Kwiz učenje

0/22
Pojašnjenje

Koja tvrdnja najbolje opisuje promjene ljudskog tijela?

Pojašnjenje
Tijelo čovjeka mijenja se tijekom čitavog života. U nekim razdobljima života te promjene su veće i vidljivije nego u drugim razdobljima, no u svim životnim razdobljima ljudsko tijelo se mijenja.
Pojašnjenje

Koja tvrdnja najbolje opisuje odnos brojnosti organizama?

Pojašnjenje
Brojnost jedne vrste organizama može utjecati na brojnost neke druge vrste organizama. Na primjer, ako se smanji broj miševa na nekom području, to može imati utjecaj na brojnost organizama koji se hrane miševima.
Pojašnjenje

Kakvi su bili prvi organizmi na Zemlji?

Pojašnjenje
Prvi organizmi na Zemlji bili su jednostavni. Evolucijom su se jednostavniji organizmi razvijali u sve složenije organizme.
Pojašnjenje

U kojem životnom razdoblju dolazi do rasta mliječnih zubi?

Pojašnjenje
Mliječni zubi rastu u razdoblju djetinjstva. Ljudsko tijelo mijenja se tijekom čitavog života čovjeka, ali neke promjene tipične su samo za određena razdoblja, pa mliječni zubi rastu samo tijekom djetinjstva.
Pojašnjenje

Kako organizmi mogu utjecati jedni na druge?

Pojašnjenje
Organizmi mogu izazvati promjenu brojnosti, pojavljivanje ili nestajanje drugih organizama. Neki organizmi pozitivno utječu na druge, pa će jedan od tih organizama izazvati povećanje brojnosti ili pojavljivanje drugog organizma. S druge strane, neki organizmi negativno utječu na druge, pa će izazvati obrnuto.
Pojašnjenje

Prije koliko je godina nastala planeta Zemlja?

Pojašnjenje
Zemlja je nastala prije 4,5 milijardi godina. Uvjeti na Zemlji mijenjali su se tijekom godina. Čovjek kao vrsta ne bi mogao preživjeti u uvjetima koji su vladali na Zemlji u trenutku nastanka planete.
Pojašnjenje

Koji od navedenih primjera najbolje prikazuje izravni odnos organizama?

Pojašnjenje
Primjer izravnog odnosa organizama su lavanda i leptir jer se leptir hrani nektarom lavande. U takvom odnosu leptir i lavanda su u direktnom kontaktu i direktno utječu jedan na drugog.
Pojašnjenje

Što je omogućilo nastanak kopnenih biljaka i životinja?

Pojašnjenje
Ozonski omotač štiti Zemlju od štetnih Sunčevih zraka. Nastankom ozonskog omotača, različiti su organizmi mogli izaći iz vode i nastaniti kopno.
Pojašnjenje

Koja je uloga ozonskog omotača?

Pojašnjenje
Ozonski omotač je sloj plinova koji se nalaze oko Zemlje. Uloga ozonskog omotača je zaštita živih bića od štetnog Sunčevog zračenja.
Pojašnjenje

Što može utjecati na mijenjanje ljudskog tijela?

Pojašnjenje
Na mijenjanje ljudskog tijela mogu utjecati osobine ljudi s kojima smo u rodu, okruženje u kojem živimo, hrana koju jedemo i brojni drugi utjecaji. Neke promjene ljudskog tijela sigurno će se dogoditi, a različiti utjecaji određuju kad će se dogoditi (npr. ulazak u pubertet). Neke promjene možda se nikad neće dogoditi i možemo sami utjecati na njih (npr. bolesti uzrokovane nezdravom prehranom).
Pojašnjenje

Koji primjer najbolje opisuje promjenu tvari djelovanjem energije?

Pojašnjenje
Pečenje jaja na štednjaku je primjer promjene tvari djelovanjem energije. Jaja mijenjaju svoja svojstva (postaju čvršća, mijenjaju boju i okus) zbog utjecaja energije (topline). Pri šuštanju lišća, valova na moru i pijenja čaše vode ne mijenjaju se svojstva tvari koje sudjeluju u tim procesima.
Pojašnjenje

Što omogućuje promjenu svojstava tvari?

Pojašnjenje
Za promjenu svojstava tvari potrebna je energija. Na primjer, za izdvajanje soli iz morske vode potrebna je toplina za isparavanje vode, a za pokretanje ljudskog tijela potrebna je energija iz hrane.
Pojašnjenje

Kakav može biti utjecaj organizama jednih na druge?

Pojašnjenje
Organizmi mogu utjecati jedni na druge izravno i neizravno. Izravni utjecaj znači da su organizmi u nekom obliku direktnog kontakta (npr. miš i zmija jer zmija jede miša), pa direktno, izravno utječu jedan na drugog. Kod neizravnog utjecaja nema direktnog kontakta organizama, nego utječu jedan na drugoga preko nečega (npr. ako žabe pojedu puno skakavaca, miševi će imati manje hrane jer se i oni hrane skakavcima, pa žabe i miševi neizravno utječu jedni na druge).
Pojašnjenje

Ako na nekom području živi populacija vukova koja se hrani isključivo ovcama na tom području, što će se dogoditi s populacijom vuka ako sve ovce nestanu?

Pojašnjenje
Populacija vuka na takvom području će se smanjiti ili potpuno nestati jer im je jedini izvor hrane nestao. Jedina opcija da populacija vuka preživi je ta da se prilagodi na novu situaciju tako da se počinje prehranjivati drugim plijenom ili da nađe novo stanište gdje ima populacije ovaca.
Pojašnjenje

Što se moralo dogoditi da bi se mogla razviti složenija živa bića na Zemlji?

Pojašnjenje
Kako bi se na Zemlji mogla razviti složenija živa bića na Zemlji se morala nakupiti voda i razviti organizmi koji proizvode kisik. U takvim uvjetima, s vodom i kisikom, razvijali su se složeniji organizmi koji su postali predci organizama koji postoje danas.
Pojašnjenje

Kojim od navedenih organizama može započeti hranidbeni lanac?

Pojašnjenje
Hranidbeni lanac uvijek započinje biljkama i drugim organizmima koji mogu proizvoditi kisik. Kukuruz je biljka, pa se može nalaziti na početku hranidbenog lanca jer kukuruz ne jede nikoga, ali neki organizmi jedu kukuruz.
Pojašnjenje

Koji od navedenih primjera najbolje prikazuje neizravni odnos organizama?

Pojašnjenje
Primjer neizravnog odnosa organizama su miš i žaba jer se oboje hrane skakavcima. U neizravnog odnosu nema direktnog utjecaja jednog organizma na drugi, ali mogu utjecati jedno na drugo preko organizma koji ima kontakta s oba organizma. U ovom primjeru, miš ne utječe direktno na žabu, ali ako pojede mnogo skakavaca preostat će manje hrane za žabu, tako da miš utječe na žabu preko skakavaca. Takav utjecaj je neizravan.
Pojašnjenje

U kojem životnom razdoblju se počinju javljati razlike u izgledu dječaka i djevojčica?

Pojašnjenje
U pubertetu se počinju javljati razlike u izgledu dječaka i djevojčica. Ljudsko tijelo mijenja se tijekom čitavog života čovjeka, ali neke promjene tipične su za određena razdoblja, pa je pojavljivanje razlika između dječaka i djevojčica tipično za pubertet.
Pojašnjenje

Kakvi su bili uvjeti na površini Zemlje u prošlosti?

Pojašnjenje
Uvjeti na površini Zemlje u prošlosti razlikovali su se od današnjih uvjeta. Zemlja postoji oko 4,5 milijardi godina, a tijekom svog tog vremena na Zemlji se događaju mnoge promjene.
Pojašnjenje

U kakvim se uvjetima mora provoditi eksperiment ili pokus?

Pojašnjenje
Znanstveni eksperiment ili pokus provodi se u kontroliranim uvjetima. Kontrolom uvjeta znanstvenici mogu točno odrediti što je uzrokovalo neku pojavu. Eksperimentima ili pokusima dobivaju se određene vrijednost pomoću kojih znanstvenici dolaze do zaključaka.
Pojašnjenje

Što se vezano za prirodu NE mijenja?

Pojašnjenje
Sve vezano za prirodu se mijenja. Živa bića mijenjaju se tijekom svog života, a mijenjala su se i tijekom prošlosti pri čemu su nastajale nove vrste živih bića. Neživa priroda mijenja se pod utjecajima različitih oblika energije (npr. voda isparava kada je toplo). Znanstvenici osmišljavaju različite eksperimente ili pokuse kako bi proučili promjene u prirodi.
Pojašnjenje

Koja tvrdnja najbolje opisuje prve organizme na Zemlji?

Pojašnjenje
Prvi organizmi na Zemlji bili su jednostavni i živjeli su u vodi. Tijekom vremena i s promjenom uvjeta na Zemlji organizmi su postajali sve složeniji, a nakon razvoja ozonskog omotača prvi organizmi izašli su na kopno.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/22

Koja tvrdnja najbolje opisuje promjene ljudskog tijela?

