Trojezičnost i tropismenost

Znaš li da je hrvatska srednjovjekovna književnost bila trojezična?

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Igraj još

Hrvatski srednjovjekovni jezični spomenici, prvotisak

Znaš li kojim je pismom napisan Vinodolski zakonik?

Hrvatska narječja

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

LOCK

Brojevi

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

LOCK

Glagoli prema predmetu radnje

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik