Kwiz učenje

0/27
Pojašnjenje

Kako se naziva dio Zemlje na kojem dan i noć traju po šest mjeseci?

Pojašnjenje
Polarna područja nalaze se na krajnjem sjeveru i jugu Zemlje. U tim područjima šest je mjeseci svjetlost cijelo vrijeme (polarni dan), a šest je mjeseci mrak cijelo vrijeme (polarna noć). Ta pojava jedinstvena je za polarna područja.
Pojašnjenje

Kako se naziva povišenje prosječne godišnje temperature?

Pojašnjenje
Globalno zatopljenje je povišenje prosječne godišnje temperature. Naziva se globalnim jer se javlja na cijeloj Zemlji, a ne samo na nekom manjem području. Ima štetne posljedice za sve organizme koji nisu prilagođeni na povišenje temperature.
Pojašnjenje

Kako se naziva dio Zemlje u kojem se tijekom godine razlikuju hladni, topli i umjereni periodi?

Pojašnjenje
U umjerenom području temperatura se mijenja tijekom godine i nije uvijek ista. Razlikujemo hladne, tople i umjerene periode koji se ponavljaju svake godine, a nazivamo ih godišnja doba. Hrvatska se nalazi u umjerenom području.
Pojašnjenje

Kakva je gustoća zraka?

Pojašnjenje
Gustoća zraka je promjenjiva, što znači da zrak nema uvijek istu gustoću. Zrak je moguće stlačiti tako da mu se poveća gustoća i da ga više stane u jednaki prostor. Osim zraka, mogu se stlačiti i drugi plinovi.
Pojašnjenje

Kako se naziva rošenje, to jest pojava kapljica vode na staklu iako ne pada kiša?

Pojašnjenje
Kondenzacija ili rošenje je pojava kapljica vode na staklu ili travi. Do nje dolazi kada je u zraku previše vlage i dio vlage se odvaja iz zraka u tekućem obliku. Često se javlja kad dolazi do hlađenja zraka, jer topli zrak može primiti više vlage, pa pri hlađenju dio vlage iz zraka postaju kapljice na različitim površinama.
Pojašnjenje

Kojim organizmima je potrebna sunčeva svjetlost za proizvodnju hrane?

Pojašnjenje
Biljke proizvode hranu procesom fotosinteze uz pomoć energije koju dobivaju od svjetlosti. Ako nema svjetlosti, biljke ne mogu preživjeti. Znaš li još neke organizme koji se prehranjuju fotosintezom?
Pojašnjenje

Što se događa s vlažnosti zraka kada zimi koristimo grijanje?

Pojašnjenje
Kada se koristi grijanje vlažnost zraka može se smanjiti. Zrak sa smanjenom vlažnosti naziva suhi zrak. Ponekad ljudi stavljaju posude s vodom na uređaje za grijanje kako bi povećali vlažnost zraka.
Pojašnjenje

Kakav je tlak zraka kada je vrijeme vedro?

Pojašnjenje
Tlak zraka je visok kada je vrijeme vedro. Kada je vrijeme oblačno i ima puno vlage u zraku, tlak zraka je nizak.
Pojašnjenje

Kako se zove pojava zamjene gustog perja rjeđim kod ptica u proljeće?

Pojašnjenje
Mitarenje je proces zamjene gustog perja rjeđim kod ptica. Javlja se u proljeće jer tada zrak postaje topliji i pticama nije potrebno gusto perje da ih grije. Kod sisavaca se javlja sličan proces, samo što sisavci mijenjaju dlaku. Taj proces zove se linjanje.
Pojašnjenje

Pomoću čega se šišmiš snalazi u prostoru po mraku?

Pojašnjenje
Šišmiši imaju posebnu sposobnost eholokacije koja im omogućuje da se snalaze u prostoru čak i ako ga ne vide. Ta prilagodba omogućava šišmišima da budu aktivni noću.
Pojašnjenje

Koliki je tlak zraka uz površinu mora?

Pojašnjenje
Mjerna jedinica za tlak je atmosfera. Tlak zraka uz površinu mora obično je 1 atmosfera. Možeš li pretpostaviti po čemu je ova mjerna jedinica dobila ime?
Pojašnjenje

U kojem dijelu godine zrak može primiti najviše vlage?

Pojašnjenje
Zrak može primiti najviše vlage u ljeto, kada su temperature najviše. Zrak pri višim temperaturama može primiti više vlage.
Pojašnjenje

Koje svojstvo zraka nam govori kojom težinom zrak pritišće tijelo ispod sebe?

Pojašnjenje
Tlak zraka nam govori kojom težinom zrak pritišće tijelom ispod sebe. Tlak zraka može se mijenjati ovisno o različitim čimbenicima, kao što je nadmorska visina.
Pojašnjenje

Kakav je tlak zraka na vrhovima planina?

Pojašnjenje
Na vrhovima planina tlak zraka je nizak jer je zrak rjeđi i slabije pritišće tijela ispod sebe. Osim što je tlak zraka niži, na vrhovima planina zrak ima i manju gustoću.
Pojašnjenje

Na koje svojstvo zraka utječe Sunčevo zračenje, doba dana i godišnje doba?

Pojašnjenje
Temperatura zraka lako se mijenja i na nju utječu mnogi čimbenici. Neki od čimbenika koji utječu na temperaturu zraka su Sunčevo zračenje, doba dana i godišnje doba. Razmisli u koje doba dana i u kojem godišnjem dobu je temperatura najviša, a u kojima najniža.
Pojašnjenje

Kako se nazivaju izmjene hladnih, toplih i umjerenih perioda koje se ponavljaju svake godine?

Pojašnjenje
Godišnja doba su izmjene hladnih, toplih i umjerenih perioda. Ponavljaju se svake godine u isto vrijeme. Osim razlika u temperaturi, godišnja doba možemo prepoznati i po promjenama živih organizama. Razmisli koje je najtoplije, a koje najhladnije godišnje doba?
Pojašnjenje

Koliko vodene pare mora biti u zraku da bi došlo do rošenja?

Pojašnjenje
U zraku mora biti 100 % vodene pare da bi došlo do rošenja. 100 % vodene pare u zraku znači da je u zraku maksimalna količina vodene pare koju zrak može zadržati, pa će se višak odvajati iz zraka u obliku kapljica.
Pojašnjenje

Kako ulična rasvjeta utječe na organizme koji se orijentiraju pomoću Sunca, Mjeseca i zvijezda?

Pojašnjenje
Ulična rasvjeta otežava orijentaciju vrstama koje se orijentiraju pomoću Sunca, Mjeseca i zvijezda. Živim bićima je teže prepoznati svjetlost Sunca, Mjeseca i zvijezda ako osim tih nebeskih tijela postoji i svjetlost iz ulične rasvjete. Takvo ometanje živih bića umjetnom rasvjetom naziva se svjetlosno onečišćenje.
Pojašnjenje

Kakav je tlak zraka kada je vrijeme oblačno?

Pojašnjenje
Tlak zraka je nizak kada je vrijeme oblačno i ima puno vlage u zraku. Kada je vrijeme vedro, tlak zraka je visok.
Pojašnjenje

Kako se naziva područje oko ekvatora u kojem su temperature tijekom cijele godine visoke, kao i vlažnost zraka?

Pojašnjenje
Tropski pojas nalazi se u središtu Zemlje, uz ekvator. U tom području temperature su visoke cijele godine, a česte su i padaline, tako da je visoka i vlažnost zraka. Takvi uvjeti pogodni su za brojna živa bića, pa je u tropskom pojasu najveća raznolikost živih organizama.
Pojašnjenje

Kako se zove pojava zamjene guste dlake rjeđom kod sisavaca u proljeće?

Pojašnjenje
Linjanje je proces zamjene guste dlake rjeđom kod sisavaca. Javlja se u proljeće jer tada zrak postaje topliji i sisavcima nije potrebna gusta dlaka da ih grije. Kod ptica se javlja sličan proces, samo što ptice mijenjaju perje. Taj proces zove se mitarenje.
Pojašnjenje

Koje područje ima najmanje biljnih i životinjskih vrsta?

Pojašnjenje
Polarno područje ima najmanje biljnih i životinjskih vrsta jer su njemu najteži uvjeti za život. Osim hladnog vremena, u polarnom području javljaju se polarni dan i polarna noć. Polarni dan traje 6 mjeseci pri čemu je stalno dan, dok polarna noć traje idućih 6 mjeseci pri čemu je stalno noć. Živim bićima jako je teško prilagoditi se na takve uvjete, zbog čega ih malo živi na Sjevernom i Južnom polu.
Pojašnjenje

Kada je aktivna većina organizama?

Pojašnjenje
Većina organizama aktivna je danju jer im je svjetlost potrebna za gledanje i orijentaciju. No, neke životinje ipak su aktivne noću i imaju posebne prilagodbe za snalaženje u mraku (sove, šišmiši).
Pojašnjenje

Kojim procesom se u zrak ispušta vlaga?

Pojašnjenje
Disanjem se pri izdisanju u zrak ispušta i vlaga, zajedno s ugljikovim(IV) oksidom. To je samo jedan od izvora vlage u zraku. Razmisli koji bi mogli biti ostali izvori vlage u zraku.
Pojašnjenje

Kako se naziva faza mirovanja koju imaju neki organizmi tijekom hladnog dijela godine?

Pojašnjenje
Zimski san je faza mirovanja u koju neki organizmi ulaze tijekom zime. Na taj način čuvaju energiju i štite se od hladnoće. Jedan od organizama koji zimu provode u zimskom snu je medvjed.
Pojašnjenje

Kakva će biti vlažnost zraka kada su temperature niske?

Pojašnjenje
Kada su temperature zraka niske vlažnost zraka je niža jer hladni zrak može primiti manje vlage od toplog zraka.
Pojašnjenje

Kakva je gustoća zraka na vrhovima planina?

Pojašnjenje
Na vrhovima planina je manja gustoća zraka jer ima manje zraka iznad njega koji bi se stiskao i povećavao gustoću. Zbog toga se brže umaramo na velikim visinama nego u nizini.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/27

Kako se naziva dio Zemlje na kojem dan i noć traju po šest mjeseci?

A
Polarno područje.
Polarna područja nalaze se na krajnjem sjeveru i jugu Zemlje. U tim područjima šest je mjeseci svjetlost cijelo vrijeme (polarni dan), a šest je mjeseci mrak cijelo vrijeme (polarna noć). Ta pojava jedinstvena je za polarna područja.

2/27

Kako se naziva povišenje prosječne godišnje temperature?

B
Globalno zatopljenje.
Globalno zatopljenje je povišenje prosječne godišnje temperature. Naziva se globalnim jer se javlja na cijeloj Zemlji, a ne samo na nekom manjem području. Ima štetne posljedice za sve organizme koji nisu prilagođeni na povišenje temperature.

3/27

Kako se naziva dio Zemlje u kojem se tijekom godine razlikuju hladni, topli i umjereni periodi?

C
Umjereno područje.
U umjerenom području temperatura se mijenja tijekom godine i nije uvijek ista. Razlikujemo hladne, tople i umjerene periode koji se ponavljaju svake godine, a nazivamo ih godišnja doba. Hrvatska se nalazi u umjerenom području.

4/27

Kakva je gustoća zraka?

B
Promjenjiva.
Gustoća zraka je promjenjiva, što znači da zrak nema uvijek istu gustoću. Zrak je moguće stlačiti tako da mu se poveća gustoća i da ga više stane u jednaki prostor. Osim zraka, mogu se stlačiti i drugi plinovi.

5/27

Kako se naziva rošenje, to jest pojava kapljica vode na staklu iako ne pada kiša?

B
Kondenzacija.
Kondenzacija ili rošenje je pojava kapljica vode na staklu ili travi. Do nje dolazi kada je u zraku previše vlage i dio vlage se odvaja iz zraka u tekućem obliku. Često se javlja kad dolazi do hlađenja zraka, jer topli zrak može primiti više vlage, pa pri hlađenju dio vlage iz zraka postaju kapljice na različitim površinama.

6/27

Kojim organizmima je potrebna sunčeva svjetlost za proizvodnju hrane?

A
Biljkama.
Biljke proizvode hranu procesom fotosinteze uz pomoć energije koju dobivaju od svjetlosti. Ako nema svjetlosti, biljke ne mogu preživjeti. Znaš li još neke organizme koji se prehranjuju fotosintezom?

7/27

Što se događa s vlažnosti zraka kada zimi koristimo grijanje?

A
Smanjuje se.
Kada se koristi grijanje vlažnost zraka može se smanjiti. Zrak sa smanjenom vlažnosti naziva suhi zrak. Ponekad ljudi stavljaju posude s vodom na uređaje za grijanje kako bi povećali vlažnost zraka.

8/27

Kakav je tlak zraka kada je vrijeme vedro?

A
Visok.
Tlak zraka je visok kada je vrijeme vedro. Kada je vrijeme oblačno i ima puno vlage u zraku, tlak zraka je nizak.

9/27

Kako se zove pojava zamjene gustog perja rjeđim kod ptica u proljeće?

B
Mitarenje.
Mitarenje je proces zamjene gustog perja rjeđim kod ptica. Javlja se u proljeće jer tada zrak postaje topliji i pticama nije potrebno gusto perje da ih grije. Kod sisavaca se javlja sličan proces, samo što sisavci mijenjaju dlaku. Taj proces zove se linjanje.

10/27

Pomoću čega se šišmiš snalazi u prostoru po mraku?

B
Pomoću eholokacije.
Šišmiši imaju posebnu sposobnost eholokacije koja im omogućuje da se snalaze u prostoru čak i ako ga ne vide. Ta prilagodba omogućava šišmišima da budu aktivni noću.

11/27

Koliki je tlak zraka uz površinu mora?

A
1 atmosfera.
Mjerna jedinica za tlak je atmosfera. Tlak zraka uz površinu mora obično je 1 atmosfera. Možeš li pretpostaviti po čemu je ova mjerna jedinica dobila ime?

12/27

U kojem dijelu godine zrak može primiti najviše vlage?

D
U ljeto.
Zrak može primiti najviše vlage u ljeto, kada su temperature najviše. Zrak pri višim temperaturama može primiti više vlage.

13/27

Koje svojstvo zraka nam govori kojom težinom zrak pritišće tijelo ispod sebe?

C
Tlak.
Tlak zraka nam govori kojom težinom zrak pritišće tijelom ispod sebe. Tlak zraka može se mijenjati ovisno o različitim čimbenicima, kao što je nadmorska visina.

14/27

Kakav je tlak zraka na vrhovima planina?

C
Nizak.
Na vrhovima planina tlak zraka je nizak jer je zrak rjeđi i slabije pritišće tijela ispod sebe. Osim što je tlak zraka niži, na vrhovima planina zrak ima i manju gustoću.

15/27

Na koje svojstvo zraka utječe Sunčevo zračenje, doba dana i godišnje doba?

D
Na temperaturu zraka.
Temperatura zraka lako se mijenja i na nju utječu mnogi čimbenici. Neki od čimbenika koji utječu na temperaturu zraka su Sunčevo zračenje, doba dana i godišnje doba. Razmisli u koje doba dana i u kojem godišnjem dobu je temperatura najviša, a u kojima najniža.

16/27

Kako se nazivaju izmjene hladnih, toplih i umjerenih perioda koje se ponavljaju svake godine?

D
Godišnja doba.
Godišnja doba su izmjene hladnih, toplih i umjerenih perioda. Ponavljaju se svake godine u isto vrijeme. Osim razlika u temperaturi, godišnja doba možemo prepoznati i po promjenama živih organizama. Razmisli koje je najtoplije, a koje najhladnije godišnje doba?

17/27

Koliko vodene pare mora biti u zraku da bi došlo do rošenja?

