Kartice za učenje

0/10

Azimuti koji iznose 90° i 270° odnose se na koje strane svijeta?

Promatrajući azimute glavnih strana svijeta, gledajući u smjeru kazaljke na satu, azimut sjevera iznosi 0 stupnjeva (ili 360°), azimut istoka iznosi 90°, azimut juga je suprotan sjeveru - 180°, a azimut zapada 270°.

Kako nazivamo vodoravni kut koji zatvara smjer sjevera sa smjerom našeg kretanja?

Vodoravni kut koji zatvara smjer sjevera sa smjerom našeg kretanja naziva se azimut. Mjeri se u smjeru kretanja kazaljke na satu i seže od 0 do 360 stupnjeva. Azimut od 0° ili 360° označava sjever, 90° istok, 180° jug, a 270° zapad.

Kako se naziva najtočnija metoda određivanja našeg stajališta na karti?

Najtočnija metoda određivanja našeg stajališta na karti naziva se metoda presijecanja pravaca. Ova metoda, ukratko, funkcionira tako što odaberemo dva istaknuta objekta, izračunamo obrnute azimute tih objekata, ucrtamo ih na kartu i na sjecištu dobijemo svoje stajalište na karti.

Određivanje strana svijeta i svoga stajališta naziva se:

Orijentacijom nazivamo određivanje kako svoga stajališta, tako i strana svijeta koristeći različite metode. Pri orijentaciji najčešće koristimo geografsku kartu, u digitalnoj ili tiskanoj verziji.

Prilikom korištenja topografske karte, koji predmet trebamo koristiti kako bismo ju usjeverili?

Prilikom korištenja topografske karte, koristimo kompas kako bismo ju usjeverili. Kompas postavimo uz rub geografske karte, držimo ju vodoravno i okrećemo zajedno s kompasom sve dok se obilježeni vršak magnetne igle ne poklopi sa smjerom sjevera.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje