Profil - Priroda 6

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Priroda - dio Svemira

Svemir - beskonačni prostor

Znaš li što je Teorija velikog praska? Kumova slama?

Sunce i Sunčeva energija

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Zemlja u Sunčevom sustavu

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Pojave i promjene u prirodi

Cikličke pojave u prirodi

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Cikličke pojave i živi svijet

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Promjene u prirodi koje uzrokuje čovjek

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Jedinstvo žive i nežive prirode

Organizacijske razine u prirodi

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Stanište i bioraznolikost

Znaš li koja je životinja unesena na Mljet radi reduciranja broja poskoka?

Utjecaj čovjeka na staništa i na bioraznolikost

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Energija - pokretač života

Proizvođači - ključni organizmi

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Energija u živoj i neživoj prirodi

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Organizam - građa i životni ciklus

Građa i organiziranost živih bića

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Životna razdoblja čovjeka

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Profil

Životni ciklusi biljaka i životinja

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 - Profil.