B
100 %
U zraku mora biti 100 % vodene pare da bi došlo do rošenja. 100 % vodene pare u zraku znači da je u zraku maksimalna količina vodene pare koju zrak može zadržati, pa će se višak odvajati iz zraka u obliku kapljica.

18/27

Kako ulična rasvjeta utječe na organizme koji se orijentiraju pomoću Sunca, Mjeseca i zvijezda?

A
Otežava im orijentaciju.
Ulična rasvjeta otežava orijentaciju vrstama koje se orijentiraju pomoću Sunca, Mjeseca i zvijezda. Živim bićima je teže prepoznati svjetlost Sunca, Mjeseca i zvijezda ako osim tih nebeskih tijela postoji i svjetlost iz ulične rasvjete. Takvo ometanje živih bića umjetnom rasvjetom naziva se svjetlosno onečišćenje.

19/27

Kakav je tlak zraka kada je vrijeme oblačno?

A
Nizak.
Tlak zraka je nizak kada je vrijeme oblačno i ima puno vlage u zraku. Kada je vrijeme vedro, tlak zraka je visok.

20/27

Kako se naziva područje oko ekvatora u kojem su temperature tijekom cijele godine visoke, kao i vlažnost zraka?

C
Tropski pojas.
Tropski pojas nalazi se u središtu Zemlje, uz ekvator. U tom području temperature su visoke cijele godine, a česte su i padaline, tako da je visoka i vlažnost zraka. Takvi uvjeti pogodni su za brojna živa bića, pa je u tropskom pojasu najveća raznolikost živih organizama.

21/27

Kako se zove pojava zamjene guste dlake rjeđom kod sisavaca u proljeće?

D
Linjanje.
Linjanje je proces zamjene guste dlake rjeđom kod sisavaca. Javlja se u proljeće jer tada zrak postaje topliji i sisavcima nije potrebna gusta dlaka da ih grije. Kod ptica se javlja sličan proces, samo što ptice mijenjaju perje. Taj proces zove se mitarenje.

22/27

Koje područje ima najmanje biljnih i životinjskih vrsta?

B
Polarno područje.
Polarno područje ima najmanje biljnih i životinjskih vrsta jer su njemu najteži uvjeti za život. Osim hladnog vremena, u polarnom području javljaju se polarni dan i polarna noć. Polarni dan traje 6 mjeseci pri čemu je stalno dan, dok polarna noć traje idućih 6 mjeseci pri čemu je stalno noć. Živim bićima jako je teško prilagoditi se na takve uvjete, zbog čega ih malo živi na Sjevernom i Južnom polu.

23/27

Kada je aktivna većina organizama?

B
Danju.
Većina organizama aktivna je danju jer im je svjetlost potrebna za gledanje i orijentaciju. No, neke životinje ipak su aktivne noću i imaju posebne prilagodbe za snalaženje u mraku (sove, šišmiši).

24/27

Kojim procesom se u zrak ispušta vlaga?

C
Disanjem.
Disanjem se pri izdisanju u zrak ispušta i vlaga, zajedno s ugljikovim(IV) oksidom. To je samo jedan od izvora vlage u zraku. Razmisli koji bi mogli biti ostali izvori vlage u zraku.

25/27

Kako se naziva faza mirovanja koju imaju neki organizmi tijekom hladnog dijela godine?

D
Zimski san.
Zimski san je faza mirovanja u koju neki organizmi ulaze tijekom zime. Na taj način čuvaju energiju i štite se od hladnoće. Jedan od organizama koji zimu provode u zimskom snu je medvjed.

26/27

Kakva će biti vlažnost zraka kada su temperature niske?

A
Niska.
Kada su temperature zraka niske vlažnost zraka je niža jer hladni zrak može primiti manje vlage od toplog zraka.

27/27

Kakva je gustoća zraka na vrhovima planina?

C
Mala.
Na vrhovima planina je manja gustoća zraka jer ima manje zraka iznad njega koji bi se stiskao i povećavao gustoću. Zbog toga se brže umaramo na velikim visinama nego u nizini.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje