Profil - Priroda 5

Besplatno učenje su ti pružili naši prijatelji:

Spoznavanje prirode

Što je priroda i kako ju proučavati?

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Priroda je građena od tvari

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Promjene u prirodi

Znaš li kakvi su bili prvi organizmi na Zemlji? Što omogućuje promjenu svojstava tvari?

Energija

Otkud energija?

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Energija u životnim procesima

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Neobnovljivi i obnovljivi izvori energije

Znaš li koja se vrsta energije koristi u vjetroelektranama?

Život u vodi

Voda u prirodi

Znaš li kako se naziva pojava isparavanja vode kroz puči na listovima?

Životni uvjeti u vodi

Znaš li zašto je anomalija vode bitna?

Evolucija i prilagodbe organizama životu u vodi

Znaš li kako dišu vodene životinje?

Život u zraku

Atmosfera koja život znači

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Svojstva zraka i životni uvjeti u zraku

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Život na tlu i u tlu

Sastav tla i njegovo značenje za život na Zemlji

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Svojstva tla

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil

Evolucija i prilagodbe organizama životu na tlu i u tlu

Sadržaj prema udžbeniku Priroda 5 - Profil