Što nastane kada se sitne čestice pepela spoje s kapljicama vode?

Spajanjem sitnih čestica pepela s kapljicama vode nastaje smog. Smog je jako štetan za dišni sustav svih organizama te kod ljudi izaziva otežano disanje.

Površinska napetost vode nastaje zbog:

Površinska napetost vode nastaje jer je privlačenje među česticama vode veće od privlačenja čestica vode i zraka. Na primjer, površinska napetost vode svojstvo je koje omogućuje hodanje kukcu gazivodi po površini vode. Sredstva za pranje onečišćuju vodu, smanjuju površinsku napetost te onemogućuju život bićima koja žive na površini vode.

Planet Zemlja bi bez djelovanja stakleničkih plinova:

Planet Zemlja bi bez djelovanja stakleničkih plinova bila znatno hladnija. Staklenički plinovi kao što su ugljikov dioksid, metan i vodena para reflektiraju toplinu natrag prema Zemlji. Najlakše ćemo to shvatiti ukoliko spomenute plinove usporedimo sa staklenikom u kojem se nalaze biljke. Staklenik zadržava toplinu koja bi bez njega otišla van, tako i staklenički plinovi zadržavaju toplinu i osiguravaju povoljniju temperaturu na našem planetu. Pretpostavlja se da bi temperatura zraka na Zemlji iznosila oko -70°C ukoliko staklenički plinovi ne bi postojali.

Koji izvor energije (gorivo) najčešće koriste tvornice i prijevozna sredstva?

Tvornice i prijevozna sredstva kao izvor energije, odnosno gorivo najčešće koriste fosilna goriva. Fosilna goriva su ugljen, nafta i zemni plin.

Što je uzrok globalnog zatopljenja?

Višak stakleničkih plinova u atmosferi sprečava prijelaz topline u svemir pa se Zemljina atmosfera sve jače zagrijava i posljedica je globalno zatopljenje s brojnim štetnim učincima.

Koje je značenje stranih vrsta u bioraznolikosti i kako one dospiju u određeni ekosustav?

Unos stranih vrsta uvelike ugrožava bioraznolikost ekosustava. To su vrste koje ne žive u određenom ekosustavu, već ih je čovjek namjerno ili slučajno unio. One se na novom području nastoje prilagoditi uvjetima staništa i opstati. Neke vrste imaju dobre prilagodbe pa se počinju uspješno razmnožavati, pritom zauzimajuu staništa domaćim vrstama i smanjuju im dostupnu hranu.

Nekorisno rasipanje svjetlosti uz nepotrebnu potrošnju električne energije naziva se _____ onečišćenje.

Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza.

Navedi tri ljudske aktivnosti koje utječu na nestanak staništa:

Ljudske aktivnosti koje uzrokuju nestanak staništa i smanjenje bioraznolikosti su krčenje šuma, gradnja prometnica, izgradnja tvornica, isušivanje močvara, dok prirodne nepogode koje utječu na to mogu biti poplave, erupcije vulkana, uragani, odroni tla, cunami, potresi.

Kako se nazivaju područja razrjeđenja ozonskog omotača?

Kako ozon upija većinu Sunčeva štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja, on ima iznimnu važnost za život na Zemlji. Nažalost, čovjek je uporabom različitih plinova u sprejevima, hladnjacima ili starim klima-uređajima uzrokovao oštećenje ozonskog omotača. U tim područjima ozonskog omotača je smanjen udio ozona pa do Zemlje prodire više UV zraka koje ugrožavaju živa bića. Ta područja se nazivaju ozonske rupe.

Kako se naziva korovna biljka koja se brzo razmnožava i kod pojedinih ljudi uzrokuje alergijske reakcije?

Ambrozija je korovna biljka koja se brzo razmnožava te proizvodi puno peluda koji je uzrok alergijskih reakcija kod ljudi. Ovo je invazivna vrsta koja je u Europu unesena u 19. stoljeću te se brzo raširila.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Što nastane kada se sitne čestice pepela spoje s kapljicama vode?

D

Smog

Spajanjem sitnih čestica pepela s kapljicama vode nastaje smog. Smog je jako štetan za dišni sustav svih organizama te kod ljudi izaziva otežano disanje.
check

Pitanje br. 2

Površinska napetost vode nastaje zbog:

B

Privlačenje među česticama vode veće od privlačenja čestica vode i zraka

Površinska napetost vode nastaje jer je privlačenje među česticama vode veće od privlačenja čestica vode i zraka. Na primjer, površinska napetost vode svojstvo je koje omogućuje hodanje kukcu gazivodi po površini vode. Sredstva za pranje onečišćuju vodu, smanjuju površinsku napetost te onemogućuju život bićima koja žive na površini vode.
check

Pitanje br. 3

Planet Zemlja bi bez djelovanja stakleničkih plinova:

A

Bila hladnija

Planet Zemlja bi bez djelovanja stakleničkih plinova bila znatno hladnija. Staklenički plinovi kao što su ugljikov dioksid, metan i vodena para reflektiraju toplinu natrag prema Zemlji. Najlakše ćemo to shvatiti ukoliko spomenute plinove usporedimo sa staklenikom u kojem se nalaze biljke. Staklenik zadržava toplinu koja bi bez njega otišla van, tako i staklenički plinovi zadržavaju toplinu i osiguravaju povoljniju temperaturu na našem planetu. Pretpostavlja se da bi temperatura zraka na Zemlji iznosila oko -70°C ukoliko staklenički plinovi ne bi postojali.
check

Pitanje br. 4

Koji izvor energije (gorivo) najčešće koriste tvornice i prijevozna sredstva?

D

Fosilna goriva

Tvornice i prijevozna sredstva kao izvor energije, odnosno gorivo najčešće koriste fosilna goriva. Fosilna goriva su ugljen, nafta i zemni plin.
check

Pitanje br. 5

Što je uzrok globalnog zatopljenja?

B

Pojačan učinak staklenika zbog onečišćene atmosfere

Višak stakleničkih plinova u atmosferi sprečava prijelaz topline u svemir pa se Zemljina atmosfera sve jače zagrijava i posljedica je globalno zatopljenje s brojnim štetnim učincima.
check

Pitanje br. 6

Koje je značenje stranih vrsta u bioraznolikosti i kako one dospiju u određeni ekosustav?

A

Strane vrste ugrožavaju bioraznolikost ekosustava i njih slučajno ili namjerno unese čovjek.

Unos stranih vrsta uvelike ugrožava bioraznolikost ekosustava. To su vrste koje ne žive u određenom ekosustavu, već ih je čovjek namjerno ili slučajno unio. One se na novom području nastoje prilagoditi uvjetima staništa i opstati. Neke vrste imaju dobre prilagodbe pa se počinju uspješno razmnožavati, pritom zauzimajuu staništa domaćim vrstama i smanjuju im dostupnu hranu.
check

Pitanje br. 7

Nekorisno rasipanje svjetlosti uz nepotrebnu potrošnju električne energije naziva se _____ onečišćenje.

A

Svjetlosno

Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza.
check

Pitanje br. 8

Navedi tri ljudske aktivnosti koje utječu na nestanak staništa:

A

Izgradnja tvornica, sječa šuma, gradnja prometnica.

Ljudske aktivnosti koje uzrokuju nestanak staništa i smanjenje bioraznolikosti su krčenje šuma, gradnja prometnica, izgradnja tvornica, isušivanje močvara, dok prirodne nepogode koje utječu na to mogu biti poplave, erupcije vulkana, uragani, odroni tla, cunami, potresi.
check

Pitanje br. 9

Kako se nazivaju područja razrjeđenja ozonskog omotača?

A

Ozonske rupe

Kako ozon upija većinu Sunčeva štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja, on ima iznimnu važnost za život na Zemlji. Nažalost, čovjek je uporabom različitih plinova u sprejevima, hladnjacima ili starim klima-uređajima uzrokovao oštećenje ozonskog omotača. U tim područjima ozonskog omotača je smanjen udio ozona pa do Zemlje prodire više UV zraka koje ugrožavaju živa bića. Ta područja se nazivaju ozonske rupe.
check

Pitanje br. 10

Kako se naziva korovna biljka koja se brzo razmnožava i kod pojedinih ljudi uzrokuje alergijske reakcije?

A

Ambrozija

Ambrozija je korovna biljka koja se brzo razmnožava te proizvodi puno peluda koji je uzrok alergijskih reakcija kod ljudi. Ovo je invazivna vrsta koja je u Europu unesena u 19. stoljeću te se brzo raširila.