Alfa - Priroda 6

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Sklad žive i nežive prirode

Od svemira do čestice tvari

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Alfa

Od biosfere do jedinke

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Alfa

Energija - temelj održivosti prirode

Znaš li koji su organizmi proizvođači? Koliko redova potrošača postoji u hranidbenom lancu?

Međuodnosi u ekosustavu

Znaš li kako nazivamo suživot dviju jedinki? Što su potrošači višeg reda?

Od organizma do stanice

Znaš li kojem sustavu pripada mozak?

Ciklusi u prirodi

U krugu prirodnih pojava

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Alfa

U krugu života

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Alfa

Održivi razvoj

Odnos čovjeka i prirode

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Alfa

Živjeti u suglasju s prirodom

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 6 – Alfa