Kwiz učenje

0/20
Pojašnjenje

Što su čiste tvari?

Pojašnjenje
Čiste tvari su elementarne tvari i kemijski spojevi. Elementarne su tvari čiste tvari koje se ne mogu rastaviti na jednostavnije tvari, a kemijski su spojevi složene čiste tvari i mogu se rastaviti na jednostavnije tvari.
Pojašnjenje

Što se NE mijenja promjenom agregacijskog stanja tvari?

Pojašnjenje
Promjenom agregacijskog stanja neke tvari njena se masa neće promijeniti, a volumen, gustoća i oblik mogu se promijeniti. Na primjer, zapalimo li papir, promijenit će se njegov volumen i gustoća, ali masa će biti jednaka početnoj masi papira.
Pojašnjenje

U kojim agregacijskim stanjima mogu biti tvari?

Pojašnjenje

Što nastaje miješanjem čistih tvari?

Pojašnjenje
Smjese tvari nastaju miješanjem čistih tvari. Ponekad u smjesama možemo vidjeti od čega se sastoje golim okom, a ponekad nam je potreban mikroskop ili povećalo da bi vidjeli sastojke smjese.
Pojašnjenje

Kako možemo vidjeti sastojke smjese?

Pojašnjenje
Ovisno o tome kakva je smjesa, sastojke možemo vidjeti golim okom (ako su oni dovoljno veliki i raznoliki) ili pomoću povećala i mikroskopa (ako su sastojci presitni da ih gledamo golim okom).
Pojašnjenje

Što može ući u prostor između čestica?

Pojašnjenje
Dok je neka tvar na zraku, prostore između čestica najčešće ispunjava upravo zrak. No, prostore među česticama može popuniti i voda. To se događa u tlu i omogućuje korijenju biljaka upijanje vode iz tla.
Pojašnjenje

Što utječe na promjenu agregacijskog stanja tvari?

Pojašnjenje
Temperatura utječe na promjene agregacijskog stanja tvari. Na nižim temperaturama tvari su u čvrstom agregacijskom stanju. Povećanjem temperature tvar prelazi u tekuće, a dodatnim povećanjem temperature i u plinovito agregacijsko stanje.
Pojašnjenje

Kako dijelimo tvari?

Pojašnjenje
Razlikujemo dvije vrste tvari, čiste tvari i smjese tvari. Čiste tvari su elementarne tvari i kemijski spojevi, a smjese tvari nastaju miješanjem čistih tvari.
Pojašnjenje

Što je kisik?

Pojašnjenje
Kisik je kemijski element i čista je tvar jer se ne može rastaviti na jednostavnije tvari.
Pojašnjenje

Što se nalazi između čestica?

Pojašnjenje
Na primjer, pogledamo li brašno pomoću povećala, uočit ćemo prostore među česticama brašna. Različite tvari mogu imati veće ili manje prostore među česticama. Što su prostori veći, tvar lakše mijenja oblik pod pritiskom.
Pojašnjenje

U kakvom je agregacijskom stanju voda u snijegu i mrazu?

Pojašnjenje
Voda u snijegu, mrazu i ledu je u čvrstom agregacijskom stanju. Voda se pretvara u snijeg, mraz i led kada su vani temperature ispod 0 °C, što je najčešće zimi. Ponekad može doći do naglog pretvaranja vode u led u zraku, zbog čega led pada s neba u obliku tuče.
Pojašnjenje

Koliko agregacijskih stanja ima voda?

Pojašnjenje
Voda ima tri agregacijska stanja. Čvrsto agregacijsko stanje vode naziva se led, tekuće agregacijsko stanje jednostavno se naziva voda, a plinovito agregacijsko stanje naziva se vodena para.
Pojašnjenje

U kakvom je agregacijskom stanju voda u oblaku?

Pojašnjenje
Voda u oblaku je u plinovitom agregacijskom stanju, što znači da je voda u oblaku u obliku vodene pare. Ta vodena para nastaje isparavanjem iz tla ili iz jezera, rijeka i mora i uzdiže se u atmosferu, gdje nastaju oblaci.
Pojašnjenje

U kakvom je agregacijskom stanju voda u kiši?

