Koji ugarsko-hrvatski kralj je poginuo 1526. god. u borbi protiv osmanske vojske na Mohačkom polju?

Ludovik II. Jaglobić se pokušao suprotstaviti osmanskoj vojsci na Mohačkom polju 1526. god. Bitka je završila porazom ugarske vojske a Ludovik II. je pobjegao. U bijegu se utopio u potoku. Tako je Hrvatsko Kraljevstvo ostalo bez kralja.

Nikola Šubić Zrinski uspješno je branio utvrdu Siget i spasio život svih svojih vojnika?

Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski je simbol hrvatske borbe protiv osmanske vojske. Slavu je stekao u obrani mađarske utvrde Siget, čiji je bio zapovjednik. Nikola Šubić Zrinski je sa 2.500 vojnika branio utvrdu protiv 100.000 vojnika osmanske vojske. Kada je ustanovio da pomoć neće stići, počeo je proboj pri čemu su svi vojnici utvrde kao i sam Nikola Šubić Zrinski poginuli.

U Hrvatskoj je postala organizirana obrana protiv Osmanlija?

Poraz na Krbavskom polju je pokazao slabost obrane u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je bio samo mali broj utvrda. Postojeće utvrde su bile u lošem stanju, a organizirana obrana protiv osmanske vojske nije ni postojala.

Što je označilo početak stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata?

Osmani su preko Like i Gorskog kotara prolazili prema slovenskim zemljama. Kada su Osmani 1493. god. preko Hrvatske ponovno napadala slovenske zemlje, plemstvo se zajedničkim snagama suprotstavilo Turcima. U sukobu na Krbavskom polju 1493. god. hrvatska vojska je proživjela veliki poraz. Bitka na Krbavskom polju označava početak stogodišnjih hrvatsko-osmanskih sukoba.

Hrvatska je bila u 16. st. moćna sila?

Osmanska vojska je tijekom 16. st. osvojila Slavoniju, Liku, Krbavu i Gacku. U Dalmaciji je osmanska vojska došla do samih bedema dalmatinskih gradova. No, Osmanlijama nije uspjelo osvojiti dalmatinske gradove. Za to vrijeme naziv za Hrvatsku je bio "Ostatci ostataka" jer se Hrvatsko Kraljevstvo smanjilo na teritorije na sjeverozapadu Hrvatske i dijelove primorja.

Koje godine je bila bitka na Krbavskom polju?

U bitci na Krbavskom polju 1493. god., hrvatsko plemstvo je ujedinilo svoje snage i suprotstavljao se osmanskoj vojsci. No, hrvatska vojska je doživjela veliki poraz. Bitka na Krbavskom polju označila je početak stogodišnjeg hrvatsko-osmanskog rata.

Na kojem saboru je hrvatsko plemstvo biralo novog kralja nakon smrti Ludovika II.?

Nakon Ludovikove smrti hrvatsko je plemstvo je biralo novog kralja na Saboru u Cetinu 01.01.1527. god. Većina plemstva je bila sklona vladarima iz dinastije Habsburg, koji su pružali Hrvatima pomoć u borbi protiv osmanske vojske. Tako je sabor izabrao Ferdinanda Habsburškog za novog hrvatskog kralja.

Tko je simbol hrvatske obrane protiv osmanske vojske?

Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski je simbol hrvatske borbe protiv osmanske vojske. Slavu je stekao u obrani mađarske utvrde Siget, čiji je bio zapovjednik. Nikola Šubić Zrinski je sa 2.500 vojnika branio utvrdu protiv 100.000 vojnika osmanske vojske. Kada je ustanovio da pomoć neće stići, započeo je proboj pri kojem su svi vojnici utvrde poginuli kao i sam Nikola Šubić Zrinski.

U kojoj bitci je Hrvatska doživjela veliki poraz u borbi s osmanskom vojskom?

U bitci na Krbavskom polju 1493. god., hrvatsko plemstvo je ujedinilo svoju snagu i suprotstavljao se osmanskoj vojsci. No, hrvatska vojska je doživjela veliki poraz. Bitka na Krbavskom polju označila je početak stogodišnjeg hrvatsko-osmanskog rata.

Kada su Osmanlije osvojili Bosnu?

Osmanlije su 1463. god. osvojili Bosnu. Hrvatsko-ugarski kralj Matijaš Korvin je istisnuo Turke iz sjevera Bosne. Kasnije su Osmani preko Like i Gorskog kotra prolazili prema slovenskim zemljama.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koji ugarsko-hrvatski kralj je poginuo 1526. god. u borbi protiv osmanske vojske na Mohačkom polju?

C

Ludovik II.

Ludovik II. Jaglobić se pokušao suprotstaviti osmanskoj vojsci na Mohačkom polju 1526. god. Bitka je završila porazom ugarske vojske a Ludovik II. je pobjegao. U bijegu se utopio u potoku. Tako je Hrvatsko Kraljevstvo ostalo bez kralja.
check

Pitanje br. 2

Nikola Šubić Zrinski uspješno je branio utvrdu Siget i spasio život svih svojih vojnika?

A

Netočno

Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski je simbol hrvatske borbe protiv osmanske vojske. Slavu je stekao u obrani mađarske utvrde Siget, čiji je bio zapovjednik. Nikola Šubić Zrinski je sa 2.500 vojnika branio utvrdu protiv 100.000 vojnika osmanske vojske. Kada je ustanovio da pomoć neće stići, počeo je proboj pri čemu su svi vojnici utvrde kao i sam Nikola Šubić Zrinski poginuli.
check

Pitanje br. 3

U Hrvatskoj je postala organizirana obrana protiv Osmanlija?

A

Netočno

Poraz na Krbavskom polju je pokazao slabost obrane u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je bio samo mali broj utvrda. Postojeće utvrde su bile u lošem stanju, a organizirana obrana protiv osmanske vojske nije ni postojala.
check

Pitanje br. 4

Što je označilo početak stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata?

B

Bitka na Krbavskom polju 1493. god.

Osmani su preko Like i Gorskog kotara prolazili prema slovenskim zemljama. Kada su Osmani 1493. god. preko Hrvatske ponovno napadala slovenske zemlje, plemstvo se zajedničkim snagama suprotstavilo Turcima. U sukobu na Krbavskom polju 1493. god. hrvatska vojska je proživjela veliki poraz. Bitka na Krbavskom polju označava početak stogodišnjih hrvatsko-osmanskih sukoba.
check

Pitanje br. 5

Hrvatska je bila u 16. st. moćna sila?

A

Netočno

Osmanska vojska je tijekom 16. st. osvojila Slavoniju, Liku, Krbavu i Gacku. U Dalmaciji je osmanska vojska došla do samih bedema dalmatinskih gradova. No, Osmanlijama nije uspjelo osvojiti dalmatinske gradove. Za to vrijeme naziv za Hrvatsku je bio "Ostatci ostataka" jer se Hrvatsko Kraljevstvo smanjilo na teritorije na sjeverozapadu Hrvatske i dijelove primorja.
check

Pitanje br. 6

Koje godine je bila bitka na Krbavskom polju?

C

1493. god.

U bitci na Krbavskom polju 1493. god., hrvatsko plemstvo je ujedinilo svoje snage i suprotstavljao se osmanskoj vojsci. No, hrvatska vojska je doživjela veliki poraz. Bitka na Krbavskom polju označila je početak stogodišnjeg hrvatsko-osmanskog rata.
check

Pitanje br. 7

Na kojem saboru je hrvatsko plemstvo biralo novog kralja nakon smrti Ludovika II.?

A

Na Saboru u Cetinu

Nakon Ludovikove smrti hrvatsko je plemstvo je biralo novog kralja na Saboru u Cetinu 01.01.1527. god. Većina plemstva je bila sklona vladarima iz dinastije Habsburg, koji su pružali Hrvatima pomoć u borbi protiv osmanske vojske. Tako je sabor izabrao Ferdinanda Habsburškog za novog hrvatskog kralja.
check

Pitanje br. 8

Tko je simbol hrvatske obrane protiv osmanske vojske?

A

Nikola Šubić Zrinski

Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski je simbol hrvatske borbe protiv osmanske vojske. Slavu je stekao u obrani mađarske utvrde Siget, čiji je bio zapovjednik. Nikola Šubić Zrinski je sa 2.500 vojnika branio utvrdu protiv 100.000 vojnika osmanske vojske. Kada je ustanovio da pomoć neće stići, započeo je proboj pri kojem su svi vojnici utvrde poginuli kao i sam Nikola Šubić Zrinski.
check

Pitanje br. 9

U kojoj bitci je Hrvatska doživjela veliki poraz u borbi s osmanskom vojskom?

C

U bitci na Krbavskom polju

U bitci na Krbavskom polju 1493. god., hrvatsko plemstvo je ujedinilo svoju snagu i suprotstavljao se osmanskoj vojsci. No, hrvatska vojska je doživjela veliki poraz. Bitka na Krbavskom polju označila je početak stogodišnjeg hrvatsko-osmanskog rata.
check

Pitanje br. 10

Kada su Osmanlije osvojili Bosnu?

B

1463. god.

Osmanlije su 1463. god. osvojili Bosnu. Hrvatsko-ugarski kralj Matijaš Korvin je istisnuo Turke iz sjevera Bosne. Kasnije su Osmani preko Like i Gorskog kotra prolazili prema slovenskim zemljama.