Kartice za učenje

0/13

Koja od navedenih ponornica ponire na prostoru Dalmacije?

Vrljika je jedna od najvećih dalmatinskih ponornica, dok se s druge strane Lika, Gacka i Krbava nalaze na prostoru Gorske Hrvatske. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene ponornice.

U Hrvatskoj razlikujemo rijeke Jadranskog i:

Hrvatske rijeke imaju dva slijeva; crnomorski i jadranski. Rijeke Panonsko-peripanonske Hrvatske ulijevaju se u Crno more, dok se rijeke u Primorskoj Hrvatskoj uglavnom ulijevaju u Jadransko more.

Kako se naziva država u kojoj izvire rijeka Sava?

Rijeka Sava izvire u Sloveniji, teče kroz Hrvatsku i kod Beograda se ulijeva u Dunav. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa izvor i ušće rijeke Save i pokušaj navesti neke velike gradovi koji se nalaze na Savi.

Rijeka Čikola pritoka je rijeci:

Čikola je pritoka rijeci Krki. Obje rijeke nalaze se u sklopu Nacionalnog parka Krka te su zaštićene zakonima Republike Hrvatske. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene rijeke.

Koja se od navedenih rijeka ne nalazi na prostoru Istre?

Dobra je jedna od četiri rijeke koje teku kroz Karlovac. S druge strane Mirna, Raša i Dragonja najveće su rijeke u Istri. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedene rijeke.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje