1 / 10

Imena naseljenih mjesta, država, kontinenata dijelimo na jednorječna i višerječna?

Ova tvrdnja je točna - imena naseljenih mjesta, država, kontinenata, mora, rijeka, jezera, voda, potoka, ulica, parkova, prilaza, odvojaka mogu biti jednorječna i višerječna. Kod imena država, naseljenih mjesta sve članove naziva pišemo velikim početnim slovom osim prijedloga i veznika. Kod ostalih pojmova samo se prva riječ u nazivu piše velikim početnim slovom, a ostale malim osim vlastitih imena.
2 / 10

PLANIRAM POSJETITI NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA. Koje riječi u ovoj rečenici treba pisati velikim početnim slovom?

U ovoj rečenici velikim slovom pišemo planiram jer je to prva riječ u rečenici, zatim Nacionalni jer je to prva riječ u nazivi i Plitvička jer je to naziv parka.
  • Ova rečenica točno glasi: Planiram posjetiti Nacionalni park Plitvička jezera.
3 / 10

Imena ulica, parkova, trgova, prilaza, stuba, odvojaka pišu se prema pravilu prva riječ u nazivu velikim slovom, ostale malim osim vlastitih imena?

Ova tvrdnja je točna, imena ulica, parkova, trgova, prilaza, stuba, odvojaka pišu se prema pravilu prva riječ u nazivu velikim slovom, ostale malim osim vlastitih imena.
4 / 10

Kod višerječnih imena naseljenih mjesta, država samo se prva riječ piše velikim početnim slovom?

Ova tvrdnja nije točna. Kod višerječnih imena naseljenih mjesta, država sve riječi (članove naziva) pišemo velikim početnim slovom, osim prijedloga i veznika. Primjer:
  • Sveti Petar u Šumi (mjesto)
  • Republika Hrvatska (država)
5 / 10

Kako se pišu imena rijeka, mora, jezera?

Imena mora, rijeka, jezera, voda, potoka pišu se prema pravilu prva riječ u nazivu velikim slovom ostale malim, osim vlastitih imena.
6 / 10

Kako se naziva ime stanovnice koja dolazi iz mjesta Ogulin?

Točan je odgovor Ogulinka. Imena stanovnika i stanovnica naseljenih mjesta pišu se velikim početnim slovom.
7 / 10

Prepoznaj pogrešku u rečenici: Volim posjetiti Sinjski kraj i grad Sinj jer je tu živio moj djed.

Pogrešno je napisan posvojni pridjev sinjski, on se piše malim slovom. Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica koji završavaju na -ski, -ški,- čki pišu se malim početnim slovom, o oni koji završavaju na -ov, -ev i - in pišu se velikim početnim slovom. Primjer:
  • Sinj-> sinjski
  • Pag-> paški (tu je izuzetak Paški most jer je to ime mosta)
  • Split-> splitski
8 / 10

Imena naseljenih mjesta, gradova, sela, zaseoka mogu se sastojati od jedne riječi i više riječi. Bez obzira koliko riječi je u imenu sve ih pišemo velikim početnim slovom osim prijedloga i veznika?

Ova tvrdnja je točna. Imena naseljenih mjesta, gradova, sela, zaseoka mogu se sastojati od jedne riječi (jednorječna) i više riječi (višerječna). Bez obzira koliko riječi je u imenu sve ih pišemo velikim početnim slovom, osim prijedloga i veznika u nazivu.
9 / 10

Prepoznaj pogrešku u ovoj rečenici:
U glavnom gradu Republike Hrvatske žive Zagrepčani, a najljepši dio grada je gornji grad.

Pogrešno je napisano ime gradske četvrti- Gornji grad. Imena stanovnika pišemo velikim početnim slovom, u imenima država svi članovi pišu se velikim početnim slovom.
10 / 10

Kako se zove stanovnik mjesta Slavonski Brod?

Imena stanovnika naseljenih mjesta pišu se velikim početnim slovom, u ovom slučaju ime stanovnika radimo prema riječi Brod iz imena pa ono glasi Brođanin.