Kartice za učenje

0/14

Sve dok postoji razlika u unutarnjim energijama, energija prelazi:

Energija sama od sebe prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo kad su ona u dodiru. Sve dok postoji razlika u unutarnjim energijama, energija prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo. Nakon nekog vremena tijela će biti u toplinskoj ravnoteži i imat će jednake temperature.

Prelaskom topline s toplijeg tijela na hladnije unutarnja energija toplijeg tijela se:

Prelaskom topline s toplijeg tijela na hladnije unutarnja energija hladnijeg tijela se povećava, a smanjuje se unutarnja energija toplijeg tijela. Unutarnja energija u prijelazu s toplijeg tijela na hladnije nazivamo toplinom.

Kada toplina prelazi s toplijeg tijela na hladnije energija nasumičnog gibanja molekula u toplijem tijelu se:

Kada toplina prelazi s toplijeg tijela na hladnije energija nasumičnog gibanja molekula u hladnijem tijelu se povećava, a u toplijem smanjuje. Unutarnja energija u prijelazu s toplijeg tijela na hladnije nazivamo toplinom.

Unutarnja energija tijela je:

Čestice imaju kinetičku i potencijalnu energiju i to je energija čestica unutar tvari koju nazivamo unutarnja energija tijela. Dio unutarnje energije tijela koji prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo naziva se toplina.

Koja je mjerna jedinica za unutarnju energiju?

Mjerna jedinica za unutarnju energiju je džul - J. Čestice imaju kinetičku i potencijalnu energiju i to je energija čestica unutar tvari koju nazivamo unutarnja energija tijela. Dio unutarnje energije tijela koji prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo naziva se toplina.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje