Čime prolazi prirodna granica između Sjeverne i Južne Amerike?

Prirodna granica između Sjeverne i Južne Amerike prolazi područjem gdje je američko kopno najuže, a to je na prostoru Panamske prevlake u državi koja se naziva Panama. Na ovom području je, baš iz razloga što se ovdje nalazi najmanji razmak između Atlantskog i Tihog oceana, početkom 20. stoljeća iskopan Panamski kanal koji povezuje dva oceana.

Koji od navedenih otoka pripada sjevernoameričkom kontinentu iako je pod vlašću europske države?

Grenland, najveći svjetski otok, prirodno-geografski pripada sjevernoameričkom kontinentu. Ipak, nije pod nadležnošću neke od sjevernoameričkih država, već pripada europskoj državi kao teritorij pod danskom vlašću,

Na koja je dva kontinenta razdvojeno američko kopno?

Američko kopno razdvojeno je na veću Sjevernu Ameriku te površinom i brojem stanovnika nešto manju Južnu Ameriku. Osim ove podjele, ponekad se središnji dio američkog kopna izdvaja kao Srednja Amerika, a ovu kopnenu masu također i kulturološki dijelimo na Latinsku Ameriku i Angloameriku.

Kojim se jezikom govori u većini država Latinske Amerike?

Zbog kolonijalne povijesti i naseljavanja od strane Španjolaca i Portugalaca, u većini država Latinske Amerike govori se španjolskim jezikom, a najveća je iznimka Brazil u kojemu se govori portugalskim jezikom. Usto, u nekoliko manjih država Južne Amerike i Kariba govori se jezicima kao što su nizozemski, francuski ili engleski te, dakako, domorodačkim jezicima.

Koji je jedini toplinski pojas kroz koji se Amerike NE pružaju?

Američko kopno pruža se kroz četiri toplinska pojasa: sjeverni hladni, sjeverni umjereni, žarki i južni umjereni pojas, a jedini toplinski pojas kroz koji se ne pruža je južni hladni pojas. Najnaseljeniji pojasevi su sjeverni i južni umjereni pojas zbog najpovoljnijih klimatskih obilježja.

Kako jednim nazivom zovemo Kanadu i SAD zbog kulturološkog i povijesnog naslijeđa doseljenika s engleskog govornog područja?

Angloamerika je zajednički naziv za prostor Kanade i SAD-a koji je prvenstveno naseljavan od strane Engleza (i u manjoj mjeri Francuza) pa ima znatno drukčija društveno-geografska obilježja od Latinske Amerike te prevladava engleski jezik.

Što je bio Amerigo Vespucci po kome su nazvane Amerike?

Amerigo Vespucci bio je talijanski pomorac koji je nekoliko puta otputovao u Ameriku i opisao ju u prvim godinama nakon njenog ponovnog ,,otkrića'' od strane Europljana zbog čega su europski kartografi toga vremena nazvali to ,,novo'' kopno po njemu.

Kojim su kanalom povezane zapadna i istočna obala Amerika, odnosno Tihi i Atlantski ocean?

Umjetnim Panamskim kanalom, izgrađenim 1914. godine od strane Sjedinjenih Američkih Država, spojeni su Tihi i Atlantski ocean te povezane istočna i zapadna obala američkog kopna. Kanal je izgrađen na najužem, središnjem dijelu kontinentalne mase.

Kako se jednim nazivom zove cijeli prostor američkog kopna južno od SAD-a?

Latinska Amerika je naziv kojim se označava cijeli prostor američkog kopna južno od SAD-a, odnosno prostor Srednje i Južne Amerike koji je prvenstveno naseljavan od strane Španjolaca i Portugalaca te ima znatno drukčija društveno-geografska obilježja od Angloamerike.

Kako se zove područje država prevlake – a katkad i Meksika i karipskih država – koje se ponekad izdvaja iz podjele na Sjevernu i Južnu Ameriku?

Područje država prevlake (u užem smislu) ili u širem smislu također i Meksika i Kariba naziva se Srednja Amerika koja prema prirodno-geografskim čimbenicima pripada Sjevernoj, a po društveno-geografskim obilježjima Južnoj Americi.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Čime prolazi prirodna granica između Sjeverne i Južne Amerike?

C

Panamskom prevlakom

Prirodna granica između Sjeverne i Južne Amerike prolazi područjem gdje je američko kopno najuže, a to je na prostoru Panamske prevlake u državi koja se naziva Panama. Na ovom području je, baš iz razloga što se ovdje nalazi najmanji razmak između Atlantskog i Tihog oceana, početkom 20. stoljeća iskopan Panamski kanal koji povezuje dva oceana.
check

Pitanje br. 2

Koji od navedenih otoka pripada sjevernoameričkom kontinentu iako je pod vlašću europske države?

C

Grenland

Grenland, najveći svjetski otok, prirodno-geografski pripada sjevernoameričkom kontinentu. Ipak, nije pod nadležnošću neke od sjevernoameričkih država, već pripada europskoj državi kao teritorij pod danskom vlašću,
check

Pitanje br. 3

Na koja je dva kontinenta razdvojeno američko kopno?

C

Sjevernu i Južnu Ameriku

Američko kopno razdvojeno je na veću Sjevernu Ameriku te površinom i brojem stanovnika nešto manju Južnu Ameriku. Osim ove podjele, ponekad se središnji dio američkog kopna izdvaja kao Srednja Amerika, a ovu kopnenu masu također i kulturološki dijelimo na Latinsku Ameriku i Angloameriku.
check

Pitanje br. 4

Kojim se jezikom govori u većini država Latinske Amerike?

B

Španjolskim

Zbog kolonijalne povijesti i naseljavanja od strane Španjolaca i Portugalaca, u većini država Latinske Amerike govori se španjolskim jezikom, a najveća je iznimka Brazil u kojemu se govori portugalskim jezikom. Usto, u nekoliko manjih država Južne Amerike i Kariba govori se jezicima kao što su nizozemski, francuski ili engleski te, dakako, domorodačkim jezicima.
check

Pitanje br. 5

Koji je jedini toplinski pojas kroz koji se Amerike NE pružaju?

B

Južni hladni pojas

Američko kopno pruža se kroz četiri toplinska pojasa: sjeverni hladni, sjeverni umjereni, žarki i južni umjereni pojas, a jedini toplinski pojas kroz koji se ne pruža je južni hladni pojas. Najnaseljeniji pojasevi su sjeverni i južni umjereni pojas zbog najpovoljnijih klimatskih obilježja.
check

Pitanje br. 6

Kako jednim nazivom zovemo Kanadu i SAD zbog kulturološkog i povijesnog naslijeđa doseljenika s engleskog govornog područja?

A

Angloamerika

Angloamerika je zajednički naziv za prostor Kanade i SAD-a koji je prvenstveno naseljavan od strane Engleza (i u manjoj mjeri Francuza) pa ima znatno drukčija društveno-geografska obilježja od Latinske Amerike te prevladava engleski jezik.
check

Pitanje br. 7

Što je bio Amerigo Vespucci po kome su nazvane Amerike?

D

Talijanski pomorac

Amerigo Vespucci bio je talijanski pomorac koji je nekoliko puta otputovao u Ameriku i opisao ju u prvim godinama nakon njenog ponovnog ,,otkrića'' od strane Europljana zbog čega su europski kartografi toga vremena nazvali to ,,novo'' kopno po njemu.
check

Pitanje br. 8

Kojim su kanalom povezane zapadna i istočna obala Amerika, odnosno Tihi i Atlantski ocean?

C

Panamskim kanalom

Umjetnim Panamskim kanalom, izgrađenim 1914. godine od strane Sjedinjenih Američkih Država, spojeni su Tihi i Atlantski ocean te povezane istočna i zapadna obala američkog kopna. Kanal je izgrađen na najužem, središnjem dijelu kontinentalne mase.
check

Pitanje br. 9

Kako se jednim nazivom zove cijeli prostor američkog kopna južno od SAD-a?

A

Latinska Amerika

Latinska Amerika je naziv kojim se označava cijeli prostor američkog kopna južno od SAD-a, odnosno prostor Srednje i Južne Amerike koji je prvenstveno naseljavan od strane Španjolaca i Portugalaca te ima znatno drukčija društveno-geografska obilježja od Angloamerike.
check

Pitanje br. 10

Kako se zove područje država prevlake – a katkad i Meksika i karipskih država – koje se ponekad izdvaja iz podjele na Sjevernu i Južnu Ameriku?

C

Srednja Amerika

Područje država prevlake (u užem smislu) ili u širem smislu također i Meksika i Kariba naziva se Srednja Amerika koja prema prirodno-geografskim čimbenicima pripada Sjevernoj, a po društveno-geografskim obilježjima Južnoj Americi.