1 / 8

Na kojem kontinentu (izuzev Europe) živi najviše iseljenika iz Hrvatske?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Najviše iseljenika iz Hrvatske, njih oko milijun i pol, živi na području Sjeverne Amerike, prvenstveno u Kanadi i SAD-u. Osim Sjeverne Amerike, valja spomenuti i Južnu Ameriku gdje živi oko pola milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka te Australiju i Novi Zeland gdje ih živi oko 300 tisuća.
2 / 8

Kada se odvijao drugi iseljenički val tijekom kojega su zbog bolesti vinove loze Hrvati iseljavali u SAD, Kanadu i Južnu Ameriku?

Krajem 19. i početkom 20. st. započeo je drugi iseljenički val kada zbog bolesti vinove loze, a kasnije i političkih te gospodarskih razloga, stanovništvo iseljava ponajprije u SAD, Čile, Argentinu i Kanadu. Tijekom tog iseljeničkog vala iselilo se oko pola milijuna stanovnika što ga čini najvećim iseljeničkim valom.
3 / 8

Čiji su prodori uzrokovali prvi iseljenički val u Hrvatskoj, između 15. i 18. stoljeća?

Prvi iseljenički val posljedica je prodora Osmanlija te ratova koji su s njima vođeni od 15. do 18. stoljeća. U tom razdoblju iseljenici s područja Hrvatske odlazili su na područja južne Italije, zapadne Rumunjske, južne Mađarske, Srbije, Slovačke i Austrije.
4 / 8

Posljednje intenzivnije iseljavanje je počelo svjetskom gospodarskom krizom 2009. godine i pristupom Hrvatske kojoj zajednici?

Posljednje intenzivnije iseljavanje je počelo svjetskom gospodarskom krizom 2009. godine i pristupom Hrvatske Europskoj uniji 2013. godine. Razlog tome ponajprije je otvaranje tržišta rada ostalih država Europske unije ulaskom Hrvatske u tu zajednicu.
5 / 8

Nakon kojeg događaja započinje treći iseljenički val stanovništva Hrvatske?

Nakon Drugog svjetskog rata, započinje treći iseljenički val uslijed političkih i gospodarskih potisnih faktora. U tom razdoblju, zbog političkih razloga prostor Hrvatske napušta velik broj Hrvata koji su otišli u Južnu i Sjevernu Ameriku te Australiju. Ipak, značajan udio iseljenih činili su i Nijemci (prvenstveno iz Slavonije) te Talijani (iz Istre).
6 / 8

Iz kojih je dijelova Hrvatske iselio najveći broj stanovnika tijekom drugog iseljeničkog vala ako znamo da je on uzrokovan bolešću vinove loze?

Tijekom drugog iseljeničkog vala, najviše stanovnika se iselilo iz Dalmacije i s dalmatinskih otoka, koji su bili iznimno pogođeni bolešću vinove loze jer je vinogradarstvo bila najvažnija gospodarska djelatnost. Tijekom tog iseljeničkog vala iselilo se oko pola milijuna stanovnika što ga čini najvećim iseljeničkim valom.
7 / 8

Ne računajući trenutni val iseljavanja koji pogađa Hrvatsku, koliko je iseljeničkih valova stanovništva Hrvatske zabilježeno tijekom povijesti?

Tijekom povijesti, zabilježena su 4 iseljenička vala stanovništva Hrvatske. Prvi se odvio kao posljedica osmanskih prodora od 15. do 18. st., drugi na prijelazu s 19. na 20. st., treći nakon Drugog svjetskog rata i posljednji, četvrti, nakon Domovinskog rata.
8 / 8

Osim Hrvata, koji narodi iseljavaju iz Hrvatske zbog političkih razloga nakon Drugog svjetskog rata?

Zbog političkih razloga, nakon Drugog svjetskog rata prostor Hrvatske napušta velik broj Hrvata koji su otišli u Južnu i Sjevernu Ameriku te Australiju. Ipak, značajan udio iseljenih činili su i Nijemci (prvenstveno iz Slavonije) te Talijani (iz Istre).