Reagiraju li sva bića na podražaje

Koji organizmi najčešće reagiraju na promjenu vlažnosti, temperature i jačine svjetlosti?

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

📚 Igraj još

Zašto reagiramo na podražaje - živčani sustav

Sadržaj prema udžbeniku Biologija 8 - Alfa

Zašto reagiramo na podražaje - osjetila

Sadržaj prema udžbeniku Biologija 8 - Alfa

Hormonska regulacija

Sadržaj prema udžbeniku Biologija 8 - Alfa