Voda u prirodi

Znaš li kako se naziva pojava isparavanja vode kroz puči na listovima?

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

📚 Igraj još

Životni uvjeti u vodi

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Evolucija i prilagodbe organizama životu u vodi

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil