Koja dva mora povezuje riječni kanal Rajna-Majna-Dunav?

Kanal Rajna-Majna-Dunav povezuje Sjeverno i Crno more. Rijeka Rajna ulijeva se u Sjeverno more, dok se rijeka Dunav ulijeva u Crno more.

Koja se od navedenih rijeka nalazi u Srednjoj Europi?

Jedina od navedenih rijeka koja se nalazi u Srendjoj Europi je Visla. Ostale rijeke nalaze se u Istočnoj ili Zapadnoj Europi.

Između kojih se srednjoeuropskih država prostiru Sudeti?

Sudeti su gorje koje se prostire između Poljske i Češke. Pružaju se od rijeke Labe na sjeverozapadu do Moravskih vrata na jugoistoku u duljini od 310 km.

Kako se naziva tip klime koji prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe?

Snježno-šumska klima prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe. Obilježja navedene klime su topla ili ponekad vruća ljeta te duge i hladne zime.

Kako se naziva druga po dužini europska rijeka koja teče Panonskom nizinom?

Najduža europska rijeka je Volga, a druga najduža rijeka naziva se Dunav. Rijeka Dunav protječe iz kroz Hrvatsku te čini prirodnu granicu s Republikom Srbijom.

Kako se naziva najduži riječni kanal u Srednjoj Europi?

Najduži riječni kanal u Srednjoj Europi je Mitteland kanal. Mitteland kanal povezuje istok i zapad Njemačke te je važna karika u u njemačkom plovnom sustavu.

Kako se naziva srednjoeuropska nizina u kojoj je bio rub ledenog pokrova u posljednjem ledenom dobu?

Tijekom posljednjeg glacijala ledeni pokrov spustio se sve do Njemačko-poljske nizine gdje je bio njegov rub. Navedeni glacijal, odnosno ledeno doba, završilo je prije otprilike 10 000 godina i od tada se nalazimo u razdoblju interglacijala odnosno odledbe.

Koja se od navedenih planina nalazi u Srednjoj Europi?

Karpati i Alpe planine su koje uz manja gorja i pobrđa dominiraju u reljefnom smislu na području Srednje Europe. Alpe se nalaze u jugozapadnom dijelu Srednje Europe, a Karpati na u istočnom dijelu.

Kakvog su postanka najveća srednjoeuropska jezera?

Najveća srednjoeuropska jezera ledenjačkog su postanka. Ledenjačka jezera uglavnom se javljaju u visokim dijelovima svijeta.

Koja od navedenih država ne pripada alpskim državama?

U alpske zemlje ubrajamo: Austriju, Njemačku, Švajcarsku, Lihtenštajn, Italiju, Francusku, Monako i Sloveniju, što bi značilo da je Luksemburg uljez u ovome zadatku.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koja dva mora povezuje riječni kanal Rajna-Majna-Dunav?

A

Sjeverno i Crno more

Kanal Rajna-Majna-Dunav povezuje Sjeverno i Crno more. Rijeka Rajna ulijeva se u Sjeverno more, dok se rijeka Dunav ulijeva u Crno more.
check

Pitanje br. 2

Koja se od navedenih rijeka nalazi u Srednjoj Europi?

B

Visla

Jedina od navedenih rijeka koja se nalazi u Srendjoj Europi je Visla. Ostale rijeke nalaze se u Istočnoj ili Zapadnoj Europi.
check

Pitanje br. 3

Između kojih se srednjoeuropskih država prostiru Sudeti?

B

Poljske i Češke

Sudeti su gorje koje se prostire između Poljske i Češke. Pružaju se od rijeke Labe na sjeverozapadu do Moravskih vrata na jugoistoku u duljini od 310 km.
check

Pitanje br. 4

Kako se naziva tip klime koji prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe?

A

Snježno-šumska

Snježno-šumska klima prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe. Obilježja navedene klime su topla ili ponekad vruća ljeta te duge i hladne zime.
check

Pitanje br. 5

Kako se naziva druga po dužini europska rijeka koja teče Panonskom nizinom?

A

Dunav

Najduža europska rijeka je Volga, a druga najduža rijeka naziva se Dunav. Rijeka Dunav protječe iz kroz Hrvatsku te čini prirodnu granicu s Republikom Srbijom.
check

Pitanje br. 6

Kako se naziva najduži riječni kanal u Srednjoj Europi?

A

Mittelland kanal

Najduži riječni kanal u Srednjoj Europi je Mitteland kanal. Mitteland kanal povezuje istok i zapad Njemačke te je važna karika u u njemačkom plovnom sustavu.
check

Pitanje br. 7

Kako se naziva srednjoeuropska nizina u kojoj je bio rub ledenog pokrova u posljednjem ledenom dobu?

C

Njemačko-poljska nizina

Tijekom posljednjeg glacijala ledeni pokrov spustio se sve do Njemačko-poljske nizine gdje je bio njegov rub. Navedeni glacijal, odnosno ledeno doba, završilo je prije otprilike 10 000 godina i od tada se nalazimo u razdoblju interglacijala odnosno odledbe.
check

Pitanje br. 8

Koja se od navedenih planina nalazi u Srednjoj Europi?

C

Karpati

Karpati i Alpe planine su koje uz manja gorja i pobrđa dominiraju u reljefnom smislu na području Srednje Europe. Alpe se nalaze u jugozapadnom dijelu Srednje Europe, a Karpati na u istočnom dijelu.
check

Pitanje br. 9

Kakvog su postanka najveća srednjoeuropska jezera?

A

Ledenjačkog

Najveća srednjoeuropska jezera ledenjačkog su postanka. Ledenjačka jezera uglavnom se javljaju u visokim dijelovima svijeta.
check

Pitanje br. 10

Koja od navedenih država ne pripada alpskim državama?

A

Luksemburg

U alpske zemlje ubrajamo: Austriju, Njemačku, Švajcarsku, Lihtenštajn, Italiju, Francusku, Monako i Sloveniju, što bi značilo da je Luksemburg uljez u ovome zadatku.