Kako se naziva organizam građen od jedne stanice?

Uz mnogostanične organizme postoje organizmi koji su građeni od jedne stanice. Nazivamo ih jednostaničnim organizmima. Primjeri takvog organizma su papučica i bakterija Echerichia coli. Mikroskopskih su veličina.

Gustoća populacije se poveća kada __________.

Gustoća populacije govori o tome koliko jedinki živi u populaciji. Do povećanja gustoće populacije dolazi kada se poveća broj jedinki na nekom prostoru. To se može dogoditi zbog poboljšanja životnih uvjeta, naglog razmnožavanja, doseljenja jedinki,... Isto tako ako se uvjeti promjene nagore dolazi do pada gustoće populacije.

Čime promatramo jednostanične organizme?

Jednostanične organizme najčešće promatramo mikroskopom zbog njihove veličine.

Što je osnovna građevna jedinica živih bića na Zemlji?

Stanica je temeljna građevna jedinica svih živih bića na Zemlji, a građena je od čestica. Postoje jednostanični i višestanični organizmi. Kod višestaničnih organizama, više stanica koji obavljaju istu ulogu tvore tkiva i organe.

Kako nazivamo zajednicu jedinki iste vrste koje žive na istom staništu?

Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu. Ove jedinke su u međusobnim kontaktima i mogu se slobodno međusobno razmnožavati. Sve zelene žabe na Lonjskom polju pripadaju jednoj populaciji.

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

Zajednicu živih bića (životne zajednice) i staništa nazivamo ekosustav ili ekološki sustav. Ovo su kompleksni sustavi koji se sastoje od žive i nežive prirode na nekom geografskom području. Ekosustavi mogu biti vrlo različiti po životnim uvjetima i vrstama životinja i biljaka koje žive tamo. Ekosustav obalnog područja mora se jako razlikuje od ekosustava hrastove šume.

Čovjek je kakav organizam?

Čovjek je mnogostanični organizam, jer se tijelo čovjeka sastoji od velikog broja stanica koje gradi tkiva. Različita tkiva pak tvore organe i organske sustave - svi obavljaju svoje posebne zadaće i tako doprinose da cijeli organizam skladno funkcionira.

Prostor na Zemlji nastanjen živim bićima je ___________.

Prostor na planetu Zemlji nastanjen živim bićima je biosfera, to je veliki prostor gdje se oni nalaze. Uključuje Zemljinu površinu, zrak, vodu, gornji sloj tla i sve žive organizme.

Što je jedinka?

Jedinka označava jedan organizam. Svaki pojedini organizam je jedna jedinka. Jedan čovjek je jedna jedinka vrste Homo sapiens.

Jednostanični organizmi _______.

Jednostanični organizmi nemaju tkiva, jer su građeni samo od jedne stanice, a tkivo je građeno od više stanica koje obavljaju istu ulogu. U jednostaničnih organizama uloge specifične uloge tkiva obavljaju posebni dijelovi stanice.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Kako se naziva organizam građen od jedne stanice?

D

Jednostanični organizam

Uz mnogostanične organizme postoje organizmi koji su građeni od jedne stanice. Nazivamo ih jednostaničnim organizmima. Primjeri takvog organizma su papučica i bakterija Echerichia coli. Mikroskopskih su veličina.
check

Pitanje br. 2

Gustoća populacije se poveća kada __________.

D

Dođe do porasta broja jedinki u populaciji

Gustoća populacije govori o tome koliko jedinki živi u populaciji. Do povećanja gustoće populacije dolazi kada se poveća broj jedinki na nekom prostoru. To se može dogoditi zbog poboljšanja životnih uvjeta, naglog razmnožavanja, doseljenja jedinki,... Isto tako ako se uvjeti promjene nagore dolazi do pada gustoće populacije.
check

Pitanje br. 3

Čime promatramo jednostanične organizme?

A

Mikroskopom

Jednostanične organizme najčešće promatramo mikroskopom zbog njihove veličine.
check

Pitanje br. 4

Što je osnovna građevna jedinica živih bića na Zemlji?

B

Stanica

Stanica je temeljna građevna jedinica svih živih bića na Zemlji, a građena je od čestica. Postoje jednostanični i višestanični organizmi. Kod višestaničnih organizama, više stanica koji obavljaju istu ulogu tvore tkiva i organe.
check

Pitanje br. 5

Kako nazivamo zajednicu jedinki iste vrste koje žive na istom staništu?

A

Populacija

Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu. Ove jedinke su u međusobnim kontaktima i mogu se slobodno međusobno razmnožavati. Sve zelene žabe na Lonjskom polju pripadaju jednoj populaciji.
check

Pitanje br. 6

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

B

Ekosustav

Zajednicu živih bića (životne zajednice) i staništa nazivamo ekosustav ili ekološki sustav. Ovo su kompleksni sustavi koji se sastoje od žive i nežive prirode na nekom geografskom području. Ekosustavi mogu biti vrlo različiti po životnim uvjetima i vrstama životinja i biljaka koje žive tamo. Ekosustav obalnog područja mora se jako razlikuje od ekosustava hrastove šume.
check

Pitanje br. 7

Čovjek je kakav organizam?

B

Mnogostanični organizam

Čovjek je mnogostanični organizam, jer se tijelo čovjeka sastoji od velikog broja stanica koje gradi tkiva. Različita tkiva pak tvore organe i organske sustave - svi obavljaju svoje posebne zadaće i tako doprinose da cijeli organizam skladno funkcionira.
check

Pitanje br. 8

Prostor na Zemlji nastanjen živim bićima je ___________.

A

Biosfera

Prostor na planetu Zemlji nastanjen živim bićima je biosfera, to je veliki prostor gdje se oni nalaze. Uključuje Zemljinu površinu, zrak, vodu, gornji sloj tla i sve žive organizme.
check

Pitanje br. 9

Što je jedinka?

C

Jedan organizam

Jedinka označava jedan organizam. Svaki pojedini organizam je jedna jedinka. Jedan čovjek je jedna jedinka vrste Homo sapiens.
check

Pitanje br. 10

Jednostanični organizmi _______.

D

Nemaju tkiva

Jednostanični organizmi nemaju tkiva, jer su građeni samo od jedne stanice, a tkivo je građeno od više stanica koje obavljaju istu ulogu. U jednostaničnih organizama uloge specifične uloge tkiva obavljaju posebni dijelovi stanice.