Kartice za učenje

0/23

Što ne pripada kopnenom ekosustavu?

Potoci pripadaju vodenom ekosustavu, kojem također pripadaju jezera, mora i rijeka. Kopnenom ekosustavu pripadaju šume, livade, pašnjaci.

Kojoj organizacijskoj razini pripadaju sive čaplje, crne rode, štekavci i veliki vranci u Kopačkom ritu?

Ptice u Kopačkom ritu pripadaju životnoj zajednici Kopačkog rita.

Životna zajednica

Sva živa bića određenog ekosustava.

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

Zajednicu živih bića i staništa nazivamo ekosustav. Na staništu živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe, a preživčjavanje živih bića nekog ekosustava ovisi o životnim uvjetima staništa (temperaturi, svjetlosti, tlu, vodi, zraku). Povoljniji životni uvjeti na staništu znači da će i živi svijet ekosustava biti raznolikiji. Također, kako i živa bića utječu svojim djelovanjem na životne uvjete staništa, tako ekosustav uključuje živu i neživu prirodu koje ovise jedna o drugoj i djeluju jedna na drugu.

Populacija

Zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje