Rijeke Hrvatske

Kako se naziva najveća riječna luka na Dunavu u Hrvatskoj?

Besplatno učenje su ti pružili naši prijatelji:

📚 Igraj još

Raspodjela voda na Zemlji

Znaš li kako se naziva voda koja ispunjava sve praznine u podzemlju?

Vode na kopnu – tekućice

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 1 – Alfa

Jezera i močvare

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 1 – Alfa

Svojstva i bogatstva mora

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 1 – Alfa

Gibanja mora

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 1 – Alfa