Nakon kojeg događaja započinje treći iseljenički val stanovništva Hrvatske?

Nakon Drugog svjetskog rata, započinje treći iseljenički val uslijed političkih i gospodarskih potisnih faktora. U tom razdoblju, zbog političkih razloga prostor Hrvatske napušta velik broj Hrvata koji su otišli u Južnu i Sjevernu Ameriku te Australiju. Ipak, značajan udio iseljenih činili su i Nijemci (prvenstveno iz Slavonije) te Talijani (iz Istre).

Posljednje intenzivnije iseljavanje je počelo svjetskom gospodarskom krizom 2009. godine i pristupom Hrvatske kojoj zajednici?

Posljednje intenzivnije iseljavanje je počelo svjetskom gospodarskom krizom 2009. godine i pristupom Hrvatske Europskoj uniji 2013. godine. Razlog tome ponajprije je otvaranje tržišta rada ostalih država Europske unije ulaskom Hrvatske u tu zajednicu.

Izbaci uljeza među trenutno dominantnim unutarnjim migracijama u Hrvatskoj:

Trenutno najizraženije unutarnje migracije u Hrvatskoj su iz sela u gradove, odnosno iz slabije razvijenih seoskih područja u prigradska ili gradska područja. Osim selidbe selo-grad, bitno je spomenuti i preseljenje stanovništva iz zaleđa te otoka na kopnenu obalu.

Čiji su prodori uzrokovali prvi iseljenički val u Hrvatskoj, između 15. i 18. stoljeća?

Prvi iseljenički val posljedica je prodora Osmanlija te ratova koji su s njima vođeni od 15. do 18. stoljeća. U tom razdoblju iseljenici s područja Hrvatske odlazili su na područja južne Italije, zapadne Rumunjske, južne Mađarske, Srbije, Slovačke i Austrije.

Kada se odvijao drugi iseljenički val tijekom kojega su zbog bolesti vinove loze Hrvati iseljavali u SAD, Kanadu i Južnu Ameriku?

Krajem 19. i početkom 20. st. započeo je drugi iseljenički val kada zbog bolesti vinove loze, a kasnije i političkih te gospodarskih razloga, stanovništvo iseljava ponajprije u SAD, Čile, Argentinu i Kanadu. Tijekom tog iseljeničkog vala iselilo se oko pola milijuna stanovnika što ga čini najvećim iseljeničkim valom.

Ne računajući trenutni val iseljavanja koji pogađa Hrvatsku, koliko je iseljeničkih valova stanovništva Hrvatske zabilježeno tijekom povijesti?

Tijekom povijesti, zabilježena su 4 iseljenička vala stanovništva Hrvatske. Prvi se odvio kao posljedica osmanskih prodora od 15. do 18. st., drugi na prijelazu s 19. na 20. st., treći nakon Drugog svjetskog rata i posljednji, četvrti, nakon Domovinskog rata.

Na kojem kontinentu (izuzev Europe) živi najviše iseljenika iz Hrvatske?

Najviše iseljenika iz Hrvatske, njih oko milijun i pol, živi na području Sjeverne Amerike, prvenstveno u Kanadi i SAD-u. Osim Sjeverne Amerike, valja spomenuti i Južnu Ameriku gdje živi oko pola milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka te Australiju i Novi Zeland gdje ih živi oko 300 tisuća.

Osim Hrvata, koji narodi iseljavaju iz Hrvatske zbog političkih razloga nakon Drugog svjetskog rata?

Zbog političkih razloga, nakon Drugog svjetskog rata prostor Hrvatske napušta velik broj Hrvata koji su otišli u Južnu i Sjevernu Ameriku te Australiju. Ipak, značajan udio iseljenih činili su i Nijemci (prvenstveno iz Slavonije) te Talijani (iz Istre).

Izbaci uljeza među područjima u koje su Hrvati emigrirali tijekom prvog iseljeničkog vala:

Među područjima u koje su Hrvati emigrirali tijekom prvog iseljeničkog vala ubrajaju se južna Italija, zapadna Rumunjska, južna Mađarska, Srbija, Slovačka i Austrija. S obzirom na područja na koja su otišli, te skupine Hrvata nazivamo i prema tim područjima: npr. molišćanski Hrvati (južna Italija), gradišćanski Hrvati (Austrija) itd.

Iz kojih je dijelova Hrvatske iselio najveći broj stanovnika tijekom drugog iseljeničkog vala ako znamo da je on uzrokovan bolešću vinove loze?

Tijekom drugog iseljeničkog vala, najviše stanovnika se iselilo iz Dalmacije i s dalmatinskih otoka, koji su bili iznimno pogođeni bolešću vinove loze jer je vinogradarstvo bila najvažnija gospodarska djelatnost. Tijekom tog iseljeničkog vala iselilo se oko pola milijuna stanovnika što ga čini najvećim iseljeničkim valom.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Nakon kojeg događaja započinje treći iseljenički val stanovništva Hrvatske?

B

Nakon Drugog svjetskog rata

Nakon Drugog svjetskog rata, započinje treći iseljenički val uslijed političkih i gospodarskih potisnih faktora. U tom razdoblju, zbog političkih razloga prostor Hrvatske napušta velik broj Hrvata koji su otišli u Južnu i Sjevernu Ameriku te Australiju. Ipak, značajan udio iseljenih činili su i Nijemci (prvenstveno iz Slavonije) te Talijani (iz Istre).
check

Pitanje br. 2

Posljednje intenzivnije iseljavanje je počelo svjetskom gospodarskom krizom 2009. godine i pristupom Hrvatske kojoj zajednici?

C

Europskoj uniji

Posljednje intenzivnije iseljavanje je počelo svjetskom gospodarskom krizom 2009. godine i pristupom Hrvatske Europskoj uniji 2013. godine. Razlog tome ponajprije je otvaranje tržišta rada ostalih država Europske unije ulaskom Hrvatske u tu zajednicu.
check

Pitanje br. 3

Izbaci uljeza među trenutno dominantnim unutarnjim migracijama u Hrvatskoj:

D

S obale u planinska područja

Trenutno najizraženije unutarnje migracije u Hrvatskoj su iz sela u gradove, odnosno iz slabije razvijenih seoskih područja u prigradska ili gradska područja. Osim selidbe selo-grad, bitno je spomenuti i preseljenje stanovništva iz zaleđa te otoka na kopnenu obalu.
check

Pitanje br. 4

Čiji su prodori uzrokovali prvi iseljenički val u Hrvatskoj, između 15. i 18. stoljeća?

A

Prodori Osmanlija

Prvi iseljenički val posljedica je prodora Osmanlija te ratova koji su s njima vođeni od 15. do 18. stoljeća. U tom razdoblju iseljenici s područja Hrvatske odlazili su na područja južne Italije, zapadne Rumunjske, južne Mađarske, Srbije, Slovačke i Austrije.
check

Pitanje br. 5

Kada se odvijao drugi iseljenički val tijekom kojega su zbog bolesti vinove loze Hrvati iseljavali u SAD, Kanadu i Južnu Ameriku?

D

Kraj 19. i početak 20. st.

Krajem 19. i početkom 20. st. započeo je drugi iseljenički val kada zbog bolesti vinove loze, a kasnije i političkih te gospodarskih razloga, stanovništvo iseljava ponajprije u SAD, Čile, Argentinu i Kanadu. Tijekom tog iseljeničkog vala iselilo se oko pola milijuna stanovnika što ga čini najvećim iseljeničkim valom.
check

Pitanje br. 6

Ne računajući trenutni val iseljavanja koji pogađa Hrvatsku, koliko je iseljeničkih valova stanovništva Hrvatske zabilježeno tijekom povijesti?

C

4

Tijekom povijesti, zabilježena su 4 iseljenička vala stanovništva Hrvatske. Prvi se odvio kao posljedica osmanskih prodora od 15. do 18. st., drugi na prijelazu s 19. na 20. st., treći nakon Drugog svjetskog rata i posljednji, četvrti, nakon Domovinskog rata.
check

Pitanje br. 7

Na kojem kontinentu (izuzev Europe) živi najviše iseljenika iz Hrvatske?

B

Sjeverna Amerika

Najviše iseljenika iz Hrvatske, njih oko milijun i pol, živi na području Sjeverne Amerike, prvenstveno u Kanadi i SAD-u. Osim Sjeverne Amerike, valja spomenuti i Južnu Ameriku gdje živi oko pola milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka te Australiju i Novi Zeland gdje ih živi oko 300 tisuća.
check

Pitanje br. 8

Osim Hrvata, koji narodi iseljavaju iz Hrvatske zbog političkih razloga nakon Drugog svjetskog rata?

C

Nijemci i Talijani

Zbog političkih razloga, nakon Drugog svjetskog rata prostor Hrvatske napušta velik broj Hrvata koji su otišli u Južnu i Sjevernu Ameriku te Australiju. Ipak, značajan udio iseljenih činili su i Nijemci (prvenstveno iz Slavonije) te Talijani (iz Istre).
check

Pitanje br. 9

Izbaci uljeza među područjima u koje su Hrvati emigrirali tijekom prvog iseljeničkog vala:

A

Sjeverna Španjolska

Među područjima u koje su Hrvati emigrirali tijekom prvog iseljeničkog vala ubrajaju se južna Italija, zapadna Rumunjska, južna Mađarska, Srbija, Slovačka i Austrija. S obzirom na područja na koja su otišli, te skupine Hrvata nazivamo i prema tim područjima: npr. molišćanski Hrvati (južna Italija), gradišćanski Hrvati (Austrija) itd.
check

Pitanje br. 10

Iz kojih je dijelova Hrvatske iselio najveći broj stanovnika tijekom drugog iseljeničkog vala ako znamo da je on uzrokovan bolešću vinove loze?

D

Dalmacije i otoka

Tijekom drugog iseljeničkog vala, najviše stanovnika se iselilo iz Dalmacije i s dalmatinskih otoka, koji su bili iznimno pogođeni bolešću vinove loze jer je vinogradarstvo bila najvažnija gospodarska djelatnost. Tijekom tog iseljeničkog vala iselilo se oko pola milijuna stanovnika što ga čini najvećim iseljeničkim valom.