B
Tijelo čovjeka mijenja se tijekom čitavog života
Tijelo čovjeka mijenja se tijekom čitavog života. U nekim razdobljima života te promjene su veće i vidljivije nego u drugim razdobljima, no u svim životnim razdobljima ljudsko tijelo se mijenja.

2/22

Koja tvrdnja najbolje opisuje odnos brojnosti organizama?

B
Brojnost jedne vrste organizama može utjecati na brojnost neke druge vrste organizama
Brojnost jedne vrste organizama može utjecati na brojnost neke druge vrste organizama. Na primjer, ako se smanji broj miševa na nekom području, to može imati utjecaj na brojnost organizama koji se hrane miševima.

3/22

Kakvi su bili prvi organizmi na Zemlji?

A
Jednostavni
Prvi organizmi na Zemlji bili su jednostavni. Evolucijom su se jednostavniji organizmi razvijali u sve složenije organizme.

4/22

U kojem životnom razdoblju dolazi do rasta mliječnih zubi?

D
U djetinjstvu
Mliječni zubi rastu u razdoblju djetinjstva. Ljudsko tijelo mijenja se tijekom čitavog života čovjeka, ali neke promjene tipične su samo za određena razdoblja, pa mliječni zubi rastu samo tijekom djetinjstva.

5/22

Kako organizmi mogu utjecati jedni na druge?

D
Organizmi mogu izazvati promjenu brojnosti, pojavljivanje ili nestajanje drugih organizama
Organizmi mogu izazvati promjenu brojnosti, pojavljivanje ili nestajanje drugih organizama. Neki organizmi pozitivno utječu na druge, pa će jedan od tih organizama izazvati povećanje brojnosti ili pojavljivanje drugog organizma. S druge strane, neki organizmi negativno utječu na druge, pa će izazvati obrnuto.

6/22

Prije koliko je godina nastala planeta Zemlja?

A
Prije 4,5 milijardi godina
Zemlja je nastala prije 4,5 milijardi godina. Uvjeti na Zemlji mijenjali su se tijekom godina. Čovjek kao vrsta ne bi mogao preživjeti u uvjetima koji su vladali na Zemlji u trenutku nastanka planete.

7/22

Koji od navedenih primjera najbolje prikazuje izravni odnos organizama?

C
Lavanda i leptir, jer se leptir hrani nektarom lavande
Primjer izravnog odnosa organizama su lavanda i leptir jer se leptir hrani nektarom lavande. U takvom odnosu leptir i lavanda su u direktnom kontaktu i direktno utječu jedan na drugog.

8/22

Što je omogućilo nastanak kopnenih biljaka i životinja?

A
Nastanak ozonskog omotača
Ozonski omotač štiti Zemlju od štetnih Sunčevih zraka. Nastankom ozonskog omotača, različiti su organizmi mogli izaći iz vode i nastaniti kopno.

9/22

Koja je uloga ozonskog omotača?

B
Štiti od Sunčevog zračenja
Ozonski omotač je sloj plinova koji se nalaze oko Zemlje. Uloga ozonskog omotača je zaštita živih bića od štetnog Sunčevog zračenja.

10/22

Što može utjecati na mijenjanje ljudskog tijela?

D
Osobine ljudi s kojima smo u rodu, okruženje u kojem živimo, hrana koju jedemo
Na mijenjanje ljudskog tijela mogu utjecati osobine ljudi s kojima smo u rodu, okruženje u kojem živimo, hrana koju jedemo i brojni drugi utjecaji. Neke promjene ljudskog tijela sigurno će se dogoditi, a različiti utjecaji određuju kad će se dogoditi (npr. ulazak u pubertet). Neke promjene možda se nikad neće dogoditi i možemo sami utjecati na njih (npr. bolesti uzrokovane nezdravom prehranom).

11/22

Koji primjer najbolje opisuje promjenu tvari djelovanjem energije?

B
Pečenje jaja na štednjaku
Pečenje jaja na štednjaku je primjer promjene tvari djelovanjem energije. Jaja mijenjaju svoja svojstva (postaju čvršća, mijenjaju boju i okus) zbog utjecaja energije (topline). Pri šuštanju lišća, valova na moru i pijenja čaše vode ne mijenjaju se svojstva tvari koje sudjeluju u tim procesima.

12/22

Što omogućuje promjenu svojstava tvari?

C
Energija
Za promjenu svojstava tvari potrebna je energija. Na primjer, za izdvajanje soli iz morske vode potrebna je toplina za isparavanje vode, a za pokretanje ljudskog tijela potrebna je energija iz hrane.

13/22

Kakav može biti utjecaj organizama jednih na druge?

