Što ne spada pod fosilna goriva?

Fosilna goriva su ugljen, nafta i zemljin plin te ih ubrajamo u neobnovljive izvore energije. Ona sadrže Sunčevu energiju iz prošlosti pohranjenu u obliku kemijske energije, a izgaranjem fosilnih goriva kemijska se energija pretvara u svjetlosnu energiju i toplinu. U termoelektranama se kemijska energija dobivena izgaranjem fosilnih goriva pretvrara u električnu energiju.

Što je Mjesec?

Mjesec je Zemljin prirodni satelit. Privlači za Zemljina gravitacijska sila.

Sunce ______ vlastiti izvor energije.

Sunce posjeduje vlastiti izvor energije. Ima dvije vrste energije - svjetlosna i toplinska. Svjetlosna Sunčeva energija je važan prirodni izvor svjetlosti koja je potrebna za preživljavanje svih živih bića jer npr. biljke i alge iskorištavaju Sunčevu energiju za stvaranje hrane (šećera glukoze) i kisika. Toplinska energija je važna za zagrijavanje zraka, vode i tla što ujedno uzrokuje pojavu vjetra, isparavanje vode i pojavu padalina. Sunčeva energija se može iskorištavati pomoću različitih uređaja te je time pretvarati u električnu energiju. Primjerice, solarne elektrane pretvaraju Sunčevu energiju u električnu energiju.

Od kud Zemlja prima toplinu?

Sunčeva toplina dolazi do Zemlje. Ta energija je dovoljna za održavanje života.

Što štiti Zemlju od štetnih Sunčevih zraka?

Ozonski omotač štiti Zemlju od Sunčevih zraka koje mogu biti štetne. Ozonski omotač je sloj u atmosferi na visini od 10 do 50 km u kojem se nalazi većina atmosferskog ozona. Ozonski omotač apsorbira većinu ultraljubičastoga zračenja valne duljine 280 do 320 nm, tzv. UVB-zrake, sve ultraljubičasto zračenje valne duljine kraće od 280 nm, tzv. UVC-zrake i time štiti živa bića na Zemlji. UVB-zrake mogu uzrokovati melanom i druge vrste raka kože, očnu mrenu, smanjiti imunost i oštetiti DNA, oštetiti biljke i smanjiti urod usjeva, uzrokovati da fitoplankton proizvodi manje kisika, a UVC-zrake bi mogle uništiti sav poznati život na Zemlji.

Kako nazivamo prostor na kojem živi neki organizam?

Stanište je životni prostor nekog organizma u kojem postoje životni uvjeti za određeni broj biljnih i životinjskih vrsta. Za život na nekom staništu životinje koriste neživu prirodu kao što su tlo, zrak, voda, svjetlost i toplina. Tvari koje grade neko stanište imaju određena svojstva i ovise o temperaturi, prisutnosti druge tvari, kao i nekog oblika energije. Oblici staništa mogu biti šuma, jezero, potok, livada, rijeka,...

Uporabom čega se dobiva električna energija u termoelektranama?

Uporabom fosilnih goriva dobiva se električna energija u termoelektranama. Fosilna goriva su ugljen, nafta i zemljin plin te ih ubrajamo u neobnovljive izvore energije.

Većina planeta je ______ na polovima, a _______ u području ekvatora.

Planeti i druga nebeska tijela nisu oblika pravilne kugle. Planeti su spljošteni na polovima zbog brzog okretanja oko svoje osi.

Sunce, vjetar i voda spadaju u _____ izvore energije.

Obnovljivi izvori energije su Sunčeva energija, energija vjetra i energija vode. Sunčeva energija dobiva se od Sunca u obliku topline i svjetlosti. Energija vjetra nastaje gibanjem zraka, a energija vode gibanjem vode (npr. u rijeci koja teče ili kod plime i oseke mora.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Što ne spada pod fosilna goriva?

A

Ulje

Fosilna goriva su ugljen, nafta i zemljin plin te ih ubrajamo u neobnovljive izvore energije. Ona sadrže Sunčevu energiju iz prošlosti pohranjenu u obliku kemijske energije, a izgaranjem fosilnih goriva kemijska se energija pretvara u svjetlosnu energiju i toplinu. U termoelektranama se kemijska energija dobivena izgaranjem fosilnih goriva pretvrara u električnu energiju.
check

Pitanje br. 2

Što je Mjesec?