Pojašnjenje
Voda u kiši je u tekućem agregacijskom stanju. Nastaje od vodene pare (vode u plinovitom stanju) iz oblaka, koja se pretvara u tekuće stanje i počinje kapati prema tlu.
Pojašnjenje

Što je morska voda?

Pojašnjenje
Otopine su smjese tvari. Na primjer, morska voda sastoji se od soli i vode. To možemo dokazati zagrijavanjem male količine morske vode. Voda će ispariti, a sol će ostati u posudi.
Pojašnjenje

Što od navedenog NIJE smjesa?

Pojašnjenje
Destilirana voda nije smjesa. Destilirana voda potpuno je pročišćena i nema u sebi otopljene druge tvari. Prema tome, destilirana voda je čista tvar.
Pojašnjenje

Koja tvrdnja najbolje opisuje smjese?

Pojašnjenje
Smjesa se sastoji od različitih tvari. U nekim smjesama te tvari se mogu vidjeti golim okom (npr. juha u kojoj golim okom vidimo povrće, začine i vodu kao različite sastojke smjese), dok se u nekim smjesama sastojci mogu vidjeti samo pomoću povećala ili mikroskopa (npr. morska voda u kojoj sol ne vidimo golim okom).
Pojašnjenje

Što je zrak?

Pojašnjenje
Zrak je smjesa tvari. Smjese tvari nastaju miješanjem čistih tvari. Zrak nastaje miješanjem različitih plinova, od kojih je najviše dušika, kisika i ugljikova(IV) oksida.
Pojašnjenje

Kako nazivamo čvrsto agregacijsko stanje vode?

Pojašnjenje
Led je voda u čvrstom agregacijskom stanju. Prilikom zaleđivanja, voda ne mijenja svoj kemijski sastav.
Pojašnjenje

U kojem je agregacijskom stanju prostor među česticama najveći?

Pojašnjenje
Najveće prostore među česticama imaju plinovite tvari. Čestice su međusobno udaljenije i lako mijenjaju položaj. Na primjer, zato se lako krećemo kroz zrak.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/20

Što su čiste tvari?

C
Elementarne tvari i kemijski spojevi
Čiste tvari su elementarne tvari i kemijski spojevi. Elementarne su tvari čiste tvari koje se ne mogu rastaviti na jednostavnije tvari, a kemijski su spojevi složene čiste tvari i mogu se rastaviti na jednostavnije tvari.

2/20

Što se NE mijenja promjenom agregacijskog stanja tvari?

B
Masa
Promjenom agregacijskog stanja neke tvari njena se masa neće promijeniti, a volumen, gustoća i oblik mogu se promijeniti. Na primjer, zapalimo li papir, promijenit će se njegov volumen i gustoća, ali masa će biti jednaka početnoj masi papira.

3/20

U kojim agregacijskim stanjima mogu biti tvari?

B
U čvrstom, tekućem ili plinovitom agregacijskom stanju
Tvari mogu biti u čvrstom, tekućem ili plinovitom agregacijskom stanju. Na primjer, led je čvrst, voda tekuća, a vodena para plinovita.

4/20

Što nastaje miješanjem čistih tvari?

C
Smjese tvari
Smjese tvari nastaju miješanjem čistih tvari. Ponekad u smjesama možemo vidjeti od čega se sastoje golim okom, a ponekad nam je potreban mikroskop ili povećalo da bi vidjeli sastojke smjese.

5/20

Kako možemo vidjeti sastojke smjese?

C
Svime od navedenog
Ovisno o tome kakva je smjesa, sastojke možemo vidjeti golim okom (ako su oni dovoljno veliki i raznoliki) ili pomoću povećala i mikroskopa (ako su sastojci presitni da ih gledamo golim okom).

6/20

Što može ući u prostor između čestica?

A
Voda i zrak
Dok je neka tvar na zraku, prostore između čestica najčešće ispunjava upravo zrak. No, prostore među česticama može popuniti i voda. To se događa u tlu i omogućuje korijenju biljaka upijanje vode iz tla.

7/20

Što utječe na promjenu agregacijskog stanja tvari?

B
Temperatura
Temperatura utječe na promjene agregacijskog stanja tvari. Na nižim temperaturama tvari su u čvrstom agregacijskom stanju. Povećanjem temperature tvar prelazi u tekuće, a dodatnim povećanjem temperature i u plinovito agregacijsko stanje.

8/20

Kako dijelimo tvari?

C
Čiste tvari i smjese tvari
Razlikujemo dvije vrste tvari, čiste tvari i smjese tvari. Čiste tvari su elementarne tvari i kemijski spojevi, a smjese tvari nastaju miješanjem čistih tvari.

9/20

Što je kisik?

A
Čista tvar
Kisik je kemijski element i čista je tvar jer se ne može rastaviti na jednostavnije tvari.

10/20

Što se nalazi između čestica?

C
Prazan prostor
Na primjer, pogledamo li brašno pomoću povećala, uočit ćemo prostore među česticama brašna. Različite tvari mogu imati veće ili manje prostore među česticama. Što su prostori veći, tvar lakše mijenja oblik pod pritiskom.

11/20

U kakvom je agregacijskom stanju voda u snijegu i mrazu?

A
U čvrstom agregacijskom stanju
Voda u snijegu, mrazu i ledu je u čvrstom agregacijskom stanju. Voda se pretvara u snijeg, mraz i led kada su vani temperature ispod 0 °C, što je najčešće zimi. Ponekad može doći do naglog pretvaranja vode u led u zraku, zbog čega led pada s neba u obliku tuče.

12/20

Koliko agregacijskih stanja ima voda?

B
Tri
Voda ima tri agregacijska stanja. Čvrsto agregacijsko stanje vode naziva se led, tekuće agregacijsko stanje jednostavno se naziva voda, a plinovito agregacijsko stanje naziva se vodena para.

13/20

U kakvom je agregacijskom stanju voda u oblaku?

A
U plinovitom agregacijskom stanju
Voda u oblaku je u plinovitom agregacijskom stanju, što znači da je voda u oblaku u obliku vodene pare. Ta vodena para nastaje isparavanjem iz tla ili iz jezera, rijeka i mora i uzdiže se u atmosferu, gdje nastaju oblaci.

14/20

U kakvom je agregacijskom stanju voda u kiši?

B
U tekućem agregacijskom stanju
Voda u kiši je u tekućem agregacijskom stanju. Nastaje od vodene pare (vode u plinovitom stanju) iz oblaka, koja se pretvara u tekuće stanje i počinje kapati prema tlu.

15/20

Što je morska voda?

C
Smjesa tvari
Otopine su smjese tvari. Na primjer, morska voda sastoji se od soli i vode. To možemo dokazati zagrijavanjem male količine morske vode. Voda će ispariti, a sol će ostati u posudi.

16/20

Što od navedenog NIJE smjesa?

B
Destilirana voda
Destilirana voda nije smjesa. Destilirana voda potpuno je pročišćena i nema u sebi otopljene druge tvari. Prema tome, destilirana voda je čista tvar.

17/20

Koja tvrdnja najbolje opisuje smjese?

A
U nekim smjesama se sastojci mogu vidjeti golim okom, a u nekima pomoću povećala i mikroskopa
Smjesa se sastoji od različitih tvari. U nekim smjesama te tvari se mogu vidjeti golim okom (npr. juha u kojoj golim okom vidimo povrće, začine i vodu kao različite sastojke smjese), dok se u nekim smjesama sastojci mogu vidjeti samo pomoću povećala ili mikroskopa (npr. morska voda u kojoj sol ne vidimo golim okom).

18/20

Što je zrak?

B
Smjesa tvari
Zrak je smjesa tvari. Smjese tvari nastaju miješanjem čistih tvari. Zrak nastaje miješanjem različitih plinova, od kojih je najviše dušika, kisika i ugljikova(IV) oksida.

19/20

Kako nazivamo čvrsto agregacijsko stanje vode?

A
Led
Led je voda u čvrstom agregacijskom stanju. Prilikom zaleđivanja, voda ne mijenja svoj kemijski sastav.

20/20

U kojem je agregacijskom stanju prostor među česticama najveći?

B
U plinovitom agregacijskom stanju
Najveće prostore među česticama imaju plinovite tvari. Čestice su međusobno udaljenije i lako mijenjaju položaj. Na primjer, zato se lako krećemo kroz zrak.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje