Tehnička kultura 6

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Tehnička kultura 6

Tehničko crtanje u mjerilu

Znaš li što je mjerilo? Koja je vrsta mjerila M 1 : 1?

Tehničko crtanje u graditeljstvu

Znaš li kako izražavamo kotne mjere u graditeljstvu? Kakvi mogu biti presjeci objekta?

Crtanje tlocrta

Što je potrebno napraviti prije crtanja tlocrta? Kakvom crtom se crtaju zidovi na tlocrtu?

Graditeljski materijal

Znaš li kako se naziva smjesa gline i vapnenca? Kako dobivamo pijesak i šljunak?

Zanimanja u graditeljstvu

Sadržaj za šesti razred osnovne škole – prema kurikulumu

Pretvorba energije

Znaš li u koje dvije grupe možemo svrstati energiju?

Mehanizmi

Sadržaj za šesti razred osnovne škole – prema kurikulumu

Izrada uporabnog predmeta

Sadržaj za šesti razred osnovne škole – prema kurikulumu