1 / 35

Tko ima promjenjivu tjelesnu temperaturu?

Zidna gušterica ima promjenjivu tjelesnu temperaturu. Promjenjiva tjelesna temperatura znači da je temperatura tijela uvjetovana temperaturom okoline - njihova temperatura mijenja ovisno o temperaturi njihovog okoliša.
2 / 35

Štednja energije

Brojne životinje štede energiju tijekom nepovoljnih uvjeta života (npr. zime). Energiju štede mirovanjem tijekom kojega se uspori organizam i procesi poput disanja i rada srca, a probava se zaustavlja. Neke životinje kako bi dodatno sačuvale toplinsku energiju miruju u grupama.
3 / 35

Hrvatska je država u kojoj se drva još uvijek dosta koriste kao energent za zagrijavanje stambenih prostora. Kakav to ima utjecaj na okoliš?

Korištenje drva za zagrijavanje stambenih prostora pridonosi onečišćenju okoliša. Izgaranjem drva nastaje ugljikov dioksid koji može imati štetan utjecaj na okoliš tako da pojačava učinak staklenika, odnosno onemogućava vraćanje topline sa Zemlje u Svemir.
4 / 35

Ukoliko je maloj bebi hladna ruka, mama/tata će uzeti bebine ruke u svoje i pokušati ih zagrijati. Tim postupkom dolazi do ________ energije.

Držanjem za ruke dolazi do prijenosa energije. Prijenos energije se vrši s toplijeg tijela (roditelj) na hladnije tijelo (beba).
5 / 35

Energija koju životinje dobivaju iz hrane je _________ energija.

Kemijska energija je energija koju organizmi dobivaju iz hrane probavom. Hrana se nakon ulaska u organizam usitnjava i male čestice ulaze u krvotok i idu do stanica gdje se dio energije iz tih čestica troši za popravke i rast, a drugi dio služi kao gorivo za biološke procese.
6 / 35

Električna energija koja nastaje u tijelu čovjeka može se mjeriti pomoću:

Električna energija koja nastaje u tijelu čovjeka može se mjeriti pomoću EKG-a. EKG je skraćenica za elektrokardiogram koji je elektronski prikaz rezultata mjerenja električne aktivnosti srca, a mjerenje se izvodi pomoću uređaja koji se naziva elektrokardiograf. Električnu energiju u tijelu stvara živčani sustav.
7 / 35

Sposobnost nekog tijela da vrši rad je:

Energija je sposobnost nekog tijela da vrši rad. Energija ne može nestati, ona se prenosi s jednog tijela na drugo. Postoji više tipova energije, a to su električna energija, kemijska energija, toplinska energija itd.
8 / 35

Energent

Energent je gorivo koje se troši za proizvodnju energije (npr. plin se troši kod centralnog grijanja kako bi se proizvela toplina). Potrošač energente kupuje od dobavljača. Energenti su još uvijek većinom neobnovljivi jer je instalacija obnovljivih izvora poput solarnih panela za većinu potrošača preskupa.
9 / 35

Zašto životinje štede energiju?

Brojne životinje štede energiju tijekom nepovoljnih uvjeta života (npr. zime). Energiju štede mirovanjem tijekom kojega se uspori organizam i procesi poput disanja i rada srca, a probava se zaustavlja. Neke životinje kako bi dodatno sačuvale toplinsku energiju miruju u grupama.
10 / 35

Podražljivost stanica omogućuje ____________.

Podražljivost je svojstvo stanica primaju signale preko prijenosa slabe električne energije. Električnu energiju u tijelu stvara živčani sustav, a signal (električna energija) se živcima prenosi do drugih stanica (npr. mišićnih stanica). Ovo je način komunikacije stanica - stanice signalom dobivaju informaciju o tome što trebaju raditi.
11 / 35

Pretvorba energije

Energija se stalnom mijenja iz jednog oblika u drugi, a pojava da energija uvijek nastaje iz drugog oblika energije nazivamo pretvorba energije. Pretvorba energije baza je prirodnih procesa.
12 / 35

Gibanje zraka _______ prijenos energije.

Strujanje zraka pospješuje prijenos energije pa on više ne djeluje kao toplinski izolator. Zato se zrak mora zarobiti u krznu životinja kako bi se spriječilo njegovo gibanje i bio dobar izolator.
13 / 35

Hoće li gubitak toplinske energije biti veći kod miša ili kod lava?

Gubitak toplinske energije će biti veći kod miša. Kod manjih životinja je površina tijela veća u odnosu na volumen tijela nego kod većih životinja. Što znači da manja životinja ima veću površinu tijela koja je u kontaktu s česticama zraka pa se podrazumijeva da predaje više toplinske energije okolini.
14 / 35

Izolacijski materijali se sastoje od __________.

Izolacijski materijali se sastoje od gume ili plastike. To su materijali koji ne provode struju.
15 / 35

Kad želimo napraviti sok od naranče, stavimo naranče u blender. Električna energija se pretvara u:

Čovjek koristi različite oblike energije u svakodnevnom životu. Tijekom rada blendera, električna energija (uključimo ga u struju) se pretvara u mehaničku (rad blendera) i toplinsku (blender se zagrije).
16 / 35

Dolaskom hladnijeg vremena, ptice selice lete u toplije krajeve. Tijekom leta u jatu, lete u obliku slova V, tako da su neke uvijek “na čelu”. Zašto lete u takvoj formaciji?

Ptice lete u obliku slova V kako bi uštedjele što više energije. One koje se nalaze na početku troše više energije, a one koje se nalaze na kraju troše manje energije. Nemojte pomisliti da neke ptice prođu puno bolje od drugih (što se tiče potrošnje energije), ptice se tijekom leta izmjenjuju pa one koje su prije bile na kraju, sada su "na čelu".
17 / 35

Tvar ili tijelo koje ima sposobnost provođenja struje naziva se:

Vodič ima sposobnost provođenja struje. Vodiči su omotani izolacijskim materijalom (ne provode električnu energiju) kako bi spriječili prijenos energije s jednog tijela na drugo. Izolacijski materijali se sastoje od gume ili plastike koja ne provodi struju.
18 / 35

Prijenos energije

Energija se može prenositi s jednog tijela na drugo tijelo. Kod prijenosa toplinske energije, prijenos energije se vrši toplijeg tijela na hladnije tijelo. Udarcem noge o loptu, lopta se počinje kretati zbog prijenosa mehaničke energije.
19 / 35

Toplinski izolator

Toplinski izolatori su materijali koji slabo provode toplinsku energiju. Zrak je dobar toplinski izolator. Brojne životinje imaju dlaku ili perje između kojih bude zarobljen zrak - što je dlaka ili perje gušća više zraka može zarobiti i životinja ima bolju toplinsku izolaciju.
20 / 35

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost je naziv za razumnu uporabu energije i štednju energije. U kućanstvu se energija može uštedjeti stavljanjem dobre toplinske izolacije na kuću, zamjenom običnih žarulja LED žaruljama, isključivanjem aparata koji ne trebaju raditi, itd...
21 / 35

Koji materijali dobro provode struju?

Metali jako dobro provode struju (električnu energiju). Zato se metali poput bakra jako često koriste u žicama. Metali tijekom nevremena mogu privući munje pa se savjetuje tijekom grmljavinskog nevremena ne nositi kišobran koji ima metalni vrh.
22 / 35

Energija _________ se koristila u mlinovima.

U vodenicama (mlinovima) energija gibanja (kretanja) vode je pokretala vodeničko kolo. Ta energija bi se zatim prenosila preko serije zupčanika do mlinskog kotača gdje bi se drobile žitarice u brašno.
23 / 35

Energija

Energija je sposobnost tijela da vrši rad. Energija ne može nestati, ona se prenosi s jednog tijela na drugo. Postoji više tipova energije, a to su električna energija, kemijska energija, toplinska energija itd.
24 / 35

Vodič

Vodič je tvar koja ima sposobnost provođenja struje. Vodiči su omotani izolacijskim materijalom (ne provode električnu energiju) kako bi spriječili prijenos energije s jednog tijela na drugo.
25 / 35

Ukoliko u vruću kavu stavimo metalnu žličicu i drvenu žličicu, koja će se žličica brže i jače zagrijati?