D

Prirodni satelit

Mjesec je Zemljin prirodni satelit. Privlači za Zemljina gravitacijska sila.
check

Pitanje br. 3

Sunce ______ vlastiti izvor energije.

A

Posjeduje

Sunce posjeduje vlastiti izvor energije. Ima dvije vrste energije - svjetlosna i toplinska. Svjetlosna Sunčeva energija je važan prirodni izvor svjetlosti koja je potrebna za preživljavanje svih živih bića jer npr. biljke i alge iskorištavaju Sunčevu energiju za stvaranje hrane (šećera glukoze) i kisika. Toplinska energija je važna za zagrijavanje zraka, vode i tla što ujedno uzrokuje pojavu vjetra, isparavanje vode i pojavu padalina. Sunčeva energija se može iskorištavati pomoću različitih uređaja te je time pretvarati u električnu energiju. Primjerice, solarne elektrane pretvaraju Sunčevu energiju u električnu energiju.
check

Pitanje br. 4

Od kud Zemlja prima toplinu?

B

Sa Sunca

Sunčeva toplina dolazi do Zemlje. Ta energija je dovoljna za održavanje života.
check

Pitanje br. 5

Što štiti Zemlju od štetnih Sunčevih zraka?

D

Ozonski omotač

Ozonski omotač štiti Zemlju od Sunčevih zraka koje mogu biti štetne. Ozonski omotač je sloj u atmosferi na visini od 10 do 50 km u kojem se nalazi većina atmosferskog ozona. Ozonski omotač apsorbira većinu ultraljubičastoga zračenja valne duljine 280 do 320 nm, tzv. UVB-zrake, sve ultraljubičasto zračenje valne duljine kraće od 280 nm, tzv. UVC-zrake i time štiti živa bića na Zemlji. UVB-zrake mogu uzrokovati melanom i druge vrste raka kože, očnu mrenu, smanjiti imunost i oštetiti DNA, oštetiti biljke i smanjiti urod usjeva, uzrokovati da fitoplankton proizvodi manje kisika, a UVC-zrake bi mogle uništiti sav poznati život na Zemlji.
check

Pitanje br. 6

Kako nazivamo prostor na kojem živi neki organizam?

D

Stanište

Stanište je životni prostor nekog organizma u kojem postoje životni uvjeti za određeni broj biljnih i životinjskih vrsta. Za život na nekom staništu životinje koriste neživu prirodu kao što su tlo, zrak, voda, svjetlost i toplina. Tvari koje grade neko stanište imaju određena svojstva i ovise o temperaturi, prisutnosti druge tvari, kao i nekog oblika energije. Oblici staništa mogu biti šuma, jezero, potok, livada, rijeka,...
check

Pitanje br. 7

Uporabom čega se dobiva električna energija u termoelektranama?

C

Fosilnih goriva

Uporabom fosilnih goriva dobiva se električna energija u termoelektranama. Fosilna goriva su ugljen, nafta i zemljin plin te ih ubrajamo u neobnovljive izvore energije.
check

Pitanje br. 8

Većina planeta je ______ na polovima, a _______ u području ekvatora.

A

Blago spljoštena, ispupčena

Planeti i druga nebeska tijela nisu oblika pravilne kugle. Planeti su spljošteni na polovima zbog brzog okretanja oko svoje osi.
check

Pitanje br. 9

Točan redoslijed planeta našeg Sunčevog sustava je?

A

Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun

Planeti našeg Sunčevog sustava su Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun.
check

Pitanje br. 10

Sunce, vjetar i voda spadaju u _____ izvore energije.

B

Obnovljive

Obnovljivi izvori energije su Sunčeva energija, energija vjetra i energija vode. Sunčeva energija dobiva se od Sunca u obliku topline i svjetlosti. Energija vjetra nastaje gibanjem zraka, a energija vode gibanjem vode (npr. u rijeci koja teče ili kod plime i oseke mora.