Kartice za učenje

0/17

Faktor trenja jednak je:

  • Količnik sile trenja i pritisne sile nazivamo faktor trenja i označavamo s malim grčkim slovom µ (čitamo: mi).
Što je hrapavost između dviju površina veća, to je faktor trenja veći.

Koja je mjerna jedinica za silu trenja?

Silu trenja označavamo kao F_tr, a mjerna jedinica je N. Sila trenja ima suprotnu orijentaciju od orijentacije gibanja tijela.

Zbog koje sila olovka ostavlja trag na papiru?

Sila trenja jednaka je umnošku faktora trenja i pritisne sile (F_p). Pritisna sila jest sila kojom tijelo pritišće podlogu. Pritisna sila može biti rezultanta nekoliko sila, npr. težine tijela i mišićne sile ako još i pritišćemo tijelo odozgo prema podlozi. Ako ne pritišćemo tijelo onda će pritisna sila biti jednaka sili teži.

Zbog koje sile kreda ostavlja trag na ploči?

Sila trenja jednaka je umnošku faktora trenja i pritisne sile (F_p). Pritisna sila jest sila kojom tijelo pritišće podlogu. Pritisna sila može biti rezultanta nekoliko sila, npr. težine tijela i mišićne sile ako još i pritišćemo tijelo odozgo prema podlozi. Ako ne pritišćemo tijelo onda će pritisna sila biti jednaka sili teži.

S kojim grčkim slovom označavamo faktor trenja?

Faktor trenja označavamo malim grčkim slovom µ (čitamo: mi). Što je hrapavost između dviju površina veća, to je faktor trenja veći.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje