1 / 22

Kako se zove zvijezda koja je najbliža Zemlji?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Zvijezda najbliža Zemlji je Sunce. Sunce je jedina zvijezda koja je dovoljno blizu Zemlji da ju vidimo kao svjetleći krug, a ne samo točku.
2 / 22

Zašto se može reći da je Sunce Sunčev sustav?

Može se reći da je Sunce Sunčev sustav jer Sunce sadržava 98 % ukupne mase Sunčeva sustava. Sunce je središnja zvijezda u Sunčevom sustavu koji je po njoj i dobio ime.
3 / 22

Po čemu je Sunce posebno u odnosu na druga nebeska tijela u Sunčevom sustavu?

Sunce posjeduje vlastiti izvor energije jer je zvijezda. Sunce odašilje dvije vrste energije - svjetlosnu i toplinsku.
4 / 22

Koji dio Sunca je najbitniji za stvaranje energije?

Jezgra je središnji dio Sunca u kojem nuklearnim reakcijama nastaje energija koju Sunce otpušta u svemir. Zbog procesa kojima nastaje energija, jezgra Sunca jako je vruća. Temperatura jezgre Sunca iznosi 15 milijuna °C.
5 / 22

Što se koristi u termoelektranama za dobivanje električne energije?

U termoelektranama koriste se fosilna goriva za dobivanje električne energije. Fosilna goriva izgaraju, čime se oslobađa toplinska energija koja se zatim pretvara u električnu energiju.
6 / 22

Zbog čega nastaju plima i oseka?

Plima i oseka su promjene razine mora do kojih dolazi u periodu od 24 sata djelovanjem gravitacijskih sila Sunca i Mjeseca. Plima je podizanje razine mora, a oseka spuštanje razine mora.
7 / 22

Od kud Zemlja prima toplinu?

Sunčeva energija dolazi do Zemlje u obliku topline i svjetlosti. Ta energija temelj je sve energije potrebne za održavanje života na Zemlji.
8 / 22

Kako se nazivaju vjetroelektrane koje se grade na pučini mora?

Plutajuće vjetroelektrane su vjetroelektrane izgrađene na pučini mora. Pučina mora dobro je mjesto za vjetroelektranu jer nema nikakvih zapreka za gibanje zraka, pa je vjetar vrlo jak.
9 / 22

Zašto su nuklearne elektrane štetne za okoliš?

Nuklearne elektrane mogu biti štetne za okoliš jer se u njima pri proizvodnji električne energije stvara radioaktivni otpad. Upravo zato postoje stroga sigurnosna pravila za rad nuklearnih elektrana.
10 / 22

Od kojeg oblika energije nastaje energija valova?

Energija valova nastaje pretvorbom Sunčeve energije koja uzrokuje pokretanje vode. Da bi se od energije valova dobila električna energija koriste se elektrane na valove.
11 / 22

Što nastaje zbog nejednakog zagrijavanja zraka na različitim dijelovima Zemlje?

Vjetar je oblik gibanja zraka koje nastaje zbog nejednakog zagrijavanja zraka na različitim dijelovima Zemlje. Može se reći da je energija vjetra zapravo oblik energije gibanja.
12 / 22

Koji štetni plin se oslobađa uporabom fosilnih goriva?

Uporaba fosilnih goriva je štetna jer se oslobađa velika koncentracija ugljikova(IV) dioksida i ostalih štetnih plinova koji zagađuju okoliš. To je jedan od razlika za korištenje obnovljivih izvora energije.
13 / 22

Što je energija?

Energija je sposobnost nekog tijela da obavi rad. Bez energije nema života jer živa bića ne mogu obavljati radnje nužne za život.
14 / 22

Kakvi su izvori energije Sunce, vjetar i voda?

Energija Sunca, vjetra i vode su obnovljivi izvori energije. Obnovljivi izvori energije ne troše se korištenjem, što znači da ih neće ponestati. Manje zagađuju okoliš od neobnovljivih izvora energije.
15 / 22

Koja je uloga zračnih turbina?

Zračne turbine pretvaraju energiju vjetra u električnu energiju. Time omogućuju korištenje energije vjetra za pokretanje različitih uređaja korisnih čovjeku.
16 / 22

Koje oblike zračnih turbina je čovjek koristio za pretvorbu energije vjetra?

Vjetrenjače i vodenice su oblici zračnih turbina koje čovjek koristi za pretvorbu energije vjetra u druge oblike energije. I vjetrenjače i vjetroelektrane imaju dio koji pokreće vjetar i na taj način "hvataju" energiju vjetra. Zatim ju vjetrenjače pretvaraju u mehaničku, a vjetroelektrane u električnu energiju.
17 / 22

Koji je najveći problem s obnovljivim izvorima energije?

Najveći problem s obnovljivim izvorima energije je što se ne koriste dovoljno. Neobnovljivih izvora energije sve je manje i zagađuju okoliš, zbog čega će u budućnosti biti nužno koristiti obnovljive izvore energije.
18 / 22

Gdje je najbolje izgraditi vjetroelektranu?

Vjetroelektrane je najbolje graditi na obali mora i oceana te na pučini mora. To su područja u kojima vjetrovi najjače pušu. Razmisli zašto su vjetrovi najjači upravo na moru i uz more!
19 / 22

Kako se giba zrak kad nastane vjetar?

Vjetar je gibanje zraka paralelno sa Zemljinom površinom. To znači da se zrak kreće uz Zemljinu površinu kada puše vjetar.
20 / 22

Koji proces je uobičajen za enegiju?

Energija se može pretvarati iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastajati i nestajati. Na primjer, električna energija koju koristimo za paljenje žarulje se pretvara u svjetlosnu i toplinsku energiju dok je žarulja uključena.
21 / 22

Pomoću čega pretvaramo Sunčevu energiju u druge oblike energije?

Sunčevu energiju pretvaramo u toplinsku i električnu energiju pomoću solarnih panela i solarnih kolektora. To su uređaji koji prikupljaju Sunčevu energiju i omogućuju njeno daljnje korištenje.
22 / 22

Kakav je izvor energije energija plima i oseka?

Energija plime i oseke je obnovljivi izvor energije. Plima i oseka su promjene razine mora do kojih dolazi u periodu od 24 sata djelovanjem gravitacijskih sila Sunca i Mjeseca.