1 / 13

Što je bio glavni izvor bogatstva u grčkim polisima?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Budući da su ljudi u prošlosti prvo najviše živjeli od pojloprivrede i tako se prehranjivali, tako je i obradiva zemlja bila glavni izvor bogatstva. Ako ne bi imali dovoljno obradive zemlje, ljudi su morali poći u potragu za dodatnom zemljom.
2 / 13

Najpoznatija fenička kolonija u sjevernoj Africi bila je:

Feničani su kao trgovački orijentiran narod stalno tražili nova tržišta. Tako su u 12. st. pr. Kr. počeli osnivati svoje kolonije na Sredozemnom moru. U sjevernoj Africi najpoznatija fenička kolonija bila je Kartaga. Ova kolonija prestala je postojati u 2. st. pr. Kr. nakon rata s Rimljanima.
3 / 13

Što su Etruščani prihvatili od grčkih dostignuća?

Etruščani su imali svoje etruščansko pismo koje je nastalo na temelju grčkog alfabeta.
4 / 13

Gdje još Grci osnivaju svoje kolonije?

Grci su imali puno kolonija u Sredozemnom moru, pa i Jadranskom moru. No, osnivali su kolonije i na obalama Crnog mora te u Maloj Aziji. Uglavnom su osnivali kolonije tamo gdje su prije uspostavili trgovačke veze, pa su imali koristi od osnivanja stalne kolonije.
5 / 13

Što je najviše doprinijelo razvoju feničkih gradova-država?

Većina feničkih gradova nalazila se između najvažnijih trgovačkih puteva od Mezopotamije do Egipta. Stoga su fenički gradovi-države bili važna trgovačka mjesta i tako se brzo razvijali.
6 / 13

Jesu li kolonije bile uvijek ovisne o svojim polisima osnivačima?

Nove kolonije koje su osnivali grčki polisi ponekad su se osamostalile od svojih osnivača, ali neke kolonije su i dalje ostale ovisne o svojim matičnim polisima.
7 / 13

Cedrovina je:

Osim što su Feničani bili dobri trgovci, bili su i izvrsni pomorci. Izrađivali su čvrste i nepromočive brodove izrađene od cedrovine, jako izdržljive vrste drveta.
8 / 13

Najznačajniji fenički gradovi-države osnovani su u:

Najznačajniji fenički gradovi-države, kao što su Tir, Sidon, Biblos, nastali su u brončanom dobu, koje počinje oko 2. tisućljeća pr. Kr., a traje skroz do 8. st. pr. Kr.
9 / 13

Feničani nisu sami sebe nazivali Feničanima.

Feničani je naziv za skupine naroda koji su živjeli na području Sirije, Libanona i Izraela. Sami sebe Feničani su nazivali imenom grada-države u kojem su stanovali, npr. Sidonci, Tirci itd.
10 / 13

S kojim su narodom s Apeninskog poluotoka u 8. st. pr. Kr. Grci i Feničani došli u doticaj?

Feničani i Grci bili su veliki kolonizatori. Kako su osnivali svoje kolonije i na Apeninskom poluotoku, tamo su zatekli narod Etruščana. Etruščani su se zanimali za grčku keramiku, dok su Grke i Feničane zanimale metalne rude na poluotoku.
11 / 13

Kada počinje razdoblje najveće grčke kolonizacije Sredozemlja?

Grčka kolonizacija Sredozemlja počinje intenzivno u 8. st. pr. Kr., a traje sve do 4. st. pr. Kr. U tom razdoblju Grci osnivaju preko 1500 kolonija diljem Sredozemnog mora.
12 / 13

Što je kolonizacija?

Kolonizacija je značila traženje novih mjesta slobodnih za osnivanje novih naselja izvan matične domovine. Tako su nastajali novi gradovi, koje su naseljavali stanovnici iz domovine. Npr. grčka kolonija Sirakuza nalazila se na Siciliji (u Italiji).
13 / 13

Po čemu su Feničani dobili ime?

Naziv Feničani potječe od grčke riječi "phoinikes", što je značilo purpurnu, tj. crvenoljubičastu boju, po kojoj su Feničani bili poznati u starom svijetu.