1 / 18

Koja je oznaka za električni otpor?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
 • Oznaka za električni otpor je R, a mjerna jedinica Ω.
 • Oznaka za napon je U, a mjerna jedinica V (volt).
 • Oznaka za struju je I, a mjerna jedinica A (amper).
2 / 18

Kako se nazivaju vodiči za koje ne vrijedi Ohmov zakon?

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
3 / 18

Kolika struja teče žaruljom priključenom na gradsku mrežu ako je otpor žarulje 100 Ω?

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Iz toga izraza slijedi da je I = U / R. Napon gradske mreže iznosi 220 V. I = U / R = 220 V / 100 Ω = 2,2 A
4 / 18

Vodiče kojima je prolaskom struje temperatura stalna nazivamo:

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine odnosno one vodiče kojima je prolaskom struje temperatura stalna. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
5 / 18

Poluvodiči su:

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
6 / 18

Koliki je otpor žaruljice ako kroz nju teče struja jakosti 0,5 A, a priključena je na izvor od 6 V?

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Prema tome izrazu: R = U / I = 6 V / 0,5 A = 12 Ω
7 / 18

Kada grafički prikažemo ovisnost struje o naponu dobivamo pravac. Trošilo koje ima veći otpor s osi apscisa zatvara:

Iz pravca možemo očitati da su električni napon i električna struja međusobno proporcionalni.
 • Trošilo koje ima veći otpor prikazano je pravcem koji s apscisom zatvara manji kut.
 • Trošilo koje ima manji otpor pravcem koji s osi apscisa zatvara veći kut.
8 / 18

Izračunajte napon izvora ako kroz žaruljicu otpora 10 Ω teče električna struja jakosti 2 A.

Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U. Iz toga izraza slijedi da je U = I x R.
 • U = I x R = 2 A x 10 Ω = 20 V
9 / 18

Kada grafički prikažemo ovisnost struje o naponu dobivamo pravac. Trošilo koje ima manji otpor s osi apscisa zatvara:

Iz pravca možemo očitati da su električni napon i električna struja međusobno proporcionalni.
 • Trošilo koje ima veći otpor prikazano je pravcem koji s apscisom zatvara manji kut.
 • Trošilo koje ima manji otpor pravcem koji s osi apscisa zatvara veći kut.
10 / 18

Kolika struja teče kroz žaruljicu ako joj je otpor 10 Ω, a priključena je na izvor od 5 V?

Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U. Iz toga izraza slijedi da je I = U / R.
 • I = U / R = 5 V / 10 Ω = 2 A
11 / 18

Koja je mjerna jedinica za električni otpor?

 • Oznaka za električni otpor je R, a mjerna jedinica Ω.
 • Oznaka za napon je U, a mjerna jedinica V (volt).
 • Oznaka za struju je I, a mjerna jedinica A (amper).
12 / 18

Električni otpor nekog vodiča ne ovisi o električnom naponu, to se pravilo zove:

Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U. Električna struja proporcionalna je naponu: I = U / R.
13 / 18

Koja je oznaka za električnu struju?

 • Oznaka za električni otpor je R, a mjerna jedinica Ω.
 • Oznaka za napon je U, a mjerna jedinica V (volt).
 • Oznaka za struju je I, a mjerna jedinica A (amper).
14 / 18

Koja je oznaka za električni napon?

 • Oznaka za električni otpor je R, a mjerna jedinica Ω.
 • Oznaka za napon je U, a mjerna jedinica V (volt).
 • Oznaka za struju je I, a mjerna jedinica A (amper).
15 / 18

Prema Ohmovu zakonu električni otpor jednak je:

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Električna struja proporcionalna je naponu: I = U / R.
16 / 18

U kakvom su odnosu struja i napon prema Ohmovu zakonu?

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Električna struja proporcionalna je naponu: I = U / R.
17 / 18

Vodiče za koje vrijedi Ohmov zakon zovemo:

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
18 / 18

Kakav je odnos struje i otpora uz stalan napon prema Ohmovu zakonu:

Struja i otpor su obrnuto proporcionalni uz stalan napon. To znači da ako otpornikom prolazi veća struja on pruža manji otpor.