1 / 10

Kojim se jezikom govori u većini država Latinske Amerike?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Zbog kolonijalne povijesti i naseljavanja od strane Španjolaca i Portugalaca, u većini država Latinske Amerike govori se španjolskim jezikom, a najveća je iznimka Brazil u kojemu se govori portugalskim jezikom. Usto, u nekoliko manjih država Južne Amerike i Kariba govori se jezicima kao što su nizozemski, francuski ili engleski te, dakako, domorodačkim jezicima.
2 / 10

Na koja je dva kontinenta razdvojeno američko kopno?

Američko kopno razdvojeno je na veću Sjevernu Ameriku te površinom i brojem stanovnika nešto manju Južnu Ameriku. Osim ove podjele, ponekad se središnji dio američkog kopna izdvaja kao Srednja Amerika, a ovu kopnenu masu također i kulturološki dijelimo na Latinsku Ameriku i Angloameriku.
3 / 10

Kojim su kanalom povezane zapadna i istočna obala Amerika, odnosno Tihi i Atlantski ocean?

Umjetnim Panamskim kanalom, izgrađenim 1914. godine od strane Sjedinjenih Američkih Država, spojeni su Tihi i Atlantski ocean te povezane istočna i zapadna obala američkog kopna. Kanal je izgrađen na najužem, središnjem dijelu kontinentalne mase.
4 / 10

Čime prolazi prirodna granica između Sjeverne i Južne Amerike?

Prirodna granica između Sjeverne i Južne Amerike prolazi područjem gdje je američko kopno najuže, a to je na prostoru Panamske prevlake u državi koja se naziva Panama. Na ovom području je, baš iz razloga što se ovdje nalazi najmanji razmak između Atlantskog i Tihog oceana, početkom 20. stoljeća iskopan Panamski kanal koji povezuje dva oceana.
5 / 10

Kako jednim nazivom zovemo Kanadu i SAD zbog kulturološkog i povijesnog naslijeđa doseljenika s engleskog govornog područja?

Angloamerika je zajednički naziv za prostor Kanade i SAD-a koji je prvenstveno naseljavan od strane Engleza (i u manjoj mjeri Francuza) pa ima znatno drukčija društveno-geografska obilježja od Latinske Amerike te prevladava engleski jezik.
6 / 10

Koji je jedini toplinski pojas kroz koji se Amerike NE pružaju?

Američko kopno pruža se kroz četiri toplinska pojasa: sjeverni hladni, sjeverni umjereni, žarki i južni umjereni pojas, a jedini toplinski pojas kroz koji se ne pruža je južni hladni pojas. Najnaseljeniji pojasevi su sjeverni i južni umjereni pojas zbog najpovoljnijih klimatskih obilježja.
7 / 10

Između koja se dva oceana nalaze Sjeverna i Južna Amerika?

Američko kopno, odnosno Sjeverna i Južna Amerika nalaze se između Tihog oceana sa zapada i Atlantskog oceana s istoka, a oceanima koji okružuju Ameriku možemo dodati i Arktički ocean sjeverno te Južni ocean južno od Amerika. Atlantski i Tihi ocean spojeni su, osim južno od američkog kopna, i na njegovom središnjem dijelu umjetno iskopanim Panamskim kanalom.
8 / 10

Kako se jednim nazivom zove cijeli prostor američkog kopna južno od SAD-a?

Latinska Amerika je naziv kojim se označava cijeli prostor američkog kopna južno od SAD-a, odnosno prostor Srednje i Južne Amerike koji je prvenstveno naseljavan od strane Španjolaca i Portugalaca te ima znatno drukčija društveno-geografska obilježja od Angloamerike.
9 / 10

Što je bio Amerigo Vespucci po kome su nazvane Amerike?

Amerigo Vespucci bio je talijanski pomorac koji je nekoliko puta otputovao u Ameriku i opisao ju u prvim godinama nakon njenog ponovnog ,,otkrića'' od strane Europljana zbog čega su europski kartografi toga vremena nazvali to ,,novo'' kopno po njemu.
10 / 10

Kako se zove područje država prevlake – a katkad i Meksika i karipskih država – koje se ponekad izdvaja iz podjele na Sjevernu i Južnu Ameriku?

Područje država prevlake (u užem smislu) ili u širem smislu također i Meksika i Kariba naziva se Srednja Amerika koja prema prirodno-geografskim čimbenicima pripada Sjevernoj, a po društveno-geografskim obilježjima Južnoj Americi.