D
Izravni i neizravni utjecaj
Organizmi mogu utjecati jedni na druge izravno i neizravno. Izravni utjecaj znači da su organizmi u nekom obliku direktnog kontakta (npr. miš i zmija jer zmija jede miša), pa direktno, izravno utječu jedan na drugog. Kod neizravnog utjecaja nema direktnog kontakta organizama, nego utječu jedan na drugoga preko nečega (npr. ako žabe pojedu puno skakavaca, miševi će imati manje hrane jer se i oni hrane skakavcima, pa žabe i miševi neizravno utječu jedni na druge).

14/22

Ako na nekom području živi populacija vukova koja se hrani isključivo ovcama na tom području, što će se dogoditi s populacijom vuka ako sve ovce nestanu?

B
Populacija vuka će se smanjiti ili nestati
Populacija vuka na takvom području će se smanjiti ili potpuno nestati jer im je jedini izvor hrane nestao. Jedina opcija da populacija vuka preživi je ta da se prilagodi na novu situaciju tako da se počinje prehranjivati drugim plijenom ili da nađe novo stanište gdje ima populacije ovaca.

15/22

Što se moralo dogoditi da bi se mogla razviti složenija živa bića na Zemlji?

D
Nakupljanje vode i nastanak organizama koji proizvode kisik
Kako bi se na Zemlji mogla razviti složenija živa bića na Zemlji se morala nakupiti voda i razviti organizmi koji proizvode kisik. U takvim uvjetima, s vodom i kisikom, razvijali su se složeniji organizmi koji su postali predci organizama koji postoje danas.

16/22

Kojim od navedenih organizama može započeti hranidbeni lanac?

B
Kukuruz
Hranidbeni lanac uvijek započinje biljkama i drugim organizmima koji mogu proizvoditi kisik. Kukuruz je biljka, pa se može nalaziti na početku hranidbenog lanca jer kukuruz ne jede nikoga, ali neki organizmi jedu kukuruz.

17/22

Koji od navedenih primjera najbolje prikazuje neizravni odnos organizama?

A
Miš i žaba, jer se oboje hrane skakavcima
Primjer neizravnog odnosa organizama su miš i žaba jer se oboje hrane skakavcima. U neizravnog odnosu nema direktnog utjecaja jednog organizma na drugi, ali mogu utjecati jedno na drugo preko organizma koji ima kontakta s oba organizma. U ovom primjeru, miš ne utječe direktno na žabu, ali ako pojede mnogo skakavaca preostat će manje hrane za žabu, tako da miš utječe na žabu preko skakavaca. Takav utjecaj je neizravan.

18/22

U kojem životnom razdoblju se počinju javljati razlike u izgledu dječaka i djevojčica?

B
U pubertetu
U pubertetu se počinju javljati razlike u izgledu dječaka i djevojčica. Ljudsko tijelo mijenja se tijekom čitavog života čovjeka, ali neke promjene tipične su za određena razdoblja, pa je pojavljivanje razlika između dječaka i djevojčica tipično za pubertet.

19/22

Kakvi su bili uvjeti na površini Zemlje u prošlosti?

C
Različiti od današnjih uvjeta
Uvjeti na površini Zemlje u prošlosti razlikovali su se od današnjih uvjeta. Zemlja postoji oko 4,5 milijardi godina, a tijekom svog tog vremena na Zemlji se događaju mnoge promjene.

20/22

U kakvim se uvjetima mora provoditi eksperiment ili pokus?

B
Kontroliranim uvjetima
Znanstveni eksperiment ili pokus provodi se u kontroliranim uvjetima. Kontrolom uvjeta znanstvenici mogu točno odrediti što je uzrokovalo neku pojavu. Eksperimentima ili pokusima dobivaju se određene vrijednost pomoću kojih znanstvenici dolaze do zaključaka.

21/22

Što se vezano za prirodu NE mijenja?

B
Sve se mijenja
Sve vezano za prirodu se mijenja. Živa bića mijenjaju se tijekom svog života, a mijenjala su se i tijekom prošlosti pri čemu su nastajale nove vrste živih bića. Neživa priroda mijenja se pod utjecajima različitih oblika energije (npr. voda isparava kada je toplo). Znanstvenici osmišljavaju različite eksperimente ili pokuse kako bi proučili promjene u prirodi.

22/22

Koja tvrdnja najbolje opisuje prve organizme na Zemlji?

A
Bili su jednostavni i živjeli su u vodi
Prvi organizmi na Zemlji bili su jednostavni i živjeli su u vodi. Tijekom vremena i s promjenom uvjeta na Zemlji organizmi su postajali sve složeniji, a nakon razvoja ozonskog omotača prvi organizmi izašli su na kopno.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje