Kada grafički prikažemo ovisnost struje o naponu dobivamo pravac. Trošilo koje ima manji otpor s osi apscisa zatvara:

Iz pravca možemo očitati da su električni napon i električna struja međusobno proporcionalni.
 • Trošilo koje ima veći otpor prikazano je pravcem koji s apscisom zatvara manji kut.
 • Trošilo koje ima manji otpor pravcem koji s osi apscisa zatvara veći kut.

Koja je oznaka za električni napon?

 • Oznaka za električni otpor je R, a mjerna jedinica Ω.
 • Oznaka za napon je U, a mjerna jedinica V (volt).
 • Oznaka za struju je I, a mjerna jedinica A (amper).

Kako se nazivaju vodiči za koje ne vrijedi Ohmov zakon?

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).

Koliki je otpor žaruljice ako kroz nju teče struja jakosti 0,5 A, a priključena je na izvor od 6 V?

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Prema tome izrazu: R = U / I = 6 V / 0,5 A = 12 Ω

Kada grafički prikažemo ovisnost struje o naponu dobivamo pravac. Trošilo koje ima veći otpor s osi apscisa zatvara:

Iz pravca možemo očitati da su električni napon i električna struja međusobno proporcionalni.
 • Trošilo koje ima veći otpor prikazano je pravcem koji s apscisom zatvara manji kut.
 • Trošilo koje ima manji otpor pravcem koji s osi apscisa zatvara veći kut.

U kakvom su odnosu struja i napon prema Ohmovu zakonu?

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Električna struja proporcionalna je naponu: I = U / R.

Vodiče kojima je prolaskom struje temperatura stalna nazivamo:

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine odnosno one vodiče kojima je prolaskom struje temperatura stalna. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).

Poluvodiči su:

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).

Za što od navedenog ne vrijedi Ohmov zakon:

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).

Kakav je odnos struje i otpora uz stalan napon prema Ohmovu zakonu:

Struja i otpor su obrnuto proporcionalni uz stalan napon. To znači da ako otpornikom prolazi veća struja on pruža manji otpor.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Kada grafički prikažemo ovisnost struje o naponu dobivamo pravac. Trošilo koje ima manji otpor s osi apscisa zatvara:

A

Veći kut

Iz pravca možemo očitati da su električni napon i električna struja međusobno proporcionalni.
 • Trošilo koje ima veći otpor prikazano je pravcem koji s apscisom zatvara manji kut.
 • Trošilo koje ima manji otpor pravcem koji s osi apscisa zatvara veći kut.
check

Pitanje br. 2

Koja je oznaka za električni napon?

B

U

 • Oznaka za električni otpor je R, a mjerna jedinica Ω.
 • Oznaka za napon je U, a mjerna jedinica V (volt).
 • Oznaka za struju je I, a mjerna jedinica A (amper).
check

Pitanje br. 3

Kako se nazivaju vodiči za koje ne vrijedi Ohmov zakon?

B

Neomski

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
check

Pitanje br. 4

Koliki je otpor žaruljice ako kroz nju teče struja jakosti 0,5 A, a priključena je na izvor od 6 V?

B

12 Ω

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Prema tome izrazu: R = U / I = 6 V / 0,5 A = 12 Ω
check

Pitanje br. 5

Kada grafički prikažemo ovisnost struje o naponu dobivamo pravac. Trošilo koje ima veći otpor s osi apscisa zatvara:

B

Manji kut

Iz pravca možemo očitati da su električni napon i električna struja međusobno proporcionalni.
 • Trošilo koje ima veći otpor prikazano je pravcem koji s apscisom zatvara manji kut.
 • Trošilo koje ima manji otpor pravcem koji s osi apscisa zatvara veći kut.
check

Pitanje br. 6

U kakvom su odnosu struja i napon prema Ohmovu zakonu?

B

Proporcionalnom

 • Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U.
 • Električna struja proporcionalna je naponu: I = U / R.
check

Pitanje br. 7

Vodiče kojima je prolaskom struje temperatura stalna nazivamo:

A

Omski

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine odnosno one vodiče kojima je prolaskom struje temperatura stalna. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
check

Pitanje br. 8

Poluvodiči su:

B

Neomski vodiči

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
check

Pitanje br. 9

Za što od navedenog ne vrijedi Ohmov zakon:

A

Poluvodiče

 • Ohmov zakon vrijedi za metale i za otopine. Takve vodiče nazivamo omski vodiči.
 • Za neke materijale Ohmov zakon ne vrijedi jer im električni otpor ovisi o naponu. Takve vodiče nazivamo neomski vodiči (npr. poluvodiči).
check

Pitanje br. 10

Kakav je odnos struje i otpora uz stalan napon prema Ohmovu zakonu:

B

Obrnuto proporcionalan

Struja i otpor su obrnuto proporcionalni uz stalan napon. To znači da ako otpornikom prolazi veća struja on pruža manji otpor.