Koji oblik u pravilu imaju znakovi izričitih naredbi?

Znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga, osim znaka stop i križanja s cestom s prednosti prolaska. Dok su znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta.

Što spada u prometnu signalizaciju?

Prometni znakovi su dio prometne signalizacije, duga i kratka svjetla nalaze se na automobilu i služe za osvjetljavanje ceste.

Kako se naziva površina ucrtana na kolniku namijenjena za kretanje biciklista?

Ako se površina za kretanje biciklista nalazi na kolniku, onda se radi o biciklističkoj traci. Biciklistička staza izgrađena je pored kolnika.

Koji oblik u pravilu imaju znakovi obavijesti?

Znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a ponekad imaju oblik pravokutnika ili kruga. Znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta, a znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga.

Tko može regulirati prometnu situaciju ako je semafor u kvaru?

Prometni policajac osoba je koja je ovlaštena za regulaciju prometa znakovima rukom i/ili zvučnim i svjetlosnim signalima.

Kojom se površinom kreću vozila?

Kolnik je površina koja služi za kretanje vozila. Nogostup je površina namijenjena za kretanje pješaka, a biciklistička traka ucrtana je na kolnik i služi za kretanje biciklista.

Kako se nazivaju ona mjesta na kojima se križaju dvije ili više cesti?

Kada se cesta križa, to se naziva raskrižje. Na raskrižju se mogu križati dvije, tri ili četiri ceste. Ako na raskrižju postoji glavna i sporedna cesta, glavna cesta bit će označena prometnim znakom koji označuje cestu s prednošću prolaza, a sporedna cesta bit će označena obrnutim trokutom koji nalaže obavezno propuštanje vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaza.

Koja vozila imaju prednost prolaska u slučaju kada na raskrižju ne postoji nikakva signalizacija?

Uvijek prednost ima vozilo koje nailazi s desne strane ako na raskrižju ne postoji nikakva signalizacija. Također, prednost imaju i ona vozila koja se nalaze na cesti nasuprot nas i svojim vozilom skreću udesno ili zadržavaju smjer kretanja.

Kojom površinom na cesti se kreću pješaci?

Pješak se dužan kretati nogostupom ako on postoji, u protivnom se kreće lijevom stranom kolnika.

Kako se naziva prometnica u cestovnom prometu?

Površina na kojoj se odvija promet se naziva prometnica, a prometnica u cestovnom prometu se naziva cesta.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koji oblik u pravilu imaju znakovi izričitih naredbi?

B

Krug

Znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga, osim znaka stop i križanja s cestom s prednosti prolaska. Dok su znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta.
check

Pitanje br. 2

Što spada u prometnu signalizaciju?

B

Prometni znakovi

Prometni znakovi su dio prometne signalizacije, duga i kratka svjetla nalaze se na automobilu i služe za osvjetljavanje ceste.
check

Pitanje br. 3

Kako se naziva površina ucrtana na kolniku namijenjena za kretanje biciklista?

C

Biciklistička traka

Ako se površina za kretanje biciklista nalazi na kolniku, onda se radi o biciklističkoj traci. Biciklistička staza izgrađena je pored kolnika.
check

Pitanje br. 4

Koji oblik u pravilu imaju znakovi obavijesti?

C

Kvadrat

Znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a ponekad imaju oblik pravokutnika ili kruga. Znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta, a znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga.
check

Pitanje br. 5

Tko može regulirati prometnu situaciju ako je semafor u kvaru?

B

Prometni policajac

Prometni policajac osoba je koja je ovlaštena za regulaciju prometa znakovima rukom i/ili zvučnim i svjetlosnim signalima.
check

Pitanje br. 6

Kojom se površinom kreću vozila?

A

Kolnikom

Kolnik je površina koja služi za kretanje vozila. Nogostup je površina namijenjena za kretanje pješaka, a biciklistička traka ucrtana je na kolnik i služi za kretanje biciklista.
check

Pitanje br. 7

Kako se nazivaju ona mjesta na kojima se križaju dvije ili više cesti?

B

Raskrižje

Kada se cesta križa, to se naziva raskrižje. Na raskrižju se mogu križati dvije, tri ili četiri ceste. Ako na raskrižju postoji glavna i sporedna cesta, glavna cesta bit će označena prometnim znakom koji označuje cestu s prednošću prolaza, a sporedna cesta bit će označena obrnutim trokutom koji nalaže obavezno propuštanje vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaza.
check

Pitanje br. 8

Koja vozila imaju prednost prolaska u slučaju kada na raskrižju ne postoji nikakva signalizacija?

C

Vozila s desne strane

Uvijek prednost ima vozilo koje nailazi s desne strane ako na raskrižju ne postoji nikakva signalizacija. Također, prednost imaju i ona vozila koja se nalaze na cesti nasuprot nas i svojim vozilom skreću udesno ili zadržavaju smjer kretanja.
check

Pitanje br. 9

Kojom površinom na cesti se kreću pješaci?

B

Nogostupom

Pješak se dužan kretati nogostupom ako on postoji, u protivnom se kreće lijevom stranom kolnika.
check

Pitanje br. 10

Kako se naziva prometnica u cestovnom prometu?

B

Cesta

Površina na kojoj se odvija promet se naziva prometnica, a prometnica u cestovnom prometu se naziva cesta.