Što sve možemo prepričati?

Prepričati možemo književna djela, filmove, predstave, vlastite doživljaje ili događaje u koje smo bili uključeni.

Što je gledište u prepričavanju?

Gledište je pozicija s koje gledamo i pripovijedamo o nekom događaju. Primjer: Dječji roman Trojica u Trnju prepričavamo s gledišta Bibe, dakle promijenili smo gledište romana.

Kakvo prepričavanje nazivamo stvaralačko prepričavanje?

To je prepričavanje obogaćeno novim pojedinostima (novi likovi, promijenjeni završetak i slično), možemo promijeniti i gledište iz kojeg se pripovijeda.

Roman u Vlak u snijegu treba prepričati, ali tako da navedemo samo osnovnu radnju i glavne likove. Kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

Ako navodimo samo osnovne događaje i osnovi tijek radnje dobit ćemo sažeto prepričavanje, ako pak iznosimo pojedinosti i događaju i sudionicima, likovima, dobit ćemo opširno prepričavanje.

Ako u prepričavanju bajke o Snjeguljici promijenimo završetak, što ćemo dobiti, kakvo prepričavanje?

Ako promijenimo nešto u radnji ili promijenimo završetak dobit ćemo stvaralačko prepričavanje jer smo na postojeću priču dodali/ stvorili nešto svoje / novo.

Ako prepričavamo bajku Vuk i sedam kozlića kao da smo vuk, kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

Ako prepričavamo iz nekog drugog gledišta, dobit ćemo stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta.

Ako u prepričavanje bajke o Snjeguljici i 7 patuljaka uvedemo novi lik, Snjeguljičinu sestru naprimjer, kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

U tom slučaju dobit ćemo stvaralačko prepričavanje, dakle mi smo dodali / stvorili nešto novo u prepričavanju.

Kakvo može biti prepričavanje s obzirom na stav pripovjedača?

S obzirom na stav pripovjedača prepričavanje može biti objektivno i subjektivno.
  • Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje.
  • Subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav.

Prepoznaj niz s mogućim načinima stvaralačkog prepričavanja?

Stvaralačko prepričavanje je prepričavanje u kojem uvodimo novi lik u prepričavanje ili mijenjamo gledišta s kojeg se prepričava ili mijenjamo završetak.

Što je prepričavanje?

Prepričavanje je iznošenje već postojeće priče svojim riječima. Prepričavanje može biti:
  • sažeto i opširno,
  • objektivno i subjektivno,
  • stvaralačko.
Opširno je sa svim pojedinostima, sažeto je samo s osnovnim pojedinostima. Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje, subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav. Stvaralačko je ono u koje dodajemo nešto svoje - uvodimo novi lik, mijenjamo završetak.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Što sve možemo prepričati?

B

Događaje, književna djela, filmove, kazališne predstave

Prepričati možemo književna djela, filmove, predstave, vlastite doživljaje ili događaje u koje smo bili uključeni.
check

Pitanje br. 2

Što je gledište u prepričavanju?

B

Pozicija s koje gledamo na neki događaj

Gledište je pozicija s koje gledamo i pripovijedamo o nekom događaju. Primjer: Dječji roman Trojica u Trnju prepričavamo s gledišta Bibe, dakle promijenili smo gledište romana.
check

Pitanje br. 3

Kakvo prepričavanje nazivamo stvaralačko prepričavanje?

A

Prepričavanje obogaćeno novim pojedinostima.

To je prepričavanje obogaćeno novim pojedinostima (novi likovi, promijenjeni završetak i slično), možemo promijeniti i gledište iz kojeg se pripovijeda.
check

Pitanje br. 4

Roman u Vlak u snijegu treba prepričati, ali tako da navedemo samo osnovnu radnju i glavne likove. Kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

B

Sažeto

Ako navodimo samo osnovne događaje i osnovi tijek radnje dobit ćemo sažeto prepričavanje, ako pak iznosimo pojedinosti i događaju i sudionicima, likovima, dobit ćemo opširno prepričavanje.
check

Pitanje br. 5

Ako u prepričavanju bajke o Snjeguljici promijenimo završetak, što ćemo dobiti, kakvo prepričavanje?

A

stvaralačko prepričavanje

Ako promijenimo nešto u radnji ili promijenimo završetak dobit ćemo stvaralačko prepričavanje jer smo na postojeću priču dodali/ stvorili nešto svoje / novo.
check

Pitanje br. 6

Ako prepričavamo bajku Vuk i sedam kozlića kao da smo vuk, kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

C

S promjenom gledišta

Ako prepričavamo iz nekog drugog gledišta, dobit ćemo stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta.
check

Pitanje br. 7

Ako u prepričavanje bajke o Snjeguljici i 7 patuljaka uvedemo novi lik, Snjeguljičinu sestru naprimjer, kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

B

Stvaralačko

U tom slučaju dobit ćemo stvaralačko prepričavanje, dakle mi smo dodali / stvorili nešto novo u prepričavanju.
check

Pitanje br. 8

Kakvo može biti prepričavanje s obzirom na stav pripovjedača?

C

Subjektivno i objektivno

S obzirom na stav pripovjedača prepričavanje može biti objektivno i subjektivno.
  • Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje.
  • Subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav.
check

Pitanje br. 9

Prepoznaj niz s mogućim načinima stvaralačkog prepričavanja?

C

Uvođenje novog lika u prepričavanje ili mijenjanje gledišta s kojeg se prepričava ili mijenjanje završetka

Stvaralačko prepričavanje je prepričavanje u kojem uvodimo novi lik u prepričavanje ili mijenjamo gledišta s kojeg se prepričava ili mijenjamo završetak.
check

Pitanje br. 10

Što je prepričavanje?

B

Prepričavanje je iznošenje već postojeće priče svojim riječima.

Prepričavanje je iznošenje već postojeće priče svojim riječima. Prepričavanje može biti:
  • sažeto i opširno,
  • objektivno i subjektivno,
  • stvaralačko.
Opširno je sa svim pojedinostima, sažeto je samo s osnovnim pojedinostima. Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje, subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav. Stvaralačko je ono u koje dodajemo nešto svoje - uvodimo novi lik, mijenjamo završetak.