Alfa - Povijest 6

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Europa u srednjem i ranom novom vijeku

Uvod u srednji vijek

Znaš li koje godine počinje sredni vijek i zašto je dobio naziv „mračno doba“?

Bizant - carstvo na tri kontinenta

Znaš li tko je 626. godine opsjedao Carigrad? Znaš li da je Konstantinopol isto što i Carigrad? Odigraj kviz i nauči sve o Bizantu!

Europski Zapad u ranom srednjem vijeku

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Susret kršćanstva i islama

Znaš li kojom godinom počinje muslimanska era? U koga vjeruju muslimani? Odigraj kviz i ponovi gradivo!

Arapi i Židovi u dodiru s europskim Zapadom

Kako se naziva sveta građevina muslimana? Znaš li tko je izumio kompas?

Križarski ratovi

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Razvoj srednjovjekovnih monarhija

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Apsolutne i parlamentarne monarhije

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Hrvatska u srednjem vijeku

U novoj domovini

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Od kneževine do kraljevstva

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Kraljevstvo Hrvatske i Dalmacije

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

U zajedničkoj državi s Ugarskom

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Vrhunac hrvatskog srednjovjekovlja

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Ranosrednjovjekovno hrvatsko društvo

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Odnos hrvatskog plemstva i vladara

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Srednjovjekovna Bosna

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Crkva i kršćanstvo u srednjem i ranom novom vijeku

Kršćanstvo - temelj srednjovjekovne Europe

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Crkva u Hrvata

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Crkva u srednjem vijeku

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Crkva između reformacije i protureformacije

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Društvo srednjeg i ranog novog vijeka

Feudalni posjed i feudalni odnosi

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Život u gradu

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Život na selu

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Život plemića i vitezova

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Obrt, trgovina i novac u srednjem vijeku

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Porast stanovništva i razvoj gradova

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Razvoj gradova u hrvatskim zemljama

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Dubrovnik - uspon do moćne Republike

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Zlatno doba Dubrovnika

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Europljani otkrivaju svijet

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Izumi i tehnički napredak - gradnja utvrda

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Kultura i umjetnost u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Vrijeme katedrala

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Početak novog doba

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Umjetnost renesanse

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Umjetnost baroka

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Osmansko carstvo i Europa

Europa u sjeni polumjeseca

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Stogodišnji hrvatsko-turski rat

Znaš li koje je godine bila bitka na Krbavskom polju?

Hrvatski krajevi i Bosna pod Turcima

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa

Oslobađanje hrvatskih zemalja od Turaka

Sadržaj prema udžbeniku Povijest 6 - Alfa