Što je netočna tvrdnja za jake kiseline?

Jake kiseline (poput sumporne, klorovodične, dušične) u reakciji s vodom u potpunosti se razlažu na ione (disociraju) pa nastaje velika količina oksonijevih iona. Kisele otopine imaju pH-vrijednost u rasponu od 1 do 7, a što je pH vrijednost kiseline niža to je kiselina jača. Pri razrjeđivanja nikada ne dodajemo vodu u kiselinu (VUK=opasno) nego uvijek kiselinu dodajemo u vodu (KUV)

Od navedenog što može nastati disocijacijom kiseline u vodi?

Molekule kiselina u vodi disociraju na ione te nastaju oksonijevi ioni i kiselinski ostatak (anioni kiselina). Otpušteni H+ion s molekulama vode daje oksonijeve ione (H3O+)

Kako nastaje karbonatna kiselina?

Ugljična kiselina (karbonatna kiselina) slaba je anorganska kiselina. Nastaje otapanjem ugljikova(IV) oksida (ugljikova dioksida:CO2) u vodi, no vrlo mala količina CO2 izreagira s vodom, jer se čak 99 % CO2 u vodi nalazi u molekularnom stanju

H2CO3 + 2H2O-->2H+ + CO32-

Fosfatni ion je ..

Valencija aniona jednaka je njegovom nabojnom boju (naboju iona). Nabojni broj zapisujemo desno od simbola iona u gornjem indeksu. Fosfatni ion PO43- ima nabojni broj 3 pa je trovalentan (III)

Od navedenog od čega se sastoje kiseline?

Kiseline su spojevi koji se sastoje od vodika i kiselinskog ostatka. Nastaju u reakciji vode sa kiselim oksidima.

Kako još možemo napisati H+ ion?

Disocijacijom molekula kiselina u vodi nastaju vodikovi ioni (H+) koji se odmah povezuju s molekulama vode dajući oksonijeve ione (H3O+)

H+(aq)+H2O(l) --> H3O+(aq)

Što je od navedenog ispravna tvrdnja za kiseline?

Molekule kiselina u vodi disociraju na ione te nastaju oksonijevi ioni i kiselinski ostatak (anioni kiselina). Kisele otopine imaju Ph-vrijednost u rasponu od 1 do 7. Jedini točan odgovor je da vodene otopine kiselina dobro provode električnu struju jer sadržavaju slobodne ione.

Od navedenog kiselina nije …

Neke od važnijih kiselina su: Klorovodična, dušična (nitratna), ugljična( karbonatna), sumporasta(sulfitna), sumporna (sulfatna), sumporovodična (sulfidna). Ne postoji amonijeva kiselina nego amonijeva lužina

Kako nastaju kiseline?

Kiseline nastaju u reakciji vode i oksida nemetala

Npr. Reakcija sumporova (VI) oksida i vode nastaje sumporna kiselina

SO3(g) + H2O(l) --> H2SO4(aq)

Kako nazivamo S2- ion?

S2- je kiselinski ostatak od sumporovodične (sulfidne kiseline) pa nosi naziv sulfidni ion

H2S ---> 2H+ + S2-

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Što je netočna tvrdnja za jake kiseline?

A

Pri razrjeđivanju vodu u jaku kiselinu dodajemo kap po kap

Jake kiseline (poput sumporne, klorovodične, dušične) u reakciji s vodom u potpunosti se razlažu na ione (disociraju) pa nastaje velika količina oksonijevih iona. Kisele otopine imaju pH-vrijednost u rasponu od 1 do 7, a što je pH vrijednost kiseline niža to je kiselina jača. Pri razrjeđivanja nikada ne dodajemo vodu u kiselinu (VUK=opasno) nego uvijek kiselinu dodajemo u vodu (KUV)
check

Pitanje br. 2

Od navedenog što može nastati disocijacijom kiseline u vodi?

A

Oksonijevi ioni

Molekule kiselina u vodi disociraju na ione te nastaju oksonijevi ioni i kiselinski ostatak (anioni kiselina). Otpušteni H+ion s molekulama vode daje oksonijeve ione (H3O+)

check

Pitanje br. 3

Kako nastaje karbonatna kiselina?

D

Otapanjem ugljikova(IV) oksida u vodi

Ugljična kiselina (karbonatna kiselina) slaba je anorganska kiselina. Nastaje otapanjem ugljikova(IV) oksida (ugljikova dioksida:CO2) u vodi, no vrlo mala količina CO2 izreagira s vodom, jer se čak 99 % CO2 u vodi nalazi u molekularnom stanju

H2CO3 + 2H2O-->2H+ + CO32-

check

Pitanje br. 4

Fosfatni ion je ..

A

Trovalentan

Valencija aniona jednaka je njegovom nabojnom boju (naboju iona). Nabojni broj zapisujemo desno od simbola iona u gornjem indeksu. Fosfatni ion PO43- ima nabojni broj 3 pa je trovalentan (III)

check

Pitanje br. 5

Od navedenog od čega se sastoje kiseline?

C

Vodika i kiselinskog ostatka

Kiseline su spojevi koji se sastoje od vodika i kiselinskog ostatka. Nastaju u reakciji vode sa kiselim oksidima.
check

Pitanje br. 6

Kako još možemo napisati H+ ion?

D

H3O+

Disocijacijom molekula kiselina u vodi nastaju vodikovi ioni (H+) koji se odmah povezuju s molekulama vode dajući oksonijeve ione (H3O+)

H+(aq)+H2O(l) --> H3O+(aq)

check

Pitanje br. 7

Što je od navedenog ispravna tvrdnja za kiseline?

B

Vodene otopine kiselina provode električnu struju

Molekule kiselina u vodi disociraju na ione te nastaju oksonijevi ioni i kiselinski ostatak (anioni kiselina). Kisele otopine imaju Ph-vrijednost u rasponu od 1 do 7. Jedini točan odgovor je da vodene otopine kiselina dobro provode električnu struju jer sadržavaju slobodne ione.
check

Pitanje br. 8

Od navedenog kiselina nije …

C

Amonijeva kiselina

Neke od važnijih kiselina su: Klorovodična, dušična (nitratna), ugljična( karbonatna), sumporasta(sulfitna), sumporna (sulfatna), sumporovodična (sulfidna). Ne postoji amonijeva kiselina nego amonijeva lužina
check

Pitanje br. 9

Kako nastaju kiseline?

C

U reakciji vode sa oksidima nemetala

Kiseline nastaju u reakciji vode i oksida nemetala

Npr. Reakcija sumporova (VI) oksida i vode nastaje sumporna kiselina

SO3(g) + H2O(l) --> H2SO4(aq)

check

Pitanje br. 10

Kako nazivamo S2- ion?

C

Sulfidni

S2- je kiselinski ostatak od sumporovodične (sulfidne kiseline) pa nosi naziv sulfidni ion

H2S ---> 2H+ + S2-