Metalna žličica će se brže i jače zagrijati zato što metal bolje provodi toplinu od drva. Prema tome drvo je bolji toplinski izolator jer slabo provodi toplinu.
26 / 35

Čovjek troši energiju:

Čovjek stalno troši energiju. Dok je budan je troši na razne aktivnosti poput šetanja, trčanja, tipkanja na mobitel, kuhanja, pjevanja itd. Dok spava organizam troši određenu količinu energije na održavanje životnih funkcija kao što su disanje, rad srca, rad probavnog sustava itd. Ali nemojmo zaboraviti da organizam i dok je budan troši određenu količinu energije na održavanje životnih funkcija!
27 / 35

Izolacijski materijal

Izolacijski materijali se omotavaju oko vodiča (žica) kako bi se spriječili nepoželjni prijenosi energije koji mogu biti iznimno opasni (električni udar). Izolacijski materijali se sastoje od gume ili plastike koja ne provodi struju.
28 / 35

Zrak je _________ toplinski ______.

Toplinski izolatori su materijali koji slabo provode toplinsku energiju. Zrak je dobar toplinski izolator. Brojne životinje imaju dlaku ili perje između kojih bude zarobljen zrak - što je dlaka ili perje gušća više zraka može zarobiti i životinja ima bolju toplinsku izolaciju.
29 / 35

Biljkama je za provedbu fotosinteze potrebna Sunčeva svjetlost. Prilikom apsorpcije Sunčeve svjetlosti dolazi do pretvorbe energije. Koja energija se pretvara u koju?

Prilikom apsorpcije Sunčeve svjetlosti dolazi do pretvorbe svjetlosne energije u kemijsku energiju. Svjetlosna energija dolazi od sunca u obliku svjetlosnih (sunčevih) zraka, a kemijska energija se pohranjuje u obliku šećera koji služe kao hrana.
30 / 35

Kemijska energija

Kemijska energija je energija koju organizmi dobivaju iz hrane probavom. Hrana se nakon ulaska u organizam usitnjava i male čestice ulaze u krvotok i idu do stanica gdje se dio energije iz tih čestica troši za popravke i rast, a drugi dio služi kao gorivo za biološke procese.
31 / 35

Kako se naziva mjerna jedinica kojom se iskazuje količina energije u hrani?

Mjerna jedinica kojom se iskazuje količina energije u hrani je kcal. Čovjek treba između 1000 i 2000 kcal dnevno kako bi mogao normalno i zdravo funkcionirati. Prilikom intenzivne tjelesne aktivnosti i rada troši se više kalorija nego prilikom mirovanja.
32 / 35

Što je energent?

Energent je gorivo koje se troši za proizvodnju energije (npr. plin se troši kod centralnog grijanja kako bi se proizvela toplina). Potrošač energente kupuje od dobavljača. Energenti su još uvijek većinom neobnovljivi jer je instalacija obnovljivih izvora poput solarnih panela za većinu potrošača preskupa.
33 / 35

Kako smeđi medvjed preživljava zimu?

Smeđi medvjed tijekom zime miruje i troši zalihe masti te na taj način štedi energiju. Ukoliko zima nije prehladna i hrana mu bude lako dostupna može prekinuti mirovanje.
34 / 35

Podražljivost

Podražljivost je svojstvo stanica primaju signale oreko prenosa slabe električne energije. Električnu energiju u tijelu stvara živčani sustav, a signal (električna energija) se živcima prenosi do drugih stanica (npr. mišičnih stanica). Ovo je način komunikacije stanica - stanice signalom dobivaju informaciju o tome što trebaju raditi.
35 / 35

Toplinska energija

Toplinska energija se je oblik energije koji se oslobađa prilikom pretvorbe kemijske energije u druge oblike energije. Toplinska energija se gubi preko površine organizma što može biti opasno u hladnim uvjetima. Životinje su razvile brojne prilagodbe kako bi smanjile gubitak toplinske energije tijekom zime.