava isparavanja vode kroz puči na listovima?

A
Transpiracija.
Transpiracija je pojava isparavanja vode kroz puči na listovima. Do transpiracije dolazi kada biljka ima dovoljno vode, pa višak izlazi transpiracijom. Što je transpiracijska površina veća, a zasićenost atmosfere vodenom parom manja, to je veća i potencijalna transpiracija. No stvarna transpiracija ovisi i o drugim čimbenicima, npr. o mogućnosti biljke da izgubljenu vodu nadoknadi apsorpcijom iz tla, o građi listova, stanju puči, koje mogu biti više ili manje otvorene ili zatvorene, i dr.

6/10

Kako se naziva proces kojim voda prelazi iz tekućine u vodenu paru?

C
Hlapljenje.
Hlapljenje je proces u kojem voda prelazi iz tekućine u vodenu paru. Voda može hlapiti iz vodenih površina (jezera, rijeke, mora), ali i iz vlažnog tla. Vodena para nastala hlapljenjem je čista voda koja ne sadrži otopljene tvari i ona se uglavnom diže u visoke slojeve atmosfere, u oblake. Tamo se hladi i prelazi u tekuće stanje.

7/10

Koji organizam je bioindikator čistih staništa?

A
Potočna pastrva.
Potočna pastrva je bioindikator čistih staništa. Potočne pastrve se mogu naći samo u čistim, nezagađenim potocima. Riječni rak je također bioindikator čiste slatke vode, dok je bioindikator u Jadranskome moru vrsta alga jadranski bračić.

8/10

Kako možemo podijeliti slatku vodu na Zemlji?

D
Na površinsku vodu, podzemnu vodu i led.
Sva slatka voda na Zemlji može se podijeliti u tri velike kategorije: površinsku vodu koja se nalazi na površini Zemlje u tekućem stanju, podzemnu vodu koja je ispod površine Zemlje i led koji je zamrznuta slatka voda.

9/10

Kako se nazivaju otvori na listovima kroz koje izlazi višak vode u obliku vodene pare?

D
Puči.
Puči su otvori na listovima kroz koje izlazi višak vode. Najčešće se nalaze s donje strane lista, a ako biljci nedostaje vode, mogu se zatvoriti tako da voda ne može izlaziti iz biljke.

10/10

Čime se uređuju različiti oblici zaštita voda u Republici Hrvatskoj?

A
Zakonom o zaštiti voda.
Zakonom o zaštiti voda se uređuju različiti oblici zaštita voda u Republici Hrvatskoj. Zakon o zaštiti voda strogo propisuje da je zabranjeno onečišćavati prirodne vode otpadnim vodama ili drugim otpadom. Očuvanje voda je važno jer nam je voda svima potrebna za piće, a na Zemlji je sve manje pitke vode.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje