Najznačajniji fenički gradovi-države osnovani su u:

Najznačajniji fenički gradovi-države, kao što su Tir, Sidon, Biblos, nastali su u brončanom dobu, koje počinje oko 2. tisućljeća pr. Kr., a traje skroz do 8. st. pr. Kr.

S kojim su narodom s Apeninskog poluotoka u 8. st. pr. Kr. Grci i Feničani došli u doticaj?

Feničani i Grci bili su veliki kolonizatori. Kako su osnivali svoje kolonije i na Apeninskom poluotoku, tamo su zatekli narod Etruščana. Etruščani su se zanimali za grčku keramiku, dok su Grke i Feničane zanimale metalne rude na poluotoku.

Što je kolonizacija?

Kolonizacija je značila traženje novih mjesta slobodnih za osnivanje novih naselja izvan matične domovine. Tako su nastajali novi gradovi, koje su naseljavali stanovnici iz domovine. Npr. grčka kolonija Sirakuza nalazila se na Siciliji (u Italiji).

Po čemu su Feničani dobili ime?

Naziv Feničani potječe od grčke riječi "phoinikes", što je značilo purpurnu, tj. crvenoljubičastu boju, po kojoj su Feničani bili poznati u starom svijetu.

Jesu li kolonije bile uvijek ovisne o svojim polisima osnivačima?

Nove kolonije koje su osnivali grčki polisi ponekad su se osamostalile od svojih osnivača, ali neke kolonije su i dalje ostale ovisne o svojim matičnim polisima.

Najpoznatija fenička kolonija u sjevernoj Africi bila je:

Feničani su kao trgovački orijentiran narod stalno tražili nova tržišta. Tako su u 12. st. pr. Kr. počeli osnivati svoje kolonije na Sredozemnom moru. U sjevernoj Africi najpoznatija fenička kolonija bila je Kartaga. Ova kolonija prestala je postojati u 2. st. pr. Kr. nakon rata s Rimljanima.

Gdje još Grci osnivaju svoje kolonije?

Grci su imali puno kolonija u Sredozemnom moru, pa i Jadranskom moru. No, osnivali su kolonije i na obalama Crnog mora te u Maloj Aziji. Uglavnom su osnivali kolonije tamo gdje su prije uspostavili trgovačke veze, pa su imali koristi od osnivanja stalne kolonije.

Kada počinje razdoblje najveće grčke kolonizacije Sredozemlja?

Grčka kolonizacija Sredozemlja počinje intenzivno u 8. st. pr. Kr., a traje sve do 4. st. pr. Kr. U tom razdoblju Grci osnivaju preko 1500 kolonija diljem Sredozemnog mora.

Što je bio glavni izvor bogatstva u grčkim polisima?

Budući da su ljudi u prošlosti prvo najviše živjeli od pojloprivrede i tako se prehranjivali, tako je i obradiva zemlja bila glavni izvor bogatstva. Ako ne bi imali dovoljno obradive zemlje, ljudi su morali poći u potragu za dodatnom zemljom.

Što je među navedenim pozitivna posljedica kolonizacije Sredozemlja?

Kolonizacijom Sredozemlja došlo je najviše do miješanja kultura, a tako su nastajale i nove kulture. Osim toga, širilo se pismo, pa se često događalo da jedan narod od drugoga prihvati pismo.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Najznačajniji fenički gradovi-države osnovani su u:

C

Bronačnom dobu

Najznačajniji fenički gradovi-države, kao što su Tir, Sidon, Biblos, nastali su u brončanom dobu, koje počinje oko 2. tisućljeća pr. Kr., a traje skroz do 8. st. pr. Kr.
check

Pitanje br. 2

S kojim su narodom s Apeninskog poluotoka u 8. st. pr. Kr. Grci i Feničani došli u doticaj?

C

S Etruščanima

Feničani i Grci bili su veliki kolonizatori. Kako su osnivali svoje kolonije i na Apeninskom poluotoku, tamo su zatekli narod Etruščana. Etruščani su se zanimali za grčku keramiku, dok su Grke i Feničane zanimale metalne rude na poluotoku.
check

Pitanje br. 3

Što je kolonizacija?

C

Naseljavanje drugih područja izvan domovine

Kolonizacija je značila traženje novih mjesta slobodnih za osnivanje novih naselja izvan matične domovine. Tako su nastajali novi gradovi, koje su naseljavali stanovnici iz domovine. Npr. grčka kolonija Sirakuza nalazila se na Siciliji (u Italiji).
check

Pitanje br. 4

Po čemu su Feničani dobili ime?

A

Po purpurnoj boji

Naziv Feničani potječe od grčke riječi "phoinikes", što je značilo purpurnu, tj. crvenoljubičastu boju, po kojoj su Feničani bili poznati u starom svijetu.
check

Pitanje br. 5

Jesu li kolonije bile uvijek ovisne o svojim polisima osnivačima?

C

Ne uvijek

Nove kolonije koje su osnivali grčki polisi ponekad su se osamostalile od svojih osnivača, ali neke kolonije su i dalje ostale ovisne o svojim matičnim polisima.
check

Pitanje br. 6

Najpoznatija fenička kolonija u sjevernoj Africi bila je:

A

Kartaga

Feničani su kao trgovački orijentiran narod stalno tražili nova tržišta. Tako su u 12. st. pr. Kr. počeli osnivati svoje kolonije na Sredozemnom moru. U sjevernoj Africi najpoznatija fenička kolonija bila je Kartaga. Ova kolonija prestala je postojati u 2. st. pr. Kr. nakon rata s Rimljanima.
check

Pitanje br. 7

Gdje još Grci osnivaju svoje kolonije?

B

Na obali Crnog mora

Grci su imali puno kolonija u Sredozemnom moru, pa i Jadranskom moru. No, osnivali su kolonije i na obalama Crnog mora te u Maloj Aziji. Uglavnom su osnivali kolonije tamo gdje su prije uspostavili trgovačke veze, pa su imali koristi od osnivanja stalne kolonije.
check

Pitanje br. 8

Kada počinje razdoblje najveće grčke kolonizacije Sredozemlja?

D

U 8. st. pr. Kr.

Grčka kolonizacija Sredozemlja počinje intenzivno u 8. st. pr. Kr., a traje sve do 4. st. pr. Kr. U tom razdoblju Grci osnivaju preko 1500 kolonija diljem Sredozemnog mora.
check

Pitanje br. 9

Što je bio glavni izvor bogatstva u grčkim polisima?

D

Obradiva zemlja

Budući da su ljudi u prošlosti prvo najviše živjeli od pojloprivrede i tako se prehranjivali, tako je i obradiva zemlja bila glavni izvor bogatstva. Ako ne bi imali dovoljno obradive zemlje, ljudi su morali poći u potragu za dodatnom zemljom.
check

Pitanje br. 10

Što je među navedenim pozitivna posljedica kolonizacije Sredozemlja?

A

Razmjena kultura i širenje pisma

Kolonizacijom Sredozemlja došlo je najviše do miješanja kultura, a tako su nastajale i nove kulture. Osim toga, širilo se pismo, pa se često događalo da jedan narod od drugoga prihvati